Kedves Felhasználók!

A honlapunk egy másik technikai rendszerre és tárhelyre került át. Második lépésként hamarosan az arculata is megújul. A felhasználók a korábbi felhasználó névvel és jelszóval tudnak belépni az új honlapra, a fórum és a hozzászólás funkciók továbbra is elérhetőek. Az új rendszert még csiszolni, alakítani szükséges, az elveszett képeket, fájlokat is folyamatosan próbáljuk majd pótolni.  Kérjük megértésüket és türelmüket.

Ötletbörzét tartottak az Ady moziban február 7-én, hogy mire lehetne hasznosítani az épületet. 2 órán keresztül bejárással és beszélgetéssel tervezgette a 30 éve bezárt épület sorsát a mintegy száz résztvevő.

Ady mozi: Halt 30 évet (?) – Lechner Gábor írása és képei

30 év nagy idő. Felnő egy nemzedék, dolgos, tanult emberré válik, családot alapít, és éli életét, ahogy tudja.

Nekünk, wekerleieknek is van az idén egy évfordulónk. 1985 nyarán bezárt a szüleink, nagyanyáink-és apáink meséiből ismert Ady-mozi. Bezárt a Kós Károly téri épület, de az emlékek nyitva hagyták. Az évezred fordulóján sokan úgy hitték lesz belőle valami, nem áll tovább az enyészetnek. Havas „Tanár Úr” Henrik vette meg, hogy Médiaiskolájának kihelyezett gyakorlati helyszínei kerülhessenek bele. Tantermekkel, mindennel felfegyverezve. Az akkori önkormányzat, sokak szerint nagyon olcsón, pedig eladta neki. És mégsem költözött bele élet. A munkások sürgése-forgása, a régi mozi (át)építése egy idő után elcsendesült, majd végleg elnémult. Pár év múlva egy rövidke pillanatra azt hittük, haldoklásából sikerül újréleszteni. Csak azt láttuk – többek között e sorok írója is -, hogy a korhadó, lazán záródó ajtaja az épületnek megerősödik, új csillogó fényt is kapott fakülseje, és egy fiatalabb lakat került rá záró eszközként. De mindez, mi történt háza táján. Az épület zárva tartotta száját.  Majd jött az újabb hír: a tulajdonos eladásra kínálja a mi Ady-mozinkat. Amit persze az óta se tudott eladni, 15x-20x-os árért, mint amennyiért vette. És maradt a szokott állapot, ami eddig is: az Ady mozi éli remete életét, bilincsbe verve.

Tavaly aztán kezdett megmozdulni valami. A Budapest100 wekerlei állomásai közül az épület is újra kitárta kapuit, ahol a beérkezők leírhatták terveiket, emlékeiket a moziról. Majd a közel egy év alatt beindult a gépezet. Létrejött egy aprócska csoport, mely az Ady mozi rehabilitációjáért kezdett el aktívan tevékenykedni. Az év elején pedig jött egy újabb hírfoszlány: az önkormányzat képviselői a tulajdonossal együtt próbálták meg a helyzetet rendezni. A hír végén aztán persze ott volt a szürke 50 árnyalatában tündöklő valóság: az önkormányzat nem tudja megvenni, Havas pedig nem akarja bérbe adni az épületet. Csak szabadulni akar tőle. És még valami nem változott. Az ár

Egy hónappal később egy újabb állomáshoz érkezett cikkünk szereplője. A korábban említett csoportosulás, melyet civilek alkotnak, egy aprócska ötletbörzére hívta azokat, akiket még érdekel az épület sora. Hogy mit is lehet megálmodni ebbe a „mi Ady-mozinkba”. És, hogy mit érdemes. Tudni a jövőjéről. Így újra lekerült az ajtóról a lakat, és az emberek csak jöttek, ötleteikkel, kérdéseikkel, amelyet fel is vihettek a falra kihelyezett papírlapokra. Önkéntesek vezetésével feltárult az épület mostani állapota, mely elmondhatjuk: 70%-ban készen áll, már csak a „smink” hiányzik, hogy megmutassa bájait. És az önkéntesek sorolták, mit hova álmodtak meg. Az egyik kis sarokba közösségi kávézót, kis buli-sarkot, közösségi irodákat. Fitnesz-termeket, öltözőkkel. És a felső leghatalmasabb teremben még nagyobb életet. Mozival, színpaddal, fellépőkkel, akár esküvőknek. Az ötletek pedig képekben is megmutatkoztak, prezentációk formájában. Végül, a forró teával a kezekben, jöttek a felvetődött és felírt ötletek és gondolatok. Mind-mind kitárgyalásra kerültek, és az ötletbörze végén talán sokakban megfogalmazódott a gondolat: ezért az ügyért én is tehetek, mert akarok tenni érte.

És ez, a szombat déli állomás nem a vég volt. Attól még messze vagyunk. De rá léptünk egy útra, mely nem aranykövekkel van kirakva, mint a mesében, hanem egy vággyal, amit hajt a lendült. Hogy megvalósuljon egy pirinyó idegi gondolat.

Remélem, ez a megvalósítás nem kerül újabb 30 évbe. Ami alatt felnő egy újabb nemzedék, kiknek már semmilyen emlékei, se valós, se regélt, nem lesz erről a hajdan fess épületről.

Életének 101. életévében családi körben csendesen elhunyt Kispest és Wekerle kiemelkedő személyisége, az ország egyik legjelesebb énektanára, Kispest díszpolgára, id. Somorjai József. A Wekerletelep valamennyi iskolájában tanított az elmúlt 60 évben. Hamvait 2015. február 14-én, szombaton 12 órakor a lelki üdvéért tartandó szentmisét követően a Munkás Szent József Plébánia urnatemetőjében helyezik el.

 

id. Somorjai József életútja

(1914. május 17 – 2015. január 16.)

1914-ben született a Felvidéken, Bikás községben. Gyermekkorát Ózdon töltötte, iskoláit Ózdon és Putnokon végezte. 1935-ben a Budai Tanítóképzőben kapta meg évfolyamelsőként kitüntetéses Mestertanítói diplomáját, majd Esztergomban kántori oklevelet szerzett. A végzést követően a Tanítóképző igazgatójának ajánlására került nevelőnek Odescalchi Pál herceg mellé, aki a neves Adrássy Gyula gróf unokája volt. A Fő utcai palotában nagy szeretet övezte a fiatal nevelőt, aki a főúri családban nem mindennapi hírességekkel találkozhatott.

Azonban gyerekek közé, iskolába vágyott. 1938-ban Sényőn, egy kicsi nyírségi faluban vállalt tanítói állást. Egy évvel később megnősült: Hajnal Paulinát, a tanítóképzőben megismert barátjának húgát vette feleségül 1939. augusztus 20-án. Néhány napra rá kitört a második világháború, és a hat hete házas, ifjú tanító SAS-behívót kapott – azonnal jelentkeznie kellett tehát a katonaságnál. A mai Ukrajna területére, Szolyvára vonult a csapatával zászlósként, később a Vereckei Hágón állomásozott alhadnagyként. A háború vége felé a szovjet hadsereg ellentámadása miatt egységével az ausztriai Gmundenig menekült, itt esett végül amerikai fogságba 1945. május 8-án. Amikor 1946 márciusában végre hazaengedték, itthon a már szovjet befolyás alatt álló magyar rendőrség tartotta vizsgálati fogságban. A háború után kőművesként, kétkezi munkával kereste kenyerét; többek között a Krisztina körúti Postapalota építkezésén is dolgozott.

1947-ben, mikor újra tanítói állást kapott, már 3 gyermeke volt. Apósa a wekerlei Munkás Szent József templom első kántortanítója volt, így kapott még nagyobb kedvet a zenéhez. Elvégezte a tanárképzőt, majd énektanárként dolgozott tovább.

A Hungária út 28. szám alatti iskolában kezdte újra pályafutását énektanárként, és átvette apósától és sógorától a katolikus templom énekkara, a Harmonia Sacra vezetését. Ekkoriban történt, hogy feljelentették egyházi ének tanításáért. Az iskolában a betanulás alatt álló egyik mű ugyanis Kodály Pünkösdölője volt (benne pedig: „egy Istenünk, egy lelkünk, mi elmegyünk Boldogasszony…”). A zeneszerző neve ekkor végül még megvédte őt a meghurcoltatástól. Az államosítás után azonban – mivel nem írta alá az „együttműködési nyilatkozatot” – kirúgták. A Gábor Andor iskola igazgatója, aki jól ismerte képességeit, állást kínált neki. 1950-ben – alig másfél éve együtt éneklő gyerekekkel – április 4. alkalmából az iskola kórusa már Melis György mellett szerepelt a Kossuth Rádióban. Ettől kezdve rendszeresen szerepelt kórusaival a rádió gyermek- és zenei műsoraiban.

1950-ben a kispesti tanács a Kossuth téren megalakította a kerület bázisiskoláját, ahova minden szak legjobb tanerőit gyűjtötték össze. Őt is idehelyezték, mint a kerület legjobb énektanárát. 1952-ben váratlan fordulattal kinevezték őt (a néhány éve eltávolított tanárt) a III. sz. iskola igazgatójává.

Az 1956-os forradalom leverése után kisebb meghurcoltatások érték: azzal vádolták, hogy fegyvereket rejtegetett a katedra alatt. (Az egyetlen mentsége az volt, hogy az iskolában nem volt katedra…) Elkötelezett keresztény volt. Emiatt világnézeti szembenállására, illetve ebből fakadó politikai megnyilvánulásaira hivatkozva 1957-ben leváltották a Hungária utcai iskola vezetése alól azzal, hogy „szembehelyezkedett államunk világnézetével és vallás-erkölcsi alapra kívánta helyezni az iskolai oktató-nevelő munkát…”. A Hungária út 11. szám alatti, majd a mai Erkel ének-zene tagozatos iskolában tanított tovább. Ekkor kezdődött igazán sikeres, ám rengeteg munkát igénylő zenei pályafutása. Az Ady Endre úti iskolában is ének-zene tagozatot szervezett, s 1963-ban létrehozta a Kicsinyek kórusát. Voltak évek, amikor egyszerre két iskolában tanított, emellett pedig iskolán kívüli kórust is szervezett. Az Éneklő Ifjúság versenyeken sorra szerezte az arany okleveleket. Kispesten az Úttörőházban szervezte a kerület zenei életét, és megalakította az Ifjú Zenebarátok Kispesti Csajkovszkij klubját is. Akkoriban már komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozott a magyar zenei oktatás iránt, ezért látogatott el hozzá Kispestre a hatvanas évek elején többek között Benjamin Britten, a híres angol zeneszerző és Peter Pears, az ismert tenorista. Életre hívta a kispesti Gyöngyvirág Kamarakórust, tizenhét olyan kislányt összegyűjtve, akik befejezték az általános iskolát, de továbbra is szerettek volna vele együtt muzsikálni. (Ennek az énekkarnak a vezetését később fiának adta át.)

Somorjai József ekkor már országosan ismert kórusvezető volt. Három Vass Lajos gyermekoperát tanított be; a rádióba járt be a gyerekekkel, ahol Andor Ilonával dolgozott együtt. Zenepedagógusi munkájának elismeréseként az Országos Filharmónia a Zeneakadémián tartott kórusfellépéseknél műsorvezetőként is alkalmazta Lukin Lászlóval, Szabó Helgával, Ördög Lászlóval együtt.

Sokoldalúságát jelzi, hogy a Magyarok Világszövetségéhez tartozó Anyanyelvi Konferencia munkájában is tevékenyen részt vett. A 60-as és 70-es években nyaranta sok-sok éven át vezetett anyanyelvi táborokat külhoni magyar gyerekek számára Balatonlellén, ahol a magyar népdalkincs és irodalom gyöngyszemeinek megismertetésén keresztül segített a gyökerek megtartásában a távolra szakadt magyar családok gyermekeinek. Ekkoriban készült el a magyar nyelvi oktatást segítő Aranyhíd című tankönyv, melynek zenei anyagát ő készítette el.

A kispesti ének-zene oktatás kiemelkedő személyisége 1975-ös nyugdíjba vonulását követően még 13 évig tanított, bebizonyítva, hogy – ahogy ő maga is fogalmazott – sziszifuszi munkával bármely iskolában újrateremthető a zene szeretete. Pályafutása során valamennyi wekerlei és kispesti iskolában tanított. Csaknem 90 éves koráig vezetett ismeretterjesztő hangversenysorozatokat kisiskolásoknak a Zeneakadémián, később a Mezőgazdasági Múzeumban konferálta a vasárnapi múzeumi koncerteket.

Számos szeretett tanítványával tartotta élete végéig a kapcsolatot, akik mindannyian hálával és szeretettel gondolnak vissza következetes, szeretetteljes, alapos, lelkiismeretes pedagógiai tevékenységére és derűs személyiségére. Volt osztályai rendszeresen hívták találkozóikra is – amikor csak tehette, mindig nagy örömmel tett eleget ezeknek a meghívásoknak. Az osztálynévsort ilyenkor előzőleg átismételte magában, hiszen minden egyes tanítványát külön-külön, személy szerint is igyekezett számon tartani évtizedek távlatából is, mindig nagy szeretettel emlegette őket.

Munkássága elismeréseként 2000-ben Kispest díszpolgárává avatták. Századik születésnapján az Önkormányzat zsúfolásig telt nagytermében a közönség egy emberként idézte fel spontán módon azt a rövid dallamot, amivel évtizedeken át minden énekórája kezdődött: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” A születésnapi ünnepség végén Somorjai József Babits szavaival köszönte meg a felé áradó szeretetet, amely ezen az estén, és egész életében körülvette őt: „Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.

Három gyermeke született, akik közül ketten szintén zenei pályára mentek. Szeretett feleségét (akivel egész életükben „Angyalom”-nak szólították egymást) 72 évi harmonikus házasság után, 2011-ben veszítette el. Családját alkotja továbbá öt unokája és 13 dédunokája.

Generációkon keresztül adta át a zene és a dal szeretetét, ezen keresztül pedig tanítványait önmagukkal szembeni igényességre, tudásszomjra, emberi tartásra nevelte. Gyönyörű, nehéz és kalandos élete végén, amelynek során mindvégig megőrizte szellemi frissességét, megadatott neki, hogy a déli harangszóra családja körében, békességben távozhatott a földi életből.

Id. Somorjai József tanár urat a Budapest XIX. kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti. Tanár úr temetése 2015. február 14-én szombaton 12 órakor lesz a wekerletelepi Munkás Szent József Plébánia urnatemetőjében, az érte bemutatott szentmisét követően.

Budapest, 2015. január 22.

Nagy Tamás

Szabadtér helyett egy zárt terület. Zenepavilon helyett Galéria. Nyár helyett tél. Délután négy óra helyett öt óra.

Mindösszesen ennyi változással tartott egyórás koncertet a sötétedő vasárnap délutánban a Triola Fúvósegyüttes. Amely szintén változott, hisz akár felvehette volna a Quartrola nevet is e nap, akik nem csak fújnak. Midőn hármas fogatukat most egy csembalista hölgy, Tódy Ilona Éva is erősen húzta. Hol együtt, hol külön-külön játszották el a Barokk zenemű klasszikus darabjait, Bach-és Vivaldi remekeit. 

És ezek után, hogy alig változott valami, persze, hogy telt ház volt a Társaskör alagsorában, 133 nappal a nyári szabadtéri zenélés előtt.

Barokk muzsika – Bach és Vivaldi remekeiből.

Triola Fúvósegyüttes:

Simándi Éva – fuvola

Székely Péter – klarinét

Sáska Gábor – fagott

Közreműködött:

Tódy Ilona Éva – csemballó

 

Fél évvel ezelött többen kezdtünk el dolgozni azon, hogy a volt Ady Mozit “visszaszerezzük” és újra élettel legyen teli. Erről többet az: http://adymozi.blogspot.hu/ blogon olvashatnak az érdeklődők.
 
Most szeretnénk egy közös levelet küldeni az önkormányzatnak a helyi lakók aláírásával megtámogatva, amelyben a segítségüket kérjük ehhez civil szándékhoz. Kérjük, hogyha Ön is egyetért és támogatja az “Ady Mozi újratöltés”-t, akkor vagy a WTE helyiségében lehet aláírni a nyílt levelet, vagy, aminek még jobban örülünk, ha a csatolmányban található levélmintát minél többen kinyomtatják, kitöltik és aláírják (sőt aláíratják a családtagokkal, barátokkal, szomszédokkal) és leadják a WTE helyiségében december 19-ig. 
 
Minden segítség jól jön, és előre is köszönjük. Reméljük, hogy minél több wekerleire, kispestire, budapestire számíthatunk! Sok, sok támogatóra van szükségünk, ahhoz, hogy az önkormányzatot megnyerjük!

Az M5 autópálya bevezető szakaszának megépítésével egyidejűleg az átmenő forgalom kizárása érdekében Wekerletelep utcáit lezárták, egyedül az Újlaki utca maradt nyitott az M5 autópálya bevezető szakaszára, ezért nagy átmenő forgalmat bonyolít le. A lakosság 2013 végén ismételten megkereste hivatalunkat, és a nyugalmukat zavaró átmenő forgalom megszüntetése érdekében kérték az utca lezárását az M5 autópálya kereszteződésénél.

 ujlaki-utca

A lezárásról állásfoglalást kértünk a forgalomtechnika-kezelői hatáskörrel rendelkező Budapest Közlekedési Központtól. A forgalomtechnika-kezelő elfogadhatónak tartotta az útcsatlakozás lezárását építéssel. Állásfoglalásában felhívta a figyelmet, hogy amennyiben kerületünk a lezárás mellett dönt, lehetővé és indokolttá válik a zajvédő fal folytonosságának biztosítása ezen a szakaszon is.

Az Újlaki utca lezárásával kapcsolatosan az M5 autópálya bevezető szakasznál történő lezárás forgalomtechnikai kiviteli terveit elkészíttettük, a szakbizottság is támogatta. A tervre a forgalomtechnika-kezelő megadta a hozzájárulást. Ebben külön pontként szerepel, hogy a forgalmi rend bevezetését követően akár fél éven belül is felülvizsgálatot kérhet az engedélyező forgalomtechnika-kezelő.

A forgalmi rend változása a tervben foglaltak szerinti jelzőtáblák, a fizikai lezárás ideiglenesen virágládák kihelyezésével valósul meg.

Az Újlaki utca lezárásával egyidejűleg az M5 bevezető szakasza mentén a Kispest felé tartó forgalom számára a Hofherr Albert utcánál és a Vas Gereben utcánál jelzőtábla mutatja a javasolt útirányt, azért, hogy ne a Rákóczi utcát terhelje meg a forgalom. Továbbá a Rákóczi utcánál meg is lesz szüntetve az idáig javasolt „Kispest” útirány jelzőtábla.

A forgalmi rend változását az elkövetkezendő hetekben kívánjuk megvalósítani.

Városüzemeltetési Iroda 

Forrás: kispest.hu

December 1-től a Wekerlei Társaskör Egyesület új nyitvatartási renddel várja az érdeklődőket: 

hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 10:00-12:00 óra között illetve délután 16:00-19:00 óra között, pénteken csak délelőtt 10-12 között érhető el a WTE ügyfélszolgálata. 

Nikmond Beáta, Wekerlén élő Munkácsy-díjas szobrászművész életmű-kiállítása 2014. október 21. és 2015. január 31. között látható a Nagy Balogh János Kiállítóteremben (1191 Budapest, Ady Endre út 57.). 

A kiállítást 2014. október 21-én, kedden 18 órakor Wehner Tibor művészettörténész nyitja meg.

Forrás: kispest.hu

Figyelem változás a részletekben! Szeretnél ágapritógépet használni? Részletek a Kispesti Komposztbarát Program lakossági ágaprító-bérlési lehetőségéről.

A Kispesti Komposztbarát Program keretében lehetőség nyílt, hogy a kerületi lakosok igen kedvező áron béreljenek ágaprító gépeket, hogy a háztartásukban, kertjeikben keletkező gallyakat, ágakat, és egyéb, komposztálható zöldhulladékaikat olcsón és gyorsan felapríthassák. A program keretében két ágaprító került beszerzésre, mindkettő nagyjából hasonló teljesítményű. Az aprított zöldhulladék nem csak komposztálásra használható, hanem mulcsozásra, azaz talajtakarásra is kiválóan alkalmas.

Komposztálás esetén az aprított hulladékok gyorsabban bomlanak, könnyebben kezelhetők, mivel a komposzt keverésénél nem kell sokszor méteres ágakat pakolgatni, és a kész komposzt is jobb minőségű lesz, kevesebbet kell rostálni.

A talajtakarás egy biológiai szemléletű kertészeti módszer, amely szakít azzal a dogmával, hogy a veteményes talajának mindig csupasznak kell lennie. A lényege, hogy a növények közötti felületeket 10-30 cm vastagon aprított zöldhulladékkal fedjük be. Ennek számtalan előnye közül kiemelkedik, hogy akadályozza a talaj kiszáradását, tehát a növények jobban bírják a szárazságot, a talaj nem mosódik el esőzés, öntözés során, a lebomló hulladékok tápanyagként szolgálnak majd, a vastag talajtakaró közül a gyomok nem képesek kinőni, továbbá többszörösére élénkül a talajélet.

Az aprítéknak mindkét felhasználás esetén megfelelő összetételűnek kell lennie, nagyjából fele-fele arányban fás, és friss, zöld hulladékokból kell, hogy álljon.

A gép technikai leírást ezen a honlapon lehet elolvasni http://www.kertigepbolt.hu/agaprito-komplosztalo/elektromos-agdaralo/bosch_axt_25_tc_elektromos_komposztalo_halk.html

Amennyiben szeretné igénybe venni az aprítógép-bérlést, ezt a komposztbarat@gmail.com címen jelezheti.

FONTOS!

Az átvevő vállalja, hogy a gépet a leírtak szerint használja:
A gépet józan állapotban, cselekvőképessége teljes tudatában használja, a gépen szereplő jelzéseket és a használati útmutatóban leírt biztonsági előírásokat betartja, a berendezést és minden tartozékát tisztán hozza vissza.
Az átvevő az állag-, valamint a vagyonvédelemről gondoskodik.
Az átvevő az általa okozott bárminemű kárért felelősséget vállal és az okozott kár az átadóra át nem hárítható.
Az átvevő tudomásul veszi, hogy a gépben keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból adódó kárért – a visszaadás időpontjáig – felelősséggel tartozik. Amennyiben az átvevő nem a fentiek szerint jár el, és emiatt az átvett eszközökben kár keletkezik, azt az átvevő a Wekerle Társaskör Egyesületnek haladéktalanul megtéríti.