Wekerle szellemében, Wekerle ellenében

WEKERLÉT ÉPÍTÜNK
Magunkért – magunknak
Múltunkért – a jövőnek

Kedves Lakótársunk!

Régóta él közöttünk, vagy most választotta a Wekerlét lakóhelyéül?
Ez a kiadvány mindenképpen Önnek szól! Önnek, kedves telepi lakótársunk.

A Wekerle-telep európai jelentőségű, sajátosan nemzeti karaktert képviselő kertváros. Megvalósítása előtt európai példákat keresve az angol kertvárosokat tekintették mintának. Szellemisége, humánus, emberi léptéke, egységes arculata alapozza meg európai ismertségét, a világ építészeti örökségében elfoglalt rangját. Különleges értékét az adja, hogy máig megtartotta eredeti hangulatát, szerkezetét és épületeit.

Ön szerint miért jó itt lakni? Mert itt gyönyörű fasorok vannak? Mert lakásához egy kis kert is tartozik? Mert emberléptékű, harmonikus és egységes a környezet? Mert közel van a városközponthoz? Mert itt az emberek is mások? Mert itt köszönnek egymásnak az utcán? Miért van az, hogy, amikor a busz bekanyarodik a telepre, Ön úgy érzi: hazaérkezett, most már biztonságban van?
A telepet olyan emberek tervezték, akik ismerték a világot. S a világ rendjét vitték bele elképzeléseikbe. A telep, a házak, az ablakok arányai ezt a szemléletmódot tükrözik. Tiszta gondolat van az utcák, a fák, a kertek tervei mögött. Talán még a madárfüttyöt is tudatosan tervezték! Minden lakás része egy háznak. A ház az utca része, az utca a telep része. Mi magunk is a telep részei vagyunk!

Akik megálmodták, tudatosan szerény eszközöket használtak. És kitaláltak még valamit! Ön is láthatja: a házak hasonlóak de különbözőek is. Itt mindenki úgy őrizheti meg egyéniségét, különbözhet a többitől, hogy azért az egység része marad. Hát ez az, ami a biztonságot adja. Bächer Iván így fogalmazta ezt meg:
„Ez egy jó hely. Már a kezdete is jó volt. Kitalálták, megtervezték, előkészítették, megszervezték és megcsinálták. Jól.”

A mai kor embere felrúgta a világ rendjét, ezért azután bizonytalan benne. Mi, akiknek olyan szerencsénk van, hogy itt lakhatunk a Wekerlén; úgy érezzük, itt védve vagyunk. Ezért felelősek is vagyunk érte. És az épített örökség lehetőséget is ad a kezünkbe. Mi wekerleiek a telep Centenáriumára végre felnőttünk. Nekünk már lehetőségünk van arra, hogy helyrehozzuk a múlt és a jelen hibáit és helyreállítsuk a világ rendjét! Legalább itt a Wekerlén. A telep múltja kötelez.

Ám nemcsak a múlt kötelez. Vannak szabályok, rendeletek, amik előírják, hogy mit szabad és mit nem. Ezek az előírások nem öncélúak. Betartásuk nemcsak hasznos, de célszerű is. S, ami a legfontosabb: általuk megtarthatjuk a telepet szépnek.
Vajon épülhetne-e most egy ilyen telep? Mindannyian tudjuk erre a választ: NEM! Ezért is őrizzük meg ezt a különlegességet, ezt a gyöngyszemet! Emberi kötelességünk a fenntartható fejlődés elve szerint megóvnunk, és utódainknak továbbadni ezt az értéket. Szeretett telepünk példaként szolgálhat minden mai politikus és építész számára is.

Mit tehet Ön?

Ha építkezni akar, kérjük, feltétlenül tájékozódjék!
Mielőtt belefog a tervezésbe, forduljon szakemberhez – építészhez!
Kivitelezőjével, építésvezetőjével olvassák el együtt a Wekerle-telepre vonatkozó rendeletet! A Wekerle-telepre ugyanis az általános szabályokon túl speciális építési szabályzat is vonatkozik. A wekerlei házak átalakításával, felújításával kapcsolatban építési engedély (vagy azzal közel megegyező tartalmú bejelentést elfogadó engedély) szükséges.
Többek között:

  • minden új, és meglévő épületszerkezetet érintő építési tevékenységre (tetőtérbeépítés, bővítés, gang-felújítás stb.);
  • minden, a ház homlokzatát, tetőzetét érintő építésre, átalakításra (ablakcsere, hőszigetelés, színezés, antenna és klímaberendezés felszerelése, kémény kialakítása);

Előírás szabályozza – többek között:

  • a nyílászárók és a spaletták cseréjét (eredeti spalettát elbontani nem szabad, a hiányzókat pótolni kell);
  • a ház vakolatának minőségét és színét (az eredeti díszítéseket meg kell őrizni);
  • a kémények építését (csak téglakémény építhető);
  • a redőny, reluxa, műanyag árnyékoló beépítésének tilalmát;
  • az egységes cserépfedést;
  • a garázsok és a kerti tárolóhelyiségek építését;
  • az előtetők kialakítását;
  • a kerítések építését.

Ha szomszédja építkezik, kérjük, hívja fel az ő figyelmét is a szabályozásra!

Az emberben önként is felvetődik az ellenállás: ha egyszer ez az én tulajdonom, akkor azt csinálok vele, amit akarok! Nos, nem így van. A Wekerle-telep ugyanis a főváros különleges része: fővárosi helyi védettséget élvez, főtere pedig műemlék. Ezért is van itt érvényben különleges építési szabályozás. De a szabályok az Ön érdekét (is) szolgálják. A hivatal (a Főépítészi Iroda és az Építéshatósági Iroda) és a helyi civil szervezet (Wekerlei Társaskör) egymással összefogva szeretné a Wekerlén megteremteni annak lehetőségét, hogy Ön korszerű, élhető életteret tudjon kialakítani magának, ugyanakkor elérni azt, hogy megmaradjon a telep építészeti egysége is.
Így juthatunk közelebb ahhoz, hogy az egész Wekerle-telep műemlék-jellegű területi védettséget kapjon; végső, távolabbi célként pedig ahhoz, hogy az építészeti világörökség része legyen. Ez pedig Ön számára azt jelenti, hogy lakása felértékelődik és felújításához új anyagi források nyílnak meg.

INFORMÁCIÓK, TANÁCSADÁS

A Wekerle-telep speciális szabályozási terve elérhető:

A Polgármesteri Hivatalban (1195 Budapest XIX. Városház tér 18-20.)

Az Építéshatósági Irodában (B. épület, II. emelet 82/a-87.)
Az iroda elérhetőségét itt találja.

Kispest főépítészénél (B. épület, II. emelet 90-92.)
Az iroda elérhetőségét itt találja.

A Wekerlei Társaskörben (1192 Budapest XIX. Kós Károly tér 10.)
A nyitva tartás itt érhető el.
telefon: 28-00-114
fax: 28-00-114
e-mail: postalada@wekerletelep.hu

A Wekerle szabályozási tervlap (és mellékletei) elérhető:

http://www.kispest.hu/uploads/file/wekerle_szabalyozasi/wekerle_.htm

A Wekerle-telep speciális szabályozási tervének kivonata elérhető:

A Wekerlei Társaskörben (1192 Budapest XIX. Kós Károly tér 10.)
A nyitva tartás itt érhető el.
telefon: 28-00-114
fax: 28-00-114

Tanácsadás, konzultáció (előzetes egyeztetés alapján):
Wekerlei Építészklub (Wekerlei Társaskör 1192 Budapest XIX. Kós Károly tér 10.)

Építészek:

Somlói Judit Nagy Attila
06-20/212-95-49 06-20/941-93-90
somloijudit@gmail.com nagy.attila@negyedikcsoport.hu

Tegyünk meg mindent telepünk építészeti értékeinek megőrzéséért! Mi vagyunk a Wekerle-telep szellemiségnek örökösei!

Tisztelettel köszönti

Gajda Péter Nagy Tamás
polgármester elnök

Önnek melyik tetszik jobban?

 

Az ember szeme
A ház szeme, az ablak

 

a szépség szellemében szep_szem szep_ablak a Wekerle szellemében
a szépség ellenében csunya_szem csunya_ablak a Wekerle ellenében
 
Az ember arca
A ház arca, a homlokzat
 
a szépség szellemében szep_arc szep_homlokzat a Wekerle szellemében
a szépség ellenében csunya_arc csunya_homlokzat a Wekerle ellenében
 
A fejfedő
A ház fejfedője, a tető
 
a szépség szellemében szep_kalap szep_teto a Wekerle szellemében
a szépség ellenében csunya_kalap csunya_teto a Wekerle ellenében

Ízlések és pofonok – persze – különböznek.
De, ami a Wekerle ellenében épült, az szabálytalan is.

Vélemény, hozzászólás?