Fiala Géza

(1875 – 1953)
építész 

Tanulmányait a budapesti V. és VIII. kerületi főreáliskolában, majd a Magyar Kir. József Műegyetemen végezte, ahol 1900-ban építészmérnöki oklevelet szerzett. Pályáját, mint segédmérnök 1903 – ban a Kereskedelmi Minisztériumban kezdte, majd a kolozsvári, azt követően a budapesti Államépítészeti Hivatal alkalmazásában állt. Azután a Pénzügyminisztérium elnöki osztálya megbízta a kispesti Wekerle – telepi építkezések ellenőrzésével és vezetésével (1908-1913). Feladata befejeztével visszakerült a Kereskedelmi Minisztériumba, majd 1928-ban beosztották a Pestvármegyei Államépítészeti Hivatalhoz, ahol 1936-ig szolgált. 1931-ben miniszteri tanácsos címet, 1934-ben miniszteri tanácsos címet és jelleget kapott.

Önálló építkezései közül jelentősebbek a 1917-ben épült és Fiala Géza által tervezett egykori ágyúgyári lakótelepet, amely a Wekerletelep ikertestvére, a Wein – féle textilgyár budafoki gyártelepe és 17 vámőr laktanya.

(Cikke: Magyarország (1909); M: A Magyar Ágyúgyár Rt. Munkástelepe. Bp. (1918) 1926-ban az I. ker. Orbánchegyi úton a 9939. számú telken tervezett és épített lakóházat, ahol feleségével, két lányával és fiával élt a ’40-es évek közepéig. A háború után a Lövölde tér 5-ben egy bérház két szobás lakásában lakott feleségével és lányával. Még a Fiala nevet is meg kellett változtatnia Forgácsra. Ezekben az években már nem volt munkája.

Emléktáblája a győri Klapka u. 4. sz és a győri Nagysándor József u. 12. sz. alatti épületek homlokza-tán található.

A telepen az „Fi” jelű épületeket tervezte, összesen 7 darab van belőle.

Vélemény, hozzászólás?