A WTE Elnökség április 24-i ülésének legfontosabb történései a következők voltak:

  • Az Elnökség meghallgatta Papp Zsuzsanna elnökségi tag  ismertetését a Wekerlei Önkéntes Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Kis kiigazítások mellett az Elnökség elfogadta a szakosztály SzMSz-ét, ezzel az Önkéntes Centrum nemcsak de facto, hanem de jure is létrejött.
  • Az Elnökség Somlói Judit és Nagy Tamás előterjesztésében megismerte és elfogadta a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat. Ezek a kövatkezők:  2012. évi Mérlegbeszámoló , 2012. évi Közhasznúsági jelentés,  2013. évi pénzügyi terv
  • Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy – a 2012. évihez hasonlóan – hatalmazza fel az elnökséget, hogy 1 mFt-os veszteséghatárig saját hatáskörben módosíthatja a beterjesztett 2013. évi költségvetést. 1 mFt feletti veszteség esetén össze kell hívnia a Közgyűlést.

Vélemény, hozzászólás?