A Magyar Közlöny 213.

Kezdőlap Fórumok Apróhirdetés Szolgáltatás Wekerlei vízórák   A Magyar Közlöny 213.

#10417
Boros János
Felhasználó

 

A Magyar Közlöny 213. számának (2013 dec 18.) 50. oldalán a 27. paragrafus rendelkezik a vízórák beszerelésének időpontjáról. Módosították  2015. december 31-re.

 

27 §

 

Vksztv. 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felhasználó az átalánydíjas felhasználási helyen fogyasztásmérő berendezés elhelyezését legkésőbb 2015. december 31-ig elvégezteti. A víziközmű-szolgáltató a bekötési vízmérő elhelyezését nem tagadhatja meg, ha a felhasználó a bekötési vízmérő elhelyezésének feltételeit teljesítette, valamint ha az új közüzemi szerződés megkötésében a víziközmű-szolgáltatóval együttműködik.”