Egyesületünkről

Az Egyesület célja a Főváros XIX. Kerület wekerlei városrész helytörténeti, településszerkezeti és építészeti, továbbá természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése; lakói jobb helyi közérzetének, a közügyek iránti nagyobb érdeklődésének, helyi lokálpatriotizmusának erősítése; közreműködés a városrész rendjének, tisztaságának javításában, a Wekerletelep szépítésében, építésében, környezetrendezési és közlekedési rehabilitációjában; a lakosság bevonása fejlesztési elképzelések és tervek megvitatásába és megvalósításába; ennek érdekében egyéni és társadalmi erők összefogásával közösségi létesítmények létrehozása és működtetése; továbbá társadalmi akciók kezdeményezése, szervezése a baráti, jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet erősítése; a hagyományok irodalmi, művészeti, sport emlékek felkutatása, gondozása; ilyen jellegű és egyéb közösségi programok rendezése.

Vélemény, hozzászólás?