Meghosszabbították az egyedi bekötési vízmérőórák felszerelésének határidejét 2015. december 31-ig. A törvénymódosítás jelentős könnyítés azon családok számára, akiknél a törvénymódosítás nélkül az egyedi vízmérőt 2013. december 31-ig fel kellett volna szerelni. A bekötési mérők felszerelése a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény miatt vált szükségessé, amely kimondja, hogy a tényleges vízfogyasztás alapján kell megállapítani a fizetendő vízdíjakat. A törvény célja nemcsak az igazságos elszámolás, hanem a környezettudatos, takarékos ivóvízfogyasztási szokásokra való ösztönzés is. 

Annak érdekében, hogy a háztartások az elfogyasztott vízmennyiséggel arányos díjat fizethessenek, az ingatlanokra becsatlakozó vezetékeket vízórával látják el. A mérő beszereléséhez szükséges feltételek teljesítése a tulajdonosok feladata. Azok az ingatlantulajdonosok ugyanis, akik bekötési vízmérővel nem rendelkező házban laknak, jelenleg átalánydíjat fizetnek az ivóvíz és szennyvízelvezetés szolgáltatások után.

Az új szabályozás Budapesten összesen 732 ügyfelet érint, az ingatlanok 83 százaléka Budapest XIX. kerületében, a több mint száz éves Wekerletelepen található, ahol a közműhálózat bekötésein sok helyen nincs egyedi mérő felszerelve.

A törvénymódosítás révén 2015. december 31-ig meghosszabbított határidő csak azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek egyáltalán nem rendelkeznek bekötési vízmérővel (főmérővel). Ahol maga a társasház rendelkezik főmérővel, ott a törvény nem írja elő az egyes lakások mellékvízmérővel való ellátását.

Budapesten a Fővárosi Vízművek minden esetet egyedileg vizsgál, és kezel annak érdekében, hogy a mérhető vízfogyasztás lehetőségének kialakításához, az ingatlanok jelenlegi vízhálózatát ne kelljen átalakítani, vagy az átalakítás minimális legyen, így a költségek is a lehető legkisebb mértékben terheljék az ott élő családokat.

Forrás: Dr. György István és Földesi Gyula országgyűlési képviselők közleménye

 

Vélemény, hozzászólás?