Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester 2021. május 3-i, a fenti képpel megjelent Facebook posztjában a Galvani-híd levezető nyomvonaláról közölt állításokat. A posztot szó szerint közöljük, megadva az egyes állítások után a Wekerlei Társaskör válaszait.

Baranyi Krisztina írja:

Ferencváros polgármestereként továbbra is elfogadhatatlannak tartom a képen látható, két wekerlei civil szervezet által javasolt, Kispest polgármestere által támogatott Galvani-levezető útvonaltervet. Ez a nyomvonal nem szerepelt a fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által kijelölt, majd részletesen vizsgált 6+1 nyomvonal változat között, amelyekről majd’ egy éven át tartó szakmai és társadalmi egyeztetés zajlott, bevonva minden szereplőt: önkormányzatokat, szakmai- és civil szervezeteket és a lakosságot. Erről a tervről tehát nem mondhatta el a véleményét a széles nyilvánosság, sok ferencvárosi nem is ismeri.

válasz:

A nyomvonaltervet a Wekerlei Társaskör 2020. szeptemberében javasolta, közvetlenül azután, hogy megismerhette a fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által vizsgált 6+1 nyomvonal változatot. Azért állt elő új javaslattal a civil szervezet, mert egyik nyomvonalterv sem volt elfogadható az ott élő lakosság számára. Erről az új tervről a BFK is készített vizsgálatokat, amelyet március 10-én bemutatott és amelyben elismerte annak előnyeit. A WTE széles körben, a nyomtatott sajtóban, a Facebook-on, rádióinterjúkban, sőt a ferencvárosi 9TV-ben is bemutatta javaslatát. Ezért a ferencvárosi polgármesternek magának kell számot adnia arról, mit tett azért, hogy a ferencvárosiak megismerhessék ezt a nyomvonalváltozatot.

Baranyi Krisztina írja:

Ez a nyomvonal elvágja a József Attila-lakótelepet a Határ úti villamosvonaltól, a Napfény utcai Idősek Otthonától néhány méterre halad el, ellehetetlenítve annak működését és az ott élő időseket.

válasz:

A nyomvonal végig a föld felszíne alatt haladna, vagyis a felszínen sétálva ugyanúgy elérhető a villamos a József Attila lakótelepről, mint eddig.

A nyomvonal az idősek otthona épületének egyik sarkától 25 méterre haladna – a föld alatt, vagyis megépülte után nem zavarná az időseket. Ha a Határ út vonalában épülne meg az út, akkor 40, valódi alap nélkül épített, vagyis a rezgéseknek rosszul ellenálló, százéves wekerletelepi háztól 12 méterre lenne!

Baranyi Krisztina írja:

Megvalósulása esetén félő, hogy nem történik meg a Határ út érdemi tehermentesítése, de a felújítása – amit évtizedek óta várnak három kerület lakói – biztosan elmarad.

válasz:

A nyomvonalverziót a BFK is megvizsgáltatta, és az egyértelműen tehermentesítené a Határ utat. A Határ úti építkezés miatt szükségessé váló forgalomelterelés ugyanakkor évekre elviselhetetlen forgalmat generálna – elsősorban a József Attila-lakótelepen.

Baranyi Krisztina írja:

Ez a nyomvonal értelmetlenné teszi a 2017-es sikeres tiltakozást, amely megmentette az erdőt, hisz kettészeli a Kiserdőt, melynek integritása megszűnik.

válasz:

A Kiserdő integritása nem szűnik meg, ugyanis azt az Illatos árok jelenleg is kettészeli. Éppen ezért szól a javaslat az árok melletti vonalvezetésről, a wekerlei oldalon, a föld alatt.

Baranyi Krisztina írja:

A hatásvizsgálatok alapján még állva maradt nyomvonalak közül ez jár a legtöbb fa kivágásával. A kivágott fákat nem lehet a helyszínen visszapótolni, legfeljebb cserjés telepítés lehetséges az adott területen.

válasz:

A BFK adatai alapján a Határ út vonalában történő útépítés 1700 fa kivágását jelenti. Szintén a BFK számítása szerint a Wekerlei Társaskör javaslatánál úgy esne 1780 fa az építkezés áldozatául, hogy a tervet kiegészítették az eredeti javaslatban nem szereplő leágazó úttal, ami jelentősen megnöveli a kivágandó fák számát az erdő keleti végében. Ezeket a számokat Baranyi Krisztina is pontosan ismeri. Az eredeti javaslat tehát nem jár több fa kivágásával.

A fák helyszíni pótlása megoldható, ugyanis földráhordással elérhető az a 3 m-es kéregvastagság, amibe már lehet fákat telepíteni. Összességében tehát kisebb zöldfelület veszteséggel járna ennek a változatnak a kialakítása, mint a Határ úti verzió kivitelezése. Mindezeken felül az értékes zöldterület mennyiségének további növelését, a Kiserdő integritásának javulását szolgálná az is, hogy a terület Illatos út felőli sarkában nem kanyarogna feleslegesen a felszínen vezetett rámpa, így azzal a háromszöggel is bővíthető lenne a teljes értékű erdőterület.

Ráadásul ebben a verzióban további lehetőségek is rejlenek, ahogy arra Baranyi Krisztina figyelmét is felhívtuk: a nyomvonal kis módosítással úgy is vezethető (például a Kiserdő jelenleg fákkal, cserjékkel nem borított, füves területei alatt), hogy általa még további erdőfelület óvható meg, sőt a házaktól is még távolabb kerülhetne a kéregalagút.

Baranyi Krisztina írja:

Ferencvárosnak, Kispestnek és Budapestnek is végtelenül káros, hogy eltűnik egy fél erdő a városból.

válasz:

A WTE javaslatából semmilyen módon nem következik egy fél erdő eltűnése. Sőt, ahogy az előző pontból is kiderül, amennyiben útnak kell épülnie, a WTE javaslata jár a legkevesebb zöldfelület elvesztésével.

Baranyi Krisztina írja:

Kérem a döntéshozókat – a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa tagjait – vegyék figyelembe a zöld gondolat fontosságát döntésük meghozatalakor. Higgyék el, rövid és hosszú távon is megéri.

válasz:

Igen!

A területen élő lakosság is azt kéri, hogy a döntéshozók vegyék figyelembe a zöld gondolat fontosságát döntésük meghozatalakor. A két alternatíva közül a Wekerlei Társaskör javaslata – egyéb előnyei mellett – jobban óvja a zöldterületet. Ugyanakkor azt is kérjük a döntéshozóktól, hogy biztosítsák a területen élő lakosság egészséges élethez való jogát. A 8. számú nyomvonalverzió ezt lehetővé teszi.

A felmerülő alternatívák közül mindezidáig a legnagyobb társadalmi támogatottságot a Wekerlei Társaskör javaslata kapta: nem csak a Wekerléről, de Kispest további részeiből is nagy számban érkeztek támogató aláírások. Sőt a József Attila-lakótelep Dési Huber, Napfény és Lobogó utcai lakosaitól is!

Összegezve:

Baranyi Krisztina szerint elfogadhatatlan, hogy egy épület sarkától 25 méterre fusson az út, mert ellehetetleníti az ott élőket. De azt szeretné, hogy 40 épülettől 12 méterre haladjon.

Február 22-én a Wekerlei Társaskör Egyesület, valamint a ferencvárosi és kispesti polgármesterek egyeztették álláspontjaikat. Baranyi Krisztina, Gajda Péter és a Wekerlei Társaskör közös közleményt adtak ki: “ha levezető út épül, azt a József Attila Lakótelep és a Wekerletelep közötti szakaszon végig a kéreg alatt, és a két telep lakóépületeitől egyaránt megfelelő távolságra kell kialakítani”.

A ferencvárosi polgármester mindenképpen útépítést szeretne, de kompromisszumos megoldás helyett kettős mércével méri a lakosok egészséges életmódhoz való jogát és állításai megalapozatlanok.

 

Wekerlei Társaskör Egyesület

Vélemény, hozzászólás?