A Zoltán utcai sporttelep 10 évre történő bérbeadására kiírt pályázatot a Kispesti Önkormányzat Képviselőtestülete csütörtökön ismét, immáron másodszor vonta vissza, zárt ülés keretében. A lehetséges okok verzióit az olvasóra bízzuk.

A Zoltán saga röviden: a tízéves bérleti szerződésre februárban kiírt pályázatra két pályamunka érkezett be: a pályát az önkormányzat megbízásából most is üzemeltető B-Travel Kft-é, és a Wekerlei Társasköré. A kiírás szerint a magasabb ajánlatot tevő pályázó lett volna a nyertes. Mint kiderült a WTE 200 ezer Ft/hó bérleti díjat, míg a B-Travel 100 ezret ajánlott, mégsem hirdettek győztest. Először a döntést előkészítő önkormányzati bizottság kizárta volna a WTE-t, arra hivatkozva, hogy a pályázó nem rendelkezik referenciaigazolással sportpálya üzemeltetésre (bár a pályázatban megjelölt partnerei igen), majd egy hirtelen fordulattal a Képviselőtestület inkább visszavonta a pályázatot, belátva, hogy a kiírás nem volt a referenciák tekintetében egyértelmű.

Áprilisban újra kiírták a pályázatot, május 17-i határidővel, amelyben egyértelműsítették, hogy a pozitív – sportpálya fenntartási – referencia birtokosa csak maga a pályázó szervezet lehet. Amellett, hogy ez egy természetes elvárásnak tűnik, azért akad a dolognak némi szépséghibája. A WTE-nek mint szervezetnek természetesen nincs sportpálya üzemeltetésben tapasztalata, de a pályázatában neves és rengeteg referenciával rendelkező együttműködőket sorakoztatott fel. Másfelől az érvénytelenített kiírás másik pályázója, a B-Travel Kft. (önálló jogi személy, mint a WTE) tevékenységi körébe csak 2015 szeptemberében, az önkormányzati megbízás után másfél hónappal került be a sportpálya üzemeltetés. A pályázó ügyvezetőjének korábbi cége üzemeltette a pályát 1998 és 2011 között, tehát nyilvánvalóan a pályázó cég mögött álló személyhez köthető – pozitív – tapasztalat a döntő, nem pedig magáé a cégé, hiszen az gyakorlatilag a B-Travel Kft. esetében is hiányzik, vagy csak az önkormányzati megbízáshoz köthető.

De nincs vége a pályáztatási szappanoperának.

Mint írásunk elején említettük a múlt csütörtökön, a május 17-i határidő előtt három munkanappal a Képviselőtestület a második, módosított kiírást is visszavonta. Miután mindezt zárt ülésen tárgyalták meg, az indokai nem ismeretesek. Nem beavatottként gondolataink a következők körül forognak: amatörizmus vagy a leendő nyertes kiléte körül érzett még mindig egy kis bizonytalanságot a döntés előkészítő önkormányzati bizottság?

Vagy egy harmadik lehetőség?

Esetleg azért döntöttek így, hogy a wekerleiek számára is megfelelőbb szempontok szerint lehessen kiválasztani a megfelelő pályázót, így a pályázók körének kibővítését is lehetővé teszik majd? Esetleg mégis megkérdezik az itt élőket, hogy milyen hasznosítását képzelnék el a sporttelepnek, végül is ők élnek itt, nem? Mielőtt ezt a felvetést teljesen abszurdként elvetnénk, álljon itt egy idézet Kispest polgármesterétől 2014-ből:

“Wekerlén vállaljuk, hogy a városrész legnagyobb civil szervezetével, a Wekerlei Társaskörrel együttműködve,közösségi használatba és működtetésbe adjuk a Zoltán utcai Sporttelepet, és nyílt lakossági ötletpályázattal a városrész szellemiségéhez jobban illeszkedő nevet is találunk a sporttelepnek.” /Gajda Péter polgármesteri programja, 2014/

Vélemény, hozzászólás?