WTE-díjak

A Wekerlei Társaskör Egyesület igyekszik díjazni mindazokat, akik sokat tesznek a Wekerletelepért. A WTE az alábbi díjakat adományozza rendszeresen.

Wekerléért-díj

Alapítva: 1994.
Alapító: Wekerlei Társaskör Egyesület Adományozása

A díjat a WTE vezetősége annak az élő személynek vagy csoportnak adja, aki a Wekerlei Társaskör Egyesület kebelén belül kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a Wekerletelepért. A díj egyéni és csoportos teljesítményért adható. Évente legfeljebb 3 díj adható ki.. A díjra bárki jelölhet, a bíráló bizottság maga a vezetőség. A jelöléseket az elnök terjeszti a vezetőség elé, és a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

A díj

A díj Kós Károlyt ábrázoló bronz plakettből és emléklapból áll. A plakett tervezője Tihanyi Viktor szobrászművész.

A díj átadása

A díjat a WTE elnöke adja át a kitüntetettnek (vagy annak akadályoztatása esetén a címzett által megjelölt személynek) a Wekerlei Napok első napján, az ünnepélyes megnyitó keretében. Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg. A javaslatnak tartalmaznia kell:

• személy esetében a nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és E-mail elérhetőségét, továbbá zárt borítékban a mellékelt adatlapot kitöltve.

• szervezet vagy csoport esetében a pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, és E-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét

• az elismerés alapjául szolgáló kimagasló tevékenység részletes leírását,

• a javaslattevő (illetve képviselője) nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét. Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

Wekerléért díjat kaptak:

1994. Dr. Rózsahegyi István
1995. Dr. Kóczán László, Kovács Imre
1996. Major Imre, Vas György, Kozma Ágnes
1997. Romhányi Éva, Bognárné Varga Judit, Szakács Gusztáv
1998. Méray-Horváth Gusztáv
1999. Hunyady Jenő
2001. Balaton Péter, Lukács Gyula, Nagy Tamás, Timár Béla
2008. Bartos Győző, Csóka Eszter, Gera Attila, Romhányiné Kovács Mária, Somogyváriné Márovics Erika, Szebenyi Marianna
2009. Somogyvári Rudolf
2010. Fazekas Csaba
2011. dr. Balogh Pál, Lechner Gábor, Romhányi András
2012. Horváth Marianna, Nagy Attila, Sági Zenina 
2013. Dr Engloner Attila, Iváncsics László, Tracey Wheatley

2014.Telek Anikó, Tóth László, Urmai Ungurán László

2015. Csegzi Lóránd, Debreceni Zsuzsanna, Szilágyi Szabina

2016. Holicsné Gémes Boróka, Veres Joli, Veres Vince

2017. Boros János, Lázár Erzsébet, Vozáriné Béres Márta

Wekerle-díj

Alapítva: 1995., a Társaskör fennállásának 85. évfordulója alkalmából
Alapító: Wekerlei Társaskör Egyesület Adományozása

A díjat a WTE vezetősége annak az élő vagy elhunyt személyiségnek adományozza, aki közéleti, művészeti, tudományos és egyéb területen a wekerlei városrész érdekében jelentős tevékenységet végzett, továbbá aki irodalmi, művészeti, építészeti vagy egyéb alkotással gyarapítja a városrészt. A díj egyéni vagy csoportos munkáért adható. Évente legfeljebb 2 díj adható ki. E kitüntetésben részesülő személyt vagy csoportot a WTE Vezetősége a Társaskör Tiszteletbeli Tagjává is megválasztja. A díjra bárki jelölhet, a bíráló bizottság maga a vezetőség. A jelöléseket az elnök terjeszti a vezetőség elé, és a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt. A díj A díj Wekerle Sándort ábrázoló bronz plakettből és díszoklevélből áll.

A díj átadása

A díjat a WTE elnöke adja át a kitüntetettnek (vagy annak akadályoztatása esetén a címzett által megjelölt személynek) Wekerle Sándor születésének évfordulóján, november 14-én. A javaslatnak tartalmaznia kell:

• személy esetében a nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és E-mail elérhetőségét, továbbá zárt borítékban a mellékelt adatlapot kitöltve.

• szervezet vagy csoport esetében a pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, és E-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét

• az elismerés alapjául szolgáló értékvédő, környezetszépítő vagy művészeti tevékenység részletes leírását,

• a javaslattevő (illetve képviselője) nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét. Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

Wekerle díjat kaptak:

1995: Dr. Wekerle Sándor (posztumusz),
2008: Dr. Nagy Gergely, Nagy Tamás

 

Wekerléért Tulipán-díj

Alapítva: 2008., a Wekerle-telep centenáriuma évében
Alapító: Wekerlei Társaskör Egyesület Adományozása

A díjat a WTE minden évben annak, illetve azoknak a személy(ek)nek, intézmény(ek)nek, vállalkozóknak, támogatóknak adja, aki(k), amely(ek) kiemelkedő mértékű támogatást nyújtottak a Wekerle-telep fejlődéséhez. A díjra bárki jelölhet, a bíráló bizottság maga a vezetőség. A jelöléseket az elnök terjeszti a vezetőség elé, és a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt. A díj A díj a centenáriumi jelvényben meghatározott wekerlei motívumot – vastulipánt – ábrázoló bronzplakettből és kitűzőből áll. Az arany fokozatú érme és kitűző arany-, az ezüst fokozatú érme és kitűző ezüst füsttel van bevonva. A plakett tervezője Gera Attila.

A díjnak három fokozata van: arany, ezüst és bronz.

arany fokozat 1.000.000 forintot meghaladó
ezüst fokozat 500.000 forintot meghaladó
bronz fokozat 100.000 forintot meghaladó támogatás esetén.

A díj átadása A díj első alkalommal a centenáriumi év alkalmával kerül átadásra. Az évenként kiadott díjak száma a támogatók számától függ. A díj átadásakor a Díj-bizottság elnöke ismerteti a díjazott életrajzát és azt, hogy mit tett a telepünk fejlődése érdekében. A díjat a WTE elnöke adja át a kitüntetettnek (vagy annak akadályoztatása esetén a címzett által megjelölt személynek) a Wekerlei Napok első napján, az ünnepélyes megnyitó keretében. A javaslatnak tartalmaznia kell:

• személy esetében a nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és E-mail elérhetőségét, továbbá zárt borítékban a mellékelt adatlapot kitöltve.

• szervezet vagy csoport esetében a pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, és E-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét • az elismerés alapjául szolgáló támogatás ismertetését,

• a javaslattevő (illetve képviselője) nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét. Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart. 

Wekerléért Tulipán díjat kaptak:

2008: Budapest Bank, Kispest Önkormányzata – aranyfokozat
2008: Junior Vendéglátó Zrt., Magyar Kollégium, Videant Kft. – ezüstfokozat
2008: Alterra Kft. (Geönczeöl Gergely), Bifusion (Gera Attila), Katlan Tóni Kft, KMO Művelődési Ház, Kós Károly Általános Iskola, Mata-Dór Architektúra Kft, Munkás Szent József Közösségi Ház, Technosecurity Zrt., TV Kispest, Tűzvonal Bt., UniCredit Bank Zrt., Varga László – bronzfokozat
2011. Stréhli József és felesége – ezüstfokozat
2012. Willmann Fábián (Wekerlei Bortár) és az Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi egyesülete (AGYME)
2013. Stréhli József és felesége, Katalin – aranyfokozat; Kós Károly Általános Iskola (bronz fokozat), Shetland U.K. Nyelviskola (bronz fokozat)

2014. Kispest Közbiztonságáért Közalapítvány-ezüstfokozat

2015. Magyar Kollégium Kulturális Egyesületet- aranyfokozat,Munkás Szent József Közösségi Ház Alapítvány-ezüstfokozat, Becsei család- bronzfokozat.

2016. Wekerlei Kultúrház és Könyvtár – bronzfokozat,KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.- bronzfokozat

2017. Benczúr Péter és családja

 

Wekerle Centenáriumi Érme

Alapítva: 2008., a Wekerle-telep centenáriumi évében
Alapító: Wekerlei Társaskör Egyesület Adományozása

A díjat a WTE vezetősége, a Wekerle Centenárium méltó megünneplésében kimagasló teljesítményt nyújtó személyek, csoportok kitüntetésére alapította. A díj egyéni vagy csoportos munkáért adható. Legfeljebb 6 díj adható ki. A díjra bárki jelölhet, a bíráló bizottság maga a vezetőség. A jelöléseket az elnök terjeszti a vezetőség elé, és a vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt. A díj egyszer adható: a centenáriumi évet követően a WTE vezetősége által kitűzött időpontban és helyen.

A díj

A díj a wekerlei Zrumeczky-kaput ábrázoló bronz plakett díszdobozban. A plakett tervezője Tihanyi Viktor szobrászművész. A plaketthez díszoklevél járul.

A díj átadása

A díjat a WTE elnöke adja át a kitüntetettnek, vagy annak akadályoztatása esetén a címzett által megjelölt személynek.

Wekerle Centenáriumi Érmet kaptak:

2008: Debreceni Zsuzsa, Gajda Péter, Romhányi András, Somlói Judit, Wekerlei Önkéntesek.

Vélemény, hozzászólás?