XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező, wekerletelepi XIX. ker. Gutenberg körúti piacon lévő üres üzlethelyiséget.

Általános bérbeadási feltételek

Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A jelentkezést írásban, a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél kell leadni. (Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 7. tel: 347-4535, fax: 282-9667, e-mail: vamusz@kispest.hu)

I. A helyiséget játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban a rendeltetésre kijelölt tevékenység folytatására alkalmas állapotban kerülnek bérbeadásra. A bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkálatot saját költségén csak a bérbeadó engedélyével végezhet, hozzájárulásban rögzített feltételek szerint. Azon jelentkezővel, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, bérleti szerződés nem köthető.

II. A helyiségek után a XIX. ker. Önkormányzat Vásárokról és piacokról szóló szabályzata értelmében egyszeri térítési díjat kell fizetni, amely a bérleti jogviszony megszűnését követően nem fizethető vissza. Az egyszeri térítési díjat a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet OTP Banknál vezetett 11784009-15519188-10020009 számú számlájára átutalni. A bizonylat a bérleti szerződés mellékletét képezi. Az egyszeri térítési díjra egyedi elbírálás alapján részletfizetési lehetőség adható.

III. A szerződés megkötésének további feltétele hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució letétbe helyezése, melyet a bérlő a jogviszony megszűnése esetén kap vissza kamatok nélkül abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le. A kaució összegét is a II. pontban megadott számlaszámra kell átutalni.

IV. A bérleti díjon felül fizetendő a helyiségben mérhető közüzemi szolgáltatások díja, valamint a piac üzemeltetési költségeinek az árudát terhelő arányos része.

Bérbe vehető üzlethelyiségek:
Gutenberg krt.-i Piac – W/2 üzlet
Rendeltetése: üzlet – kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Alapterülete: 47,00 m2
Műszaki állapota: teljes felújításra szorul
Közműellátás: villany, víz-csatorna
Bérleti díj: 79.430,-Ft/hó (ÁFA mentes)
Fizetendő kaució: 476.580,-Ft
Egyszeri térítési díj összege: 1.410.000,-Ft
A helyiség bérlete határozott időtartamra, 5 évre szól.
A helyiségek megtekintését a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoportja előzetesen egyeztetett időpontban, munkanapokon 7- 16 óra között biztosítja.
Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest Ady Endre út 7. tel.: 3474-535, vagy Piacüzemeltetési csoport tel .: 282-9486.

Vélemény, hozzászólás?