forrás:

Kezdőlap Fórumok Fórum Zöld Hajtás Téli sózás forrás:

#8528
Kóczán Éva
Felhasználó

forrás: kispest.hu

Síkosságmentesítés Kispesten
Beköszöntött a tél magával hozva a havat és a jegesedést: csúszós járdákat és úttesteket. Az utak és járdák a ráfagyott csapadék, letaposott hó miatt „korcsolyapályává” válnak, és komoly veszélyforrást jelentenek a gyalogosan közlekedők számára, ezért fontos, hogy hó- és jégmentesítésükről mindenki gondoskodjon. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) kell használni.

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezett köteles gondoskodni. 2010. szeptember 1-jétől sót és egyéb környezetszennyező szóróanyagot tilos használni! Kispesten a burkolt utak, közjárdák megtisztítását az FKF Zrt. végzi. A megállóhelyek takarításáért az azokat üzemeltető közlekedési vállalatok (BKV, Volán) felelősek. A kerület kezelésében lévő közterületi járdák (parkokban, tereken, sétányokon átvezető gyalogjárdák) tisztításáról a kispesti önkormányzat megbízásából a KÖZPARK Nonprofit Kft. gondoskodik.

Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) feladata. A síkosságmentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli.

Az önkormányzatnak a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a településrész tisztaságáról szóló 24/2004. (V. 18.) számú rendelete II. fejezetének Köztisztasági rendelkezések, a közterületek fenntartása, kezelése 3. § (2) bekezdése kimondja:

„Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
d) a hó eltakarításáról, a járdaszakasz síkosságmentesítéséről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon.

(9) Az épület tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az épület közterülettel határos, közterület felé eső tetőzetéről a hó és jég letisztításáról olyan időszakban, amikor a forgalmat nem zavarja. A tisztítás tartamára a járdát el kell zárni és a járókelőket alkalmas módon figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére.

(10) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, gyalogjárdát, lépcsőt) a szükségeshez mérten naponta többször is le kell takarítani, vagy szórással csúszásmentesíteni. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos.”

Kérjük, hogy a fentiek értelmében mind maguk, mind lakótársaik, családtagjaik testi épsége megóvása érdekében az ingatlanok előtti járdákon, közlekedő utakon végezzék el a szükséges hó- és síkosságmentesítést.

Kispest Önkormányzata

\”A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) kell használni.\”
– ez nagyon jó, de nem lesz valami projekt, akció, amivel könnyen mindenki számára elérhetővé válik?