Ime a válasz

#7038
Boros János
Felhasználó

Zöldprogram Iroda
Szám: XXVI/3620 – 43/2011 Tárgy: fa-, és parkápolással (permetezés)
Előadó: Salyámosy György kapcsolatos tájékoztatás

Boros János
borosjanos51@gmail.com

Tisztelt Uram!

A 2011. augusztus 11 – én kelt-, a Nagy Lajos-, és Gutenberg krt. platánfáinak permetezésével kapcsolatos e mail – jére, Irodánk az alábbi tájékoztatást adja.

A platánfák permeteztetését lakossági jelzés (igény), majd helyszíni szemlét követően irodánk rendelte meg a munkákkal megbízott kertészeti cégtől, mégpedig sürgősséggel (indokolt permetezési munkák esetében, csak az un. sürgősségi megrendeléseknek van értelműk, ha már a kártevők elszaporodtak).

Az érintett lakosság tájékoztatása, ilyen sürgősségi esetekben is a kertészeti cég feladata. Számon kérésünkre a cég arról tájékoztatta irodánkat, hogy augusztus eleji időponttal fákra kihelyezett (minden 2. – 3. fára) szóró lapokon igyekezett a lakókat tájékoztatni a munkákról. Az augusztusi szeles, és esős időjárás miatt a munkálatok sajnálatosan kb. egy hetet késtek. A cég arról is tájékoztatott bennünket, hogy a wekerlei környezetben is a munkát végző alkalmazottak törekednek a fákat oldalirányból permetezni, ezzel is csökkentve az alkalmazott vegyszerek lakásokba való bejutásának mértékét.

Az alkalmazott vegyszerek a következők voltak: Decis Mega (0,25 l/ha), Mirage 45 EC (0,3 l/ha), és Rimon 10 EC (0,75 l/ha). A szerek mindegyikének 0 napos az un. munkaegészségügyi várakozási ideje, közterületre engedélyezett, emberre – meleg vérű álatokra (és: méhekre) veszélytelen szerek. A 0 napos várakozási határidő azt is jelenti, hogy a szerek érintése sem okozhat egészségügyi problémákat sem az azzal dolgozók, sem a más módon érintkezésbe kerülök számára.

A munkákkal kapcsolatos nem kielégítő tájékoztatás miatt szíves elnézését kérjük. Irodánk mindenképpen megfontolja ezen munkák esetében a hatékonyabb tájékoztatás mikéntjét.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2011. augusztus 15.

Tisztelettel:

Lipcsei Szabolcs
irodavezető