Nyílt levél

Tisztelt Képviselők!

A Zoltán utcai sporttelep bérbeadásával kapcsolatos pályázat döntését 2016. február 18. napjára zárt ülés keretében tűzte napirendre a képviselő testület. A döntés előkészítő munkacsoport nem hívta be a WTE képviselőjét, hogy a felmerült kérdésekre választ kapjon és a bizottságok, melyek tárgyalták a Zoltán utca bérbeadásának ügyét is zárt tárgyalás keretében tették ezt.

Így ezen az úton tudjuk csak a pályázatunkkal kapcsolatos tényeket és álláspontunkat ismertetni.

  • A pályázat benyújtását követően, február 9-én Kertész Csaba alpolgármester úr sürgősen bekérte – bár ez nyilvános és honlapunkon is megtalálható – a Wekerlei Társaskör Egyesület 2014.01.15-én benyújtott majd 2015.03.18-án elfogadott alapító okiratát. A pályázati kiírásban cégkivonat vagy alapszabály a benyújtandó mellékletek között nem szerepelt, és nem kaptunk arra vonatkozóan semmilyen információt, hogy erre miért volt utólag szükség.
  • Február 17-én Gajda Péter polgármesterrel folytatott megbeszélésünk során polgármester úr kijelentette, – annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban a következő feltétel szerepel csak „a pályázó részére kiállított pozitív referencia” – a Jegyző asszony, az Aljegyző asszony és a jogi iroda állásfoglalása szerint a WTE nem rendelkezik megfelelő referenciával, ezért állásfoglalásuk a Képviselő testület felé az, hogy a WTE-t zárják ki a pályázatból.

A WTE 3 referencialevelet nyújtott be a pályázatában:

 

  • Két referenciát magánszemélytől kaptunk, amely nem kizárt a pályázati kiírás szerint. Megítélésünk szerint a WTE alapszabálya kifejezetten tartalmazza, hogy „Az Egyesület tagjai részt vesznek az Egyesület munkájában, és hozzájárulnak az Egyesület feladatainak teljesítéséhez”
  • A sportpálya üzemeltetésére kaptunk referenciát***********(teniszedző, korábbi többszörös WTA győztes, olimpikon, a világranglista 13. helyezettje; jelenleg a ******************Tenisz Klub működtetője) és *************** (tenisz szakedző, számtalan hazai, nemzetközi teniszverseny és esemény szervezője, az iskolatenisz program alapítója, a Magyar Teniszszövetség Play and Stay utánpótlás program vezetője, az Európai/Eurázsiai és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tenisz szakág vezetője, sportújságíró), valamint a Csepel Fc-től.
  • A harmadik referencialevelet **************, a Wekerlei Mozgás-műhely és a Wekerlei Futóklub vezetője adta a WTE-nek, melyben az egyesületnek a helyi sportéletet évek óta rendszeresen támogató, szervező és fejlesztő tevékenységét hangsúlyozta.

 

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételt mindkét pályázó esetében egységes megítélés alá vonjuk, úgy a másik pályázó referenciája is a WTE-vel azonos elbírálás alá esik. A másik pályázó referenciája a vele szerződéses jogviszonyban álló Kispesti Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetétől, a másik a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodától származik, azaz mindkettőt a pályázatot kiíró és bíráló Önkormányzat munkaszervezete adta ki.

Ebből álláspontunk szerint az következik, hogy vagy mindkét pályázó referenciái elfogadhatóak, vagy az összeférhetetlenség elve miatt egyik sem megfelelő.

 

A korrekt és átlátható eljárás, a „fegyverek egyenlősége” elve alapján jelen levelünkkel arra kívánjuk ösztönözni a Képviselő testület tagjait, hogy 2016. február 18-án felelős és megalapozott döntést hozzanak a Zoltán utcai sportpálya bérbeadásáról, mérlegeljék felsorolt szempontjainkat.

 

 

                                                                                        WEKERLEI TÁRSASKÖR EGYESÜLET

Vélemény, hozzászólás?