A 2013. évi közgyűlését május 9-én tartotta meg a Társaskör.  A meghirdetett időpontban nem volt határozatképes, ezért Somlói Judit elnök – az alapszabály előírása szerint – egy órával későbbre megismételt közgyűlést hívott össze. 

A megismételt kögyűlésen 42 fő regisztrálta magát, akik  Romhányi Andrást választották meg levezető elnöknek. Az elfogadott napirend az alábbi volt.

1.    A közgyűlés levezetője, jegyzőkönyvvezetője, hitelesítőinek megválasztása

2.    Az elnök beszámolója

3.    A Felügyelő Bizottság jelentése

4.    A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

5.    Gazdasági társaság alapítása

6.    A 2013. évi költségvetés elfogadása

7.    Jelölés elnökségi tagokra

8.    A jelöltek bemutatkozása

9.    Új tisztségviselők választása

10.    Bejelentések, zárszó

 

A közgyűlés legfontosabb feladata az Egyesület  2012. évi  beszámolójának, benne a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása volt.  Ezzel három napirendi pont foglakozott, úgy mint: az elnök éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a mérleg elfogadása, a Felügyelő Bizottság jelentése. Az elnöki beszámoló során a közgyűlés tájékoztatást kapott arról, hogy az Elnökség elfogadta az Egyesület  számviteli politikáját, s az éves beszámolót már ennek megfelelően készítette el. Az új szabályzat alkalmazása  egy korábbi mérleg korrekcióját követelte meg. A közgyűlés az elnök beszámolóját – benne a 2010. évi korrekciót – és a mérleget egyhangúlag, a Felügyelő Bizottság jelentésést egy tartózkodással fogadta el.

Kiemelt hangsúllyal tárgyalta a közgyűlés a Társaskör bevételei növelésénék szükségességét. Az elnök és a FB egyaránt arról számolt be, hogy hiába vezetettek be takarékossági intézkedéseket, az alapműködés  ráfordításait (bérköltség, közüzemi díjak) a szervezet saját bevételei (tagdíj, ajándéktárgyak eladása) továbbra sem fedezik, annak ellenére, hogy az elnökség a bevételek növelését és a költségek további lefaragását eredményező intézkedési tervet dolgozott ki, és vezetett be.  A közgyűlés éppen ezért megbízta az Elnökséget azzal, hogy az év végéig vizsgálja meg, milyen módon segítené a tulajdonában lévő ingatlan egy az Egyesület által létrehozandó gazdasági társaság sikerességét, s annak következtében a bevételek növelését.

A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Wekerlei Társaskör Egyesület 2012. évi Közhasznúsági jelentését és mérlegét, 46.586 eFt mérleg-főösszeggel, – 416  eFt tárgyévi eredménnyel.

Ezt követően a közgyűlés elfogadta az Egyesület  2013.évi pénzügyi tervét.

A Közgyűlés 7 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, többségi szavazattal felhatalmazza az elnökséget, hogy 1 mFt-os veszteség-határig saját hatáskörben módosíthatja a beterjesztett 2013. évi költségvetést. 1 mFt feletti veszteség esetén össze kell hívni a közgyűlést.

Mint ismeretes, évközben két elnökségi tag lemondott választott tisztségéről. Viló János tartós egészségromlás, Szegi Gábor pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt vált meg az elnökségtől. A közgyűlés helyükre új tisztségviselőket választott: Kocsis András informatikust, valamint Hidvégi Tamás egyetemi hallgatót.

A közgyűlésről készült részletes jegyzőkönyv a Társaskör irodájában nyitvatartási időben megtekinthető.

Nagy Tamás

Vélemény, hozzászólás?