A Wekerlei Társaskör újkori fennállása óta minden esztendőben megrendezte a Wekerlei Mikulás-ünnepet. Néhány éve azonban elkezdett új utat keresni. Összefogott a Magyar Kollégiummal. A Wekerlei Mikulás második éve a Zrumeczky-kapu alá érkezik lovashintón, két-három krampusz társaságában. Esik a hó (a hógép egy helyi vállalkozó ingyenes szolgáltatása) és a Mikulást a gyermekek közös énekléssel várják. A Wekerlei Társaskör külön CD-t bocsátott ki, hogy legyenek közösen énekelhető dalok. A hangsúly nem az ajándékon van (bár minden gyermek kapott „szellemi” ajándékot: egy pausz-tekercset, melyre valami érdekes, a Mikulással kapcsolatos szöveg van nyomtatva és hozzá egy, a Wekerletelepet szimbolizáló mézeskalácsot), hanem a Mikulásváráson, a közös éneklésen.

Sok önkéntes közös munkájának eredménye a 2009-es rendezvény is (a szolgáltatókkal: fogatos, hógépes való kapcsolattartás; a rendőrség és a polgárőrség szervezése; a hang- és fénytechnika kivonulása; az ajándékok elkészítése; a fáklyások szervezése.) Külön feladat-együttesnek számított a szánkó elkészítése. Évek óta tervezzük azt, hogy a Mikulás – a tényleges időjárástól függetlenül – mindig szánkón érkezzék meg. (Ha már a szolgáltató ajándéká-nak köszönhetően úgyis „esik a hó”.) Ez úgy lehetséges, hogy egy szánnak álcázott kerekes kocsit készítünk. Ezt a járművet az év elején elkezdtük készíteni. Ám építése megakadt az anyagiak hiánya miatt. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatása lehetővé tette a munka folytatását, ám mivel a pályázat kedvező elbírálásáról szóló értesítés egy nappal az esedékesség előtt érkezett meg, már nem volt időnk a szán építését a Mikulás-ünnepre be-fejezni. Így – bár a szánnal majdnem készen lettünk – idén még hintón érkezett a Mikulás. De jövőre…!

Negyed hat után nem sokkal már megérkeztek az első gyermekek, akik az említett CD-ről szóló Mikulás-dalokat tanulták, énekelték. Háromnegyed hatkor vette át a szót a ceremó-niamester, aki – miközben elmondta a legfontosabb információkat – éneklésre buzdította a résztvevőket. Azt sugallta, hogy a Wekerlei Mikulás-Ünnep lényege maga a várakozás, az, hogy közösen éneklünk. A „műsor” nem a Mikulás, hanem mi magunk. S a közönség énekelt is! Hat óra előtt tíz perccel álltak fel a fáklyások, kijelölvén azt a területet, ahova a Mikulás hintója majd megérkezik. Ekkorra a felvételről szóló dalokat élő ének és gitárkíséret váltotta fel.
A Mikulás megérkezése – a hóesésben – persze nagy örömöt jelentett. A három krampusz leugrált a hintóról és megcsipkedte a gyerekeket. A ceremóniamester és a Mikulás ezután néhány perces beszélgetést folytatott. Ennek során a Mikulás néhány történetet mondott el a wekerlei gyermekek életéből. (Ezeket a hozzá írt levelekből ismerte meg.) Majd átadta a ceremóniamesternek a wekerleieknek szóló ajándékot: az Adventi Gondolatnaptárhoz hozott díszes keretet. Ezután utasította a krampuszokat, hogy osszák ki az ajándékokat. Ez – a már említett – pausz tekercs volt, amelyhez egy, a Wekerletelepet idéző díszítéssel ellátott mézeskalácsot mellékeltek. Miután minden gyermek megkapta jutalmát, a Mikulás arra kérte a közönséget, hogy búcsúzóul énekeljenek még közösen, majd énekszó kísértében, hóesésben kigördült a kapu alól.
A közönség még maradt egy kicsit, élvezték a „hóesést”, majd elszéledtek.

A fotókat készítette: Viló Zsófia, Csutorás Róbert és Romhányi András.

Egyhetes klímabarát rendezvényt tartottak Wekerletelepen november 23-28. között. A Wekerle Társaskör Egyesület (WTE) a Zöld Hajtás Klub javaslatára szeptemberben csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez (KTSZ), s vált a KTSZ első klímabarát közösségévé. A Nyílt Tér Héten 10 másik „klímabarát” településsel együtt Wekerletelepen is számos eseményt szervezett a WTE Zöld Hajtás Klubja és a Wekerlei Gyermekház azzal a céllal, hogy felhívják a lakosság figyelmét az éghajlatváltozás és -védelem fontosságára, és olyan lehetséges közösségi lépéseket is javasoljanak, amelyekkel nemcsak a környezeten, hanem a társadalmon és magán is segíthet az ember.

A Nyílt Tér Hét, mint a „lokális szintű összefogás és cselekvés” lehetséges terepe, előfutára volt az ENSZ decemberi Koppenhágában sorra kerülő 15. klímakonferenciájának, ahol „reményeink szerint végre sor kerül a klímaváltozás megállításához elengedhetetlen nemzetközi összefogásra – írta a wekerlei program ajánlójában Tracey Wheatley, a Zöld Hajtás Klubtól és Szabó Mária, a gyermekház igazgatója. „Célunk, hogy közösségként összefogva, jobban fel tudjunk készülni a klímaváltozás lehetséges társadalmi hatásaira, például az élelmiszer- és vízellátásból fakadó lehetséges jövőbeli problémákra, az extrém időjárási jelenségekre, a gazdaság újralokalizálására” – fogalmaztak a Nyílt Tér Hét szervezői.

Az egyhetes program keretében gyümölcsfa-ültetéseket szerveztek az óvodákban, a wekerlei iskolák felső tagozatos tanulóinak levetítették A hülyeség kora című, jövőben játszódó dokumentumfilmet az emberiséget fenyegető legnagyobb katasztrófáról, a klímaváltozásról (információk a filmről: http://nelegyhulye.com/). A filmet péntek este a lakosság is megtekinthette a Wekerlei Gyermekházban. A filmvetítést klímabarát borok kóstolója követte.

Szombat délután a klímaváltozás és az energiaválság volt a találkozó témája: a résztvevők – építész szakemberek, környezetvédők és üzletemberek – arról beszélgettek, milyen hatással lehet a klímaváltozás Wekerlére. Szó volt az alternatív energiaforrásokról, a nyílászárók szigetelési lehetőségeiről, a ritkább autóhasználatról – tájékoztatta a kispest.hu-t Tracey Wheatley. A nap során játékos programot tartottak gyerekeknek Vegyél vissza címmel, volt öko-játszóház kicsiknek, teázó, ingyenes öko-büfé, és elkészült Wekerle zöld térképe.

V. G. Z.

Forrás: kispest.hu

Kapcsolódó tartalom: http://wekerletelep.eu/node/577

Legyen-e továbbra is szelektív hulladékgyűjtő sziget a Zalaegerszeg utcában, vagy szüntessék meg azt? Ha marad, milyenné kellene válnia, hogy ne zavarja az embereket? Ha költöznie kell, hová menjen? Ezek voltak a főbb kérdések a szombat (november 14.) délelőttre a Wekerlei Gyermekházba meghirdetett lakossági ötletbörzén.

Nem vitás, tarthatatlan állapotok uralkodnak a Zalaegerszeg utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetnél. A probléma súlyosságát jelzi, hogy már a találkozó „menetrendjét” tekintve sem volt egyetértés a konszenzusos megoldásra törekvő szervezők és a baj gyors orvoslását szorgalmazó lakók között. A szervező Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) Zöld Hajtás Klubja pontosan felépített programmal készült, amelyben a célok tisztázása, a probléma vázolása, ötletbörze, előadás a fővárosi szelektív gyűjtési helyzetről, jó példák és a WTE programjának bemutatása, az önkormányzat elképzelései, megoldások megfogalmazása, valamint az önkormányzat számára javaslat készítése szerepelt. A mintegy háromórásra tervezett program ismeretében azonban az emberek azonnal szavazni akartak a gyűjtősziget eltüntetéséről (a szándékról 85 névvel alátámasztott levélben is értesítették az önkormányzatot). Végül sikerült megegyezni a kiindulási alapban: „nem akarunk koszos és büdös hulladékgyűjtőt a téren”. Az is kiderült, hogy az ellenzőkkel szemben vannak olyanok is, akik valamilyen formában elfogadnák a Zalaegerszeg utcai szelektív szigetet.

Az érdemi együttgondolkodás és munka a probléma-leltár felállításával indult. Ferenczi István szervező-moderátor több gyűjtősziget elleni érvet – a kukák nem illenek ebbe a környezetbe, a gyűjtősziget túl közel van a házakhoz, bűz van, az üvegcsörömpölés és az autók zaja éjjel és hajnalban lehetetlenné teszi a pihenést, vízelvezetési gondok vannak a területen, máshonnan is idehozzák a szemetet, kevés a gyűjtőedény, s azokat is ritkán ürítik, a szél szétfújja, a hajléktalanok széthordják a szemetet, elhanyagolt a tér – jegyezhetett föl.

A jobbító ötletek között elhangzott a gyűjtősziget áthelyezése oda, ahol nem zavarja az embereket, hogy csak a papír- és műanyaggyűjtők maradjanak, több gyűjtőedény legyen itt, és azokat gyakrabban ürítsék, telepítsenek térfigyelő kamerát, süllyesszék le a gyűjtőket, hogy kisebb legyen a zaj, gondozzák folyamatosan a teret, zárt, őrzött gyűjtőterületet alakítsanak ki kevésbé lakott részen, induljon szelektív gyűjtés a háztartásokban, és hogy legyen több lombgyűjtő. Az alternatív szelektív hulladékgyűjtő sziget helyszínére érkezett tippek között iskolaudvar, a Közpark Kft. Bercsényi utcai telephelye, a VAMÜSZ udvara az Ady Endre utcában és a Zoltán utcai sporttelep szerepelt.

Nagy Tamás, a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) munkatársa elmondta, hogy Wekerletelep mérete miatt 10-15 szelektív szigetet igényelne, viszont most csak kettő van, és ez is forrása a problémának. Jelezte, a probléma felvetésén túl meglévő sziget áthelyezését csak alternatív javaslattal együtt támogatja a főváros, illetve a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Olyan lehetőségről is beszélt, hogy a papír- és a műanyaggyűjtő maradhat (sőt házi gyűjtéssel tovább javítható a helyzet), csak az üveg- és a fémpalack gyűjtése kerülne más helyre. Egy IV. kerületi példával időben szabályozott nyitva tartású iskolai szelektív sziget működésére mondott példát, s arról is beszélt, hogy az V. kerületben földbe süllyesztett konténerek is vannak, ám ezek kialakítása mintegy 3,5-ször többe kerül a hagyományosnál

Somlói Judit, a WTE elnökségi tagja a tér megújításának már meglévő tervét ismertette: az egyesület a Kós iskolával és az Árnyas Óvodával együtt nyújt be pályázatot az Ökotárs Alapítványhoz a terület rehabilitációjára. Ebben szerepel a gyűjtőket eltakaró pergolarendszer kialakítása, virágágyások kialakítása, fák, bokrok ültetése, információs tábla állítása a hulladéksziget helyes használatáról, a szelektív- és zöldhulladék hasznosításáról, műanyagflakon- és alumíniumdoboz-prés kihelyezése a lakosság számára, pihenőhely kialakítása. Elmondta, teljes felújításról van szó, akár környezetbe jobban illő süllyesztett gyűjtőkkel is, a rehabilitációval ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy másképp nézzen ki a terület, a rendezett állapot megmaradására pedig az lehet a garancia, hogy az óvoda már örökbe fogadta a teret.

Tóth Tibor, az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, a bizottság megvizsgálja az ötleteket. Ugyanakkor kérte a lakókat, jelezzék a Zöldkommandónak, ha azt tapasztalják, hogy máshonnan hoznak ide szemetet. Azt is hozzátette, hogy sokan azt szeretnék, ha maradna a gyűjtőhely, ezért megegyezésre kellene jutni az ügyben. Kérte, fogadják el a jelenlévők, hogy az önkormányzat és a WTE közös akarata, hogy olyan megoldást találjanak, amit a lakók el tudnak fogadni.

Lipcsei Szabolcs, a polgármesteri hivatal Zöldprogram Irodájának vezetője a sziget megmaradásával és megújításával egyetértve azt mondta, a túlterheltségen további gyűjtőhelyekkel lehetne enyhíteni. Hozzátette, szemben az ellenzőkkel, 120 ember szerint szükség van a szigetre. Fodor Gyula, a Zöldkommandó munkatársa gyakorlati tapasztalatokról, rendőri intézkedésről, valamint wekerlei lakosok megakadályozott szemétlerakásáról számolt be, és a szemléletformálás fontosságát, a szigetek megfelelő használatát hangsúlyozta.

A Zöld Hajtás Klub részéről Tracey Wheatley ugyancsak a kulturált szelektív gyűjtésről beszélt, és utalva a WTE pályázatára, kijelentette, az mintaprojekt lehet a szelektív gyűjtés minél szélesebb körű elfogadása érdekében, és azért is, hogy máshol is lehessen hasonló gyűjtőhelyet létesíteni Wekerletelepen.

Összegzésre végül nem került sor a hosszúra nyúlt ötletbörzén. A lakók (a 85 aláíró nevében is) ragaszkodtak a Zalaegerszeg utcai szelektív sziget máshová helyezéséhez, a WTE viszont – mint azt Somlói Judit a kispest.hu-nak is megerősítette – nem tudja képviselni csak ezt az egy törekvést, hiszen ezzel ellentétes lakossági vélemény is van Wekerletelepen, és az egyesület térfelújítási programjában sincs szó a sziget megszüntetéséről. A civil szervezet vezetőségi tagja elmondta, bármi történik is az ügyben, a WTE megszervezi a rehabilitációt. Az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága legközelebbi ülésén tárgyal a problémáról és a lehetséges megoldásról.

V. G. Z.

Forrás: kispest.hu

Mintegy 75 millió forint EU-s forrást nyert az önkormányzat kerékpárút megépítésére. A Kerékpározó Kispest elnevezésű pályázatot júliusban nyújtotta be a kerület. Az uniós támogatásból 1,5 kilométernyi épített út, valamint 3 kilométernyi egyéb kerékpárforgalmi létesítmény – festéssel, táblával, piktogrammal jelölt szakasz – valósulhat meg. Megtudtuk, jelenleg a támogatási szerződés megkötése van folyamatban. A tervek szerint nyáron indulhat, és ősszel befejeződhet az építkezés.

A kerékpárút része volt a polgármesteri programnak is. „Nagyon örülök a sikeres pályázatnak, hiszen a bicikliúttal újabb lépést teszünk a biztonságosabb és élhetőbb Kispest megteremtése felé, tovább népszerűsíthetjük az alternatív közlekedési eszközöket és az egészséges életmódot is” – mondta el a kispest.hu-nak Gajda Péter.

Az út tervezett nyomvonala a Határ úttól a Kőbánya-Kispest metróvégállomásig tart. Számos közintézményt kapcsol össze, a két intermodális közlekedési csomóponttal: a Pannónia és az Esze Tamás utcákon haladva például két általános iskolát, a Hungária úton pedig a kerületi rendőrkapitányságot. A bicikliút a Hunyadi utca mellett éri el a Kossuth teret, Kispest hagyományos városközpontját, s a piacot, a bíróságot, a postát és Centrum áruházat teszi kerékpárral elérhetővé a KÖKI-vel (a Katica utcai szervizúton a Vak Bottyán utcai kerékpárúthoz fog csatlakozni). A nyomvonal mentén az egyes intézmények térségében kerékpártárolókat helyeztet el az önkormányzat. A Főváros javaslatára az Esze Tamás utcában a kerékpárút az úttesten halad majd.

V. G. Z.

Forrás: kispest.hu

Majdnem egy éve tudunk arról, hogy az Önkormányzat, a Munkás Szent József Plébánia és a Wekerlei Társaskör Egyesület konzorciumot alakított abból a célból, hogy a főteret és a közeli intézményeket felújítsák. Ismeretes az is, hogy a majdnem egymilliárdos pályázatunkra a bírálók 700 millió forintot hagytak jóvá. Ez évben a konzorciumi tagok a megváltozott pénzügyi forrásokhoz igazították eredeti pályázatukat, amelyet be is fogadott a pályázatkiíró.

Kispest Önkormányzata 2009. júniusában létrehozott egy városfejlesztési céget, melynek kiemelt feladata a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” nevű Európai Uniós pályázat lebonyolítása.

Nagy Tamás (NT), a WTE elnöke felkereste dr. Albert Ágota Katalint (AÁ), a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft ügyvezetőjét, valamint Lipcsei Szabolcsot (LSz), a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Iroda vezetőjét.

NT: Milyen stádiumban van jelenleg a pályázat?
AÁ: A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. befogadta az Önkormányzat pályázatát, most készülünk a Bíráló Bizottság elé – tehát reményeink szerint a közeljövőben az Önkormányzat megkötheti a Támogatási Szerződést, mely alapján összesen 700 millió Ft uniós támogatásban részesül a Wekerletelep.

NT: Mit jelent ez pontosan a wekerlei és kispesti polgárok számára?
AÁ: Az Önkormányzat még szeptemberben elindította azt közbeszerzési eljárást, melynek célja a Kós Károly tér parkrekonstrukciója, a katolikus templom homlokzatának felújítása, a Gyermekház felújítása és akadálymentesítése, valamint a Gutenberg téri piac mobil árusítópavilonjainak kicserélése. A részvételi felhívásra három pályázat érkezett, melyből az Önkormányzat Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága kettőt talált érvényesnek. A továbbiakban így ez a két pályázó adhat be ajánlatot a kivitelezési munkálatok elvégzésére.

NT: Mikor kezdődnek a munkálatok?
AÁ: Természetesen ez függ a Támogatási Szerződés megkötésének időpontjától, de reményeink szerint februárban kezdhetjük a Gyermekház felújítását, illetve a parkban a fák kivágását, márciusban a park teljes rekonstrukcióját, áprilisban pedig a templom homlokzatának felújítását.

NT: Mi fog változni a Kós Károly téren?
AÁ: A parkot a munkálatok időtartamára sajnos teljesen le kell zárnunk. Elbontjuk a meglévő burkolatok egy részét (6.165 m2), a megmaradó burkolatból felújítunk 1.744 m2-nyit, és új térburkolatot készítünk összesen 4.068 m2 területen. Megújulnak a térfal melletti járdaburkolatok is – gondolom, ezt már nagyon sokan várják -, összesen 3.309 m2-en. A parkot használók életében minőségi javulást hoz majd a szánkódombba süllyesztett nyilvános WC. A jövőben a kulturális élet meghatározó eleme lehet a kör alaprajzú zenepavilon. Készül szökőkút, ivókút és két csobogó is, melyek kiválasztásában a WTE közreműködött. Megújulnak a lehasznált park-berendezési tárgyak, lesznek új padok, hulladékgyűjtők, székek, asztalok, táblák, melyek formavilága igazodik a hely szelleméhez, és amelyek megálmodásából a WTE kivette a részét. Automata öntözőhálózat épül, és a rekonstrukció a kicsiknek is kedvez – két játszótér épül, külön a kicsiknek és a nagyobbaknak. A nagyobbak műfüves és gumiburkolatú pályát kapnak, labdafogó-hálóval a biztonságos használat érdekében. Az egész parkot új, a környezet történelmi hangulatához illeszkedő kerítés veszi majd körbe, és a téren négy térfigyelő kamera is el lesz helyezve.

NT: Mi lesz a munkálatok alatt a tér környékén lakókkal?
AÁ: A közbeszerzési kiírás egyik alapvető pontja, hogy csak az a pályázat érvényes, amely tartalmaz egy igen részletes organizációs tervet. A fővállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia az építési szerződésben, hogy a térfalakat alkotó épületek a lakók és a kiszolgáló, illetve a működést biztosító tevékenységek (pl.: szemétszállítás, tömegközlekedés, sürgősségi ellátás, stb.) számára folyamatosan biztosítják az építés során az ideiglenes megközelítési utakat, a munkát a lakók viszonylagos nyugalmának biztosításának figyelembevételével végzik, a felmerülő panaszokat érdemben kezelik. Vállalniuk kell a munkaterület tisztán tartását, valamint a beépítendő anyagok szállításának és beépítésének, valamint a bontott anyagok elszállításának olyan ütemezését, amely a környéken élők érdekeit is figyelembe veszi.

NT: A projekt része a Szent József Plébániatemplom felújítása is.
AÁ. Igen, ebben a kérdésben Tercsi Zoltán plébános úr külön kéréseit is figyelembe kell venni a fővállalkozónak. A templom homlokzat-felújítási és egyéb munkálatainak végzése során fontos a balesetmentes gyalogosközlekedés megoldása, valamint az, hogy a szertartások ideje alatt hangos munkát ne végezzenek. Ezeket a kérdéseket az építési szerződésben mind az Önkormányzat, mind a Szent József Plébánia részletesen szabályozza a további vita elkerülése végett.

NT: Mikorra vehetik birtokba a parkot a wekerlei polgárok?
AÁ: Természetesen ez nagyon sok mindentől függ, külön kiemelném például azt a tényt, hogy a munkálatokkal egy időben régészeti feltárásokat is kell végeznünk. A pályázat kiírása szerint a teljes építési projektet 18 hónap alatt be kell fejezni, az Önkormányzatnak azonban az a célkitűzése, hogy a jövő évi Wekerlei Napokat már a megújult téren ünnepelhessék az itt lakók.

NT: Mi a helyzet a Gyermekházzal és a piaccal?
AÁ: Az építészek előzetes véleménye szerint a Gyermekház újra elkezdheti majd a működését 2010. szeptemberében, de mivel közel 100 éves épületről van szó, történhetnek váratlan események a felújítás és akadálymentesítés során. A piacon a pavilonok cseréje az új, környezetbe illő pavilonok legyártása után történhet meg, valamikor május-június folyamán.

NT: Attól tartunk, sok fát kivágnak a télen a parkban.
LSz: Igen, ez így van. A részletes felmérések és favizsgálatok alapján összesen 111 db fát ítéltünk kivágásra a területen. Ezek részben elöregedett, beteg és balesetveszélyes fák, részben pedig olyan invazív (idegen eredetű, agresszív terjeszkedésű – N.T.) fajok magoncai, amelyek évek alatt telepedtek be és terjedtek szét az egész park területén versengve a parkba betelepített fákkal az élettérért. Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy a kivágott fákat pótoljuk, ennek egy részét a téren fogjuk elvégezni. Vannak védett fák is, rájuk a parkrekonstrukció alatt kiemelt figyelmet fordítunk. Megőrizzük a Wekerle örökös karácsonyfáját is.

NT: Ez mit jelent pontosan?
LSz: A fakivágási engedélyt 111 db fa kivágására kaptuk meg, cserében viszont az Önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia, hogy 438 darab facsemetét elültet a jövő év folyamán. A tervek szerint 59 díszfát ültetünk a térre, köztük páfrányfenyőt, többfajta juhart, tölgyet, hársfát, vadgesztenyét és díszcseresznyét. 13 fenyőféle lesz, erdei, normann és egy atlasz cédrus is. 207 darab örökzöld fogja díszíteni a parkot télen-nyáron, borókák, álciprusok, bangiták. A tervek szerint nagy lesz a fajtaválaszték, borókából például 10 különböző fajta kerül a térre a tervek szerint. A 807 darab cserje kiválasztásánál két fő szempont volt: egyrészt, hogy pótoljuk a meglévő sövénysorokban a hiányokat, másrészről pedig az, hogy lehetőleg minden évszakban legyen szemet gyönyörködtető cserje a parkban. Lesz többek között téli jázmin, korai zanót, aranyvessző, boglárcserje, jezsámen, rózsalonc, gyöngyvessző, valamint kékszakáll és biztos vagyok benne, hogy a tűztövis, a som és a madárbirs nemcsak a környéken lakókat, hanem az énekesmadarakat is a térre fogja csalogatni. 3.106 darab talajtakaró cserje teszi látványosabbá majd a parkot, így le tudjuk cserélni a mostanra elöregedett egyedeket is. 1.932 évelő növénnyel díszítjük a parkot, lesz 139 félcserje (például levendula), és reményeink szerint sokáig lelik majd kedvüket a parkba látogatók a 92 tő nárciszban is.

NT: Mi lesz a többi elültetendő facsemetével?
LSZ: Erre még nem született döntés, de igyekszünk, hogy a lehető legjobb helyre kerüljenek. Véleményem szerint lesz helyük mind a Wekerletelepen, mind a kerület más részein.

NT: Kell attól tartanunk, hogy aszályos nyarakon a fák és díszcserjék kiszáradnak?
LSZ: A parkban automata öntözőrendszer épül ki, így nem félünk attól, hogy egy aszályos nyár nagy pusztítást végezne a frissen ültetett növényeink körében.

NT: Gondoltak a parképítők a romantikus lelkekre is?
LSZ: Igen, természetesen. Véleményem szerint minden nagyobb parknak kell legyen olyan része, amely arra készteti az embereket, hogy ott leüljenek, és kellemes perceket töltsenek el a környezetük hangulatának átadva magukat. A Kós Károly téren szándékaink szerint erre kiválóan meg fog felelni egyrészről a szökőkút környéke, másrészről pedig az illatok kertje, ahol fűszeres illatú bokrok és évelő növények fognak a megfelelő hangulatról gondoskodni. Biztos vagyok benne, hogy a levendula, kakukkfű, zsálya, kis meténg, illatos ibolya, bazsalikom, borsmenta, citromfű és méhbalzsam sokak kedvence lesz.

NT: Éjszaka is nyitva lesz a park?
LSZ: Terveink szerint a parkot éjszaka zárni fogjuk, természetesen az ott megrendezett programok függvényében.

NT: Köszönöm mindkettőjüknek a részletes felvilágosítást.

Beszámoló egy esős, de egyáltalán nem szomorú vasárnapról

Úgy tűnik, eddig egy dolog biztos a Wekerlei Bolhapiaccal kapcsolatban: amikor rendezzük, akkor esik az eső!
Szerencsére ezalkalommal úgy indultunk neki, hogy ha esik, ha fúj, mi kitartunk, és nem fújjuk le, mint legutóbb! Én azt hiszem, abban mindenki, aki kilátogatott egyetért: megérte!

Reggel, 8-9 körül még bizakodtunk, mert úgy tűnt, az eső alábbhagy, és egész kellemes időben pakolgathattuk kifelé a holmijainkat. Aztán, amikorra az árusok nagyja már megérkezett, ismét rákezdett, és kitartott a Bolhapiac végéig, néha még fel is erősödve.

A rossz idő azonban, láthatóan senkinek nem vette el a kedvét! A 62 árusítóasztal nagyjából megtelt: ötvenketten pakolták ki az eladásra szánt, megunt csecse-becséket, könyveket, használati tárgyakat, ruhákat, játékokat. Néhány holmi már akkor rögtön elkelt, amikor tulajdonosa éppen csak kirakta az asztalra: sokszor a másik árusító csapott le rá. De persze nem csak az árusok voltak kint, – bár már az is legalább 50 érdeklődőt jelent önmagában – hanem „igazi” nézelődők, vásárolni, böngészni vágyók is jöttek szép számmal, és vették górcső alá szép sorjában a standokat. Sokan hozták ki csemetéjüket is, és a kicsiket is megérintette a „bolházás szele”: izgatottan vadásztak az értékes, néha akár még 200 Ft-ért is árult kincsekre! Utána boldogan dicsekedtek minden arra járónak vele!

De ezen nincs is mit csodálkozni, mert ugyanezt a felnőttekről is elmondhatjuk. Egy-egy olcsón megszerzett kis tárgy, emlék ugyanilyen örömet szerzett új 18 éven felüli tulajdonosának is! Hát még annak, aki túladott rajta: végre, egy kacattal kevesebb… Nincs jobb bizonyíték arra, hogy mennyire különbözőek vagyunk egy bolhapiacnál: ami az egyiknek lom, az a másiknak hatalmas érték. És ez így van jól!

Egyszóval, családiasan, jó hangulatban telt el az esős délelőtt, a vásárlás mellett nagy találkozások helyszíne is volt a piac: rég nem látott ismerősökkel, egykori szomszédokkal, gyerekkori pajtásokkal, osztálytársakkal futhatott össze itt az ember, ment az alkudozás, folytak a párbeszédek, még munkamegbeszélés is összejött néhány wekerlei önkéntes között, tehát igazi közösségi hadszíntérré változott erre a vasárnapra a Wekerlei Kispiac területe!
Reméljük, jövőre is folytatódhat e sikeres program, akár évi több alkalommal is. Mi dolgozunk rajta. Önök pedig rendeljék meg addigra hozzá a jó időt!

Debreceni Zsuzsa

Másodszori, szó szerinti nekifutásra remek hangulatban lezajlott a II. Wekerlei Tájékozódási Futás.

Az október 11-ei, rossz idő miatt elmaradt első versenynap után november 7-én reggel is volt ok az aggodalomra. Az eső szerencsére ezúttal nem esett, de félő volt, hogy a borongós idő, a hideg és a köd elijeszti a futni vágyókat.

Az aggodalom azonban feleslegesnek bizonyult, hiszen a délelőtti órákban sorban jöttek a versenyzők, akik a nevezést követően megkapták az „útilaput”, vagyis a igazoló lapot, és a rajt előtt pár perccel a térképeket is. Rövid helyzetfelismerést követően egyesével vágtak neki Wekerletelep utcáinak az indulók, akik 2 és 4 kilométeres távon mérhették le futási és tájékozódási képességüket. A szervezők pedig nem is akárhova helyezték el az ellenőrző pontokat, olykor a futóknak ezzel nem kis fejtörést okozva – a villanyoszloptól kezdve a bokrokon át, egészen a porolóig fellelhető volt egy-egy helyszín.

Eközben az óvodás korosztály a Kós Károly téren kialakított pályán futott. Kezdetben csak egy-egy kisebb család keringett a téren, ám a gyerekek már ekkor is élvezték a keresést. Majd 11 óra tájban egy hirtelen roham következtében megkétszereződtek az indulók, így a verseny is izgalmasabb lett. Míg a szülők a térképet böngészték, addig a gyerekek a kihelyezett zsákokat és rajzokat kutatták a bokrok között.

A közel két órás eseményen csaknem 30 gyermek és felnőtt vett részt. A verseny végeztével a helyezettek oklevéllel és éremmel, valamint a többi résztvevővel egyetemben egy-egy lufival és egy izgalmas, jó hangulatban eltöltött délelőttel gazdagodtak.

Befejeződött az Esze Tamás utca–Thököly utca–Petúr utca–Kapisztrán utca találkozásánál lévő kis tér felújítása, parkosítása. Az elhanyagolt terület rendbetételére csaknem 24 millió forintot fordított az önkormányzat. Wekerletelep megszépült közterét csütörtökön adták át.

Az Esze Tamás utca mentén, a Thököly utca, a Petúr utca és a Kapisztrán utca találkozásánál lévő parkosított téren Gajda Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket csütörtökön. Utalva a közterület névtelenségére, kijelentette, reméli az ugyancsak idén megújult Bárczy István térhez hasonlóan ez a 2700 m²-es terület is nevet kap a jövőben.

Eördögh Gábor alpolgármester arról beszélt, hogy a park- és térrekonstrukció révén egy Wekerletelephez méltatlan állapot szűnt meg, s az itt elvégzett munka a lakosságot is ösztönözheti, hogy nagyobb energiát fektessen saját környezete rendbetételébe – tette hozzá. Az alpolgármester elmondta, a felújítás során a közlekedés, a csapadékelvezetetés és a zöldrekonstrukció feladatait együtt kellett megoldani. Hangsúlyozta, a Győri Ottmár és a Bárczy István tér után újabb hangulatos sziget jött létre, erősítve a lokálpatriotizmust.

A ma még névtelen tér elnevezésével kapcsolatban dr. Balogh Pál és Cserny Sándor önkormányzati képviselők a kispest.hu-nak elmondták, a kerület főépítésze, a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Közbiztonsági Irodája, valamint Wekerlei Társaskör várja a lakosság – nem feltétlenül személynévre vonatkozó – ötleteit, javaslatait.

A tér a kispesti Zöldprogram keretében a városüzemeltetési, valamint a zöldprogram irodák közös munkájának eredményeképpen újult meg. Előbbi a tér és az utcatorkolatok aszfaltozását, a központi rész megemelését, valamint a csapadékvíz szikkasztó kutas elvezetését koordinálta. A Zöldprogram Iroda a parkosítást és térrendezést felügyelte. Új térkő burkolatot kaptak a régi, elavult szakaszok, ezeken kívül új járdákat is építettek. A fákat felgallyazták, 1300 évelő virágot és ugyanennyi talajtakaró cserjét ültettek el, valamint füvesítettek. Középen gyöngykavics burkolatú pihenőt alakítottak ki lócákkal.

V. G. Z.

(forrás:kispest.hu)

Tisztelt Kispesti Lakók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az őszi kerti munkák során keletkező jelentős mennyiségű zöldhulladékra tekintettel, Önkormányzatunk rendkívüli avargyűjtési akciót szervez. Az akció során összegyűjtött kerti zöldhulladék és falomb elszállításáról a Kispesti Önkormányzat gondoskodik. Önkormányzatunknak az akcióhoz zsákot nem áll módjában biztosítani, ezért az összegyűjtött zöldhulladék bármilyen zsákban kihelyezhető.

Kérjük, hogy a kertek, előkertek, utcai zöldsávok szépítése során keletkező hulladékot – a jelenlegi akció csak és kizárólag a zsákos avar és kerti zöldhulladék gyűjtésre vonatkozik! – egy könnyen megközelíthető közterületen, a gyalogos- és gépjárműforgalom akadályozása nélkül zsákban szíveskedjenek kihelyezni.

A falomb és kerti zöldhulladék kihelyezésének időpontja:

1. Felső Kispest 2009. november 13.-november 18.-ig;

(Üllői út- Vak B. u.- Alsóerdősor u.- Csillag u.- Malomkő u.- Vasút u.- Lajosmizsei vasútvonal által határolt terület)

2. Kispest Kertváros 2009. november 19.-november 25.-ig;

(Vas G. u. páros oldala- Ady E. út páratlan oldala- Kolozsvár u.- Méta u.- Nagykőrösi út által határolt terület)

3. Hagyományos Kispest 2009. november 26.-december 02.-ig;

(Ady E. út páratlan oldala- Vas G. u. páratlan oldala- Nagykőrösi út- Rákóczi u., valamint az Ady E. út páros oldala- Üllői út- Hoffher A. u. által határolt terület)

4. Wekerle telepen 2009. november 30.-december 09.-ig.

Kérjük, hogy a fenti időpontokat megelőzően, illetve azt követően már ne rakjanak ki semmilyen zöldhulladékot, mivel a megadott határnap után a közterületre történő hulladék-kihelyezés szabálysértési eljárást von maga után.

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Zöldprogram Iroda

Tisztelt Kispesti Lakók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az őszi kerti munkák során keletkező jelentős mennyiségű zöldhulladékra tekintettel, Önkormányzatunk rendkívüli gallygyűjtési akciót szervez Wekerle-telepen. A lakosság által az akció során összegyűjtött gallyak darálásáról és elszállításáról a Kispesti Önkormányzat gondoskodik.

Kérjük, hogy a kertek szépítése, a fák gallyazása során keletkező nyesedéket– a jelenlegi akció során csak a gallyakat, ágakat! – egy könnyen megközelíthető közterületen, a gyalogos- és gépjárműforgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek kihelyezni.

A gallyak és ágak kihelyezésének időpontja:

2009. október 26.-november 01.

Az ágak, gallyak darálását és elszállítását 2009. október 26.-át követően azonnal megkezdjük.

Kérjük, hogy 2009. november 1.-ét követően már ne rakjanak ki ágat, gallyat, mivel a megadott határnapot követően a közterületre történő hulladék-kihelyezés szabálysértési eljárást von maga után.

Együttműködésüket előre is köszönjük.

Zöldprogram Iroda