MEGHÍVÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján rendkívüli közgyűlést hívunk össze, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az Elnökség által a közhasznúsági melléklettel együtt elfogadott 2019. évi pénzügyi beszámolóját és a 2020. évi költségvetést az egyesületi közgyűlés jóváhagyja.

A közgyűlésen azok a tagok választhatnak és választhatóak, akik a 2019. évi tagdíjukat befizették.

A kitűzött időpont: 2020. szeptember 9. , szerda 17.30 óra.

Helye: a WTE székhelye, Kós Károly tér 10.

Abban az esetben, ha a tagságnak legalább a fele + 1 fő nincs jelen, a közgyűlés határozatlanképtelen, így a közgyűlést az elnök elhalasztja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 9. , szerda 18 óra.

Helye: a WTE székhelye, Kós Károly tér 10.

Kérjük, éljen jogával: jöjjön el, és jelenlétével járuljon hozzá a határozatképességhez, hallassa véleményét, válasszon a jelöltekből!

WTE Elnöksége

Sétáljon velünk, sétáljunk együtt!

Ismeri a peripatetikus séta fogalmát? Arisztotelész sokszor séta közben is beszélgetett tanítványaival filozófiai kérdésekről Ez volt a sétálva tanítás módszere.

Ennek nyomán a WTE elnöksége meghívja Önt, mint a Wekereli Társaskör Egyesület tagját, hogy a civilszervezet vezető tisztségviselőivel együtt tegyen egy rövid félórás sétát a telep utcáin. A sétát ugyan idegenvezető vezeti, de mindenkinek lehetősége van arra is, hogy gyaloglás közben eszmét cseréljen a telepet érintő legfontosabb kérdésekben, így különösen a rendezett utcák, a műemléki jelleg megóvása mellett gondozott házak iránti elképzeléseinkről, vagy a Kiserdő sorosának ügyében.

Találkozó 2019. május 9-én, csütörtöki napon a WTE székhelyén (Kós Károly tér 10.) 16.00-kor

A séta befejező helyszíne Munkás Szent József templom.

A sétát követően meghívjuk egy frissítőre a Munkás Szent József Közösségi Házba!

A sétán való részvétel ingyenes és természetesen elhozhatja családtagját, barátját és ismerősét is!

 

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége meghatározta a 2019. évi közgyűlés időpontját, és felkérte az elnököt, hogy a jogszabályoknak megfelelően hívja össze a közgyűlést. A közgyűlésen azok a tagok választhatnak és választhatóak, akik a 2018. évi tagdíjukat befizették.

A kitűzött időpont: 2019. május 9., csütörtök, 17 óra.

Helye: Munkás Szent József Közösségi Ház, Pannónia út 26.

Napirend:

1.       A közgyűlés levezetője, jegyzőkönyvvezetője, hitelesítőinek megválasztása

2.       Az elnök beszámolója

3.       A Felügyelő Bizottság jelentése

4.       A 2018. évi beszámoló és a 2019. évi költségvetés elfogadása

5.       A lemondott elnökségi tagok helyére új tagok választása

6.       Bejelentések, zárszó

Abban az esetben, ha a tagságnak legalább a fele + 1 fő nincs jelen, a közgyűlés határozatlanképtelen, így a közgyűlést az elnök elhalasztja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2019. május 9., csütörtök, 17.30 óra.

Helye: Munkás Szent József Közösségi Ház, Pannónia út 26.

Kérjük, éljen jogával: jöjjön el, és jelenlétével járuljon hozzá a határozatképességhez, hallassa véleményét, válasszon a jelöltekből!

WTE Elnöksége

 

 

A február 18-i, csütörtöki testületi ülésen a Zoltán utcai sporttelep bérbeadására beadott pályázatokat tárgyalta a testület.

Köszönjük, hogy a képviselőknek írt nyílt levelünk meghallgatásra talált, így első döntésként a zárt tárgyalást nyitottá tették. Jegyző asszony javaslatát, mely szerint a pályázatot nyilvánítsák érvénytelenné és a következő testületi ülésre (április) készüljön egy alaposabb, egyértelmű pályázati kiírás, a testület 13 igen és 2 nem szavazat ellenében elfogadta. 

Sajnos annak ellenére, hogy az eredetileg tervezett zárt ülés helyett nyitott ülést tartottak, ez csak részben tett eleget a nyilvánosságnak. A jegyző javaslatát követően a polgármester úr ügyrendi pontnak minősítette a kérdést, így vita nélkül lehetett ezt szavazásra bocsátani és a tényfeltáró vitától és a vele járó tisztázás lehetőségétől elestünk. 

Egy alaposabb és egyértelmű kiírást a WTE is támogat. 

Örülünk, hogy az önkormányzat elismerte, a kiírás nem tért ki minden pályázati feltételre, és ugyanakkor azt reméljük, hogy a következő kiírás széles körben elérhető lesz a potenciális pályázók számára. Bízunk abban, hogy a sporttelep működtetését a lehető legalkalmasabb szervezet nyeri majd el, ezzel is a kispesti, wekerlei sportolni vágyó közösség érdekeit szolgálva. Reméljük, hogy a formai feltételeknek a következő körben is eleget tudunk tenni és a pályázatunk tartalma meggyőző lesz a képviselő testület számára.

Hisszük ‑ mint mindenki, aki a sportban látja az ember és a társadalom (a közösség) fejlődésének lehetőségét ‑ , hogy akkor lehet jól játszani, ha a játékszabályok tiszták és mindenkinek egyenlő esélye van.

A Kispesti Önkormányzat pályázatot írt ki a sportpálya üzemeltetésére. „Az elbírálás szempontja a felajánlott havi díj nagysága.” A pályázatok bontásakor már kiderült, hogy a Társaskör ajánlotta a magasabb díjat. Már csak a képviselőtestületi döntés van hátra.
A Társaskört neves szakemberek (világbajnok teniszező, a Teniszszövetség szakembere, focipálya üzemeltető, sportmenedzser) támogatják abban, hogy a Wekerletelepen ismét élénk sportélet alakulhasson ki.

Miért is jó, ha egy közhasznú civil szervezet üzemeltet egy sporttelepet?

Elsősorban azért, mert mint ahogy azt a megnevezés is mutatja köz hasznú, azaz a közösség érdekét tartja első helyen szem előtt és nem a profitot. És ha nyereséget termel az sem egy vállalkozó zsebébe kerül, hanem vissza kell, hogy fordítsa a közhasznú tevékenységeire.

Gajda Péter polgármester 2010-ben a Wekerle újságnak írt levelében majd a polgármesteri programjában is a következőket mondja: „Lehetségesnek tartom, hogy a jövőben azt az önkormányzat saját intézményeként, vagy a Társaskörrel közösen üzemelteti.”

A WTE eddig tevékenysége garanciát jelent arra, hogy egy olyan komplex sport és szabadidős klubot működtessünk, mely a sportoláson és a kapcsolható rendezvényeken keresztül a helyi közösségi életet erősíti.

A Zoltán utcai sportpálya sorsa már rajtunk múlik?

A Kispesti Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot írt ki február 1-i beadási határidővel a wekerleiek által csak Zoltán utcai pályának ismert sporttelep 10 évre szóló bérbevételére.
Az 1913-ban alakult Wekerletelepi Sport Clubot (WSC) – a jelenlegi pályázat tárgyát képező Wekerlei Sporttelep – az akkori Társaskör minimális díj ellenében kapta bérbe és működtette a helyi lakók sportéletének érdekében.
Szellemi elődünk nyomdokán a WTE alapszabályban meghatározott céljai közé tartozik, a közösségi sport és a helyi közösség erősítése. Kiemelten fontosnak tartjuk ezen belül a gyerekek egészséges, aktív, sportos életmódra nevelését és a felnőttek ösztönzését a sportolásra, a családok közös sporttevékenységét.

Milyen elképzeléseket foglaltunk össze a pályázatunkban?

  • Egy olyan komplex sport és szabadidős klubot kívánunk működtetni, mely a sportoláson és a kapcsolható rendezvényeken keresztül a helyi közösségi életet erősíti, teret ad a versenyszerű sportolásra és versenyek lebonyolítására is.
  • Új lehetőségekkel szeretnénk vonzóbbá tenni az aktív, egészséges életmódot: sokkal szélesebb körnek, több korosztály számára , a korlátozott mozgással rendelkező lakók számára is.
  • A környezetvédelemre is köteleztük magunkat; kiemelt figyelmet fordítunk a környezet kis terhelésére, a biciklis életmód könnyebbítésére, az épületek energetikai fejlesztésére, a terület zöldítésére.

A pályázat eredményhirdetésére március 31-ig kerül sor; a sikeres eredményt követően a WTE a lakosság részvételére számít a tervek továbbfejlesztésében.

WTE Elnöksége