A kiíró Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet „ A Kispesten élő emberek életkori szokásai egykor és ma – néprajzi kutatás Dr. Kós Károly nyomában” címmel.

Pályázók köre:
 
– kispesti székhelyű általános iskolák felső tagozatos tanulói – csoportosan, a csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő
– kispesti székhelyű középiskolák tanulói – csoportosan, a csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő
– a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat telephelyein ellátottak – csoportosan, a csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő
– kispesti székhelyű civil szervezetek (szervezeti képviselettel)
– egyéni, 20 évesnél idősebb pályázók
 
Pályázati feltételek
 
Ajánlott irodalom:
 
Dr. Kós Károly Néprajzi képeskönyv Erdélyből c. könyve (Tárogató Kiadó, Bp. 1994.)
Dr. Kós Károly: A mezőség néprajza. I-II. (Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000.)
 
A könyvek tartalomjegyzéke megtalálgató a www.drkoskaroly.hu honlapon.
 
A pályázatra jelentkezőknek azt kell bemutatniuk, hogy a régmúltban hogyan éltek és/vagy ma hogyan élnek az emberek Kispesten?
 
Támogató: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
 
Ajánlott témakörök:
 
– életkorok szokásai, pl. lakodalom, keresztelő, egyházi ünnepek, családi ünnepek, gyermekjátékok, temetés, sírjelek
– öltözetek
– házak, háztartási eszközök, tüzelők, kályhacsempék, bútorok
– munkaeszközök
– gazdasági épületek, kertek, kapuk
– közlekedés
– árucsere, vásárlás, üzletek és berendezéseik,
– háziipar, pl. fonás-szövés, famunkák, stb.
– kertek, kerti munkák, gazdálkodás, pl. méhészkedés, stb.
– egyéb, a pályázó által választott, pályázati cím szerinti téma
 
Támogató: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
 
Pályaműként beadható:
 
– bármilyen tárgy, eszköz, anyagra, méretre vonatkozó megkötés nélkül, pl. terítő, szerszám, háztartási eszköz, alkatrész, szerkezeti elem (pl. kályhacsempe), ruhadarab, stb.
– munkaeszközök
– fényképek, képeslapok, levelek
– hangfelvételek, képi anyagok, pl. riport, ének
– egyéb
 
A pályázatra akár egyetlen tárgy/pályamű beadásával is lehet jelentkezni, nem a mennyiség a szempont az értékelésnél!
 
Jogi és személyi feltételek:
 
– Állampolgárság és lakóhely tekintetében a kiíró nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
– Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.
– Nem pályázhatnak a kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói.
– A pályázat nyelve magyar.
 
Pályamunkák beadásának feltételei:
 
– A pályázó a pályázatra jelentkezésével egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, valamint annak közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
– Amennyiben a pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.  
– Amennyiben a pályamunka más személy bármely jogát sérti, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
– A pályázóknak és pályázati beadványaiknak meg kell felelnie a kiírásban szereplő feltételeknek.
 
Pályázatra jelentkezés és a pályamű beadásának módja:
 
– Pályázati jelentkezési lap a www.drkoskaroly.hu oldalról letölthető. Jelentkezés a Jelentkezési Lap kitöltésével elektronikusan a drkoskarolyalapitvany@gmail.com címen.
 
A pályázatra jelentkezés határideje:    2013. október18.
                                                                                       
A pályamunkák beérkezési határideje: 2013. november 30.
 
– A pályázatokat postán kérjük beküldeni,
 
cím: Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány,1192 Budapest, Kós Károly tér 3.                                                                                                    A borítékra kérjük ráírni: „ A Kispesten élő emberek életkori szokásai egykor és ma – néprajzi kutatás Dr. Kós Károly nyomában c. pályázat”.
 
vagy
 
a pályázatra benyújtott tárgyakat, eszközöket a kiíróval egyeztetett időpontban és helyszínen (Kispesten) személyesen kérjük átadni.
 
A beküldött vagy átadott pályázati anyag/ok/hoz az alábbi adatlapot kérjük mellékelni:
A/4-es lapon: pályázat alcíme (amit a pályázó be kíván mutatni (pl. kispesti lakodalom 1948-ban, rézmozsár 1920-ból, nagymamám falvédője 1890-ből, nagyapám favillája 1910-ből, stb.) benyújtott pályázati anyag/ok, tárgy/ak, eszköz/ök megnevezése, mennyisége, pályázó/k neve, elérhetősége (e-mail, telefon, cím), tanulók esetében iskola neve, címe, pályázók osztálya.
 
Nevezési díj: nincs
 
– A kiíró a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségeket nem téríti meg.
 
Értékelés, díjazás:
 
– A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai a néprajztudomány jeles képviselői.    
– Díjak: oklevelek, könyvjutalmak, belépőjegyek, ajándéktárgyak                        
– A díjátadásokra a „Kispesti Néprajzi Nap” című rendezvényen kerül sor.
– Különdíjak és esetleges egyéb juttatások, hozzájárulások: felajánlásoktól függően.
 
Szerzői és felhasználói jogok:
 
A pályázók a pályamunkához fűződő jogaikra vonatkozóan a jelentkezéssel egyidejűleg vállalják az alábbiakat:
– a kiíró jogosult a pályamunkák írásos részének nyilvánosságra hozatalára, híradási célú publikációkban, reklámokban, szabadon történő közzétételére, tömegkommunikációs csatornákon történő korlátozásmentes megjelentetésére, valamint a bemutatásra javasolt hangfelvételek, filmek ”Kispesti Néprajzi Nap” című rendezvényen történő levetítésére a résztvevők előtt.
– A pályázó a pályázatra jelentkezéssel egyidejűleg – az esetlegesen elnyert díj kivételével – lemond mindenféle térítési és költségigényéről.  
 
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
 
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályázati anyagot nem őrzi meg, a Kispesti Néprajzi Nap c. programot követő egy hónapon belül a pályázónak visszaadja.
 
További információ: a www.drkoskaroly.hu oldalon érhető el, vagy a drkoskarolyalapitvany@gmail.com címen kérhető.
 
A jelentkezési lap letölthető a csatolmányból.

Vélemény, hozzászólás?