Cím:Társasházak belső udvarainak zöldítése

Kiíró:Ökotárs Alapítvány

Határidő:2013.07.15, 2014.01.06

Érvényes:2014.01.06

Tárgymutató:társasházak belső udvarainak zöldítése

Pályázhat:Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, budapesti társasházak (és lakásszövetkezetek)

Társasházak belső udvarainak zöldítése

1. Milyen területekkel/terekkel lehet pályázni?

– budapesti társasházak belső udvarainak zöldítésére.

2. Kik pályázhatnak?

– Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, budapesti társasházak (és

lakásszövetkezetek).

Egy társasház (lakásszövetkezet, civil szervezet) csak egy programmal pályázhat.

3. A pályázat beadásának módja

A pályázatokat kizárólag ezen a weboldalon lehet beadni. Regisztrálni a Pályázóknak

menüben, a jobb felső sarokban a Regisztrációra kattintva lehet. Korábban regisztrált

e-mail címekkel is ugyanitt lehet belépni. Az űrlapkitöltő programmal kapcsolatos

technikai problémáikat írják meg a zoldovezet(kukac)okotars.hu címre vagy hívják a

06 1 411 3500 telefonszámon Sólyom Évát, az Ökotárs Alapítvány munkatársát. A

pályázat kétfordulós, melynek lépéseit az alábbiakban ismertetjük.

3.1 Részletesen az I. fordulóról

3.1.1 Ötletpályázat benyújtása

Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az

alábbiakat kell tartalmaznia:

– a pályázó társasházi közösség bemutatását;

– a kiválasztott udvar ill. társasház rövid bemutatását;

– a tervezett átalakítás főbb elemeit;

– az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a lakókat a folyamatba.

Az I. fordulóban tehát azt kell röviden ismertetni, hogy a társasház udvarát milyen

módon tervezik megújítani, és ennek a munkának a tervezésébe, kivitelezésébe,

valamint utógondozásába hogyan fogják az érintett lakókat bevonni. Ehhez

segítségül útmutató anyagot találnak a Tanácsok menü alatt.

Az I. fordulóban semmilyen dokumentumot nem kell csatolni, csak a honlapon

található űrlapot kell kitölteni.

Az I. fordulóban nem kell költségvetési tervet benyújtani, de a közösségi tervezés

költségeit (irodaszer, étel-ital) be lehet majd építeni a 2. forduló költségvetésébe

(legfeljebb 20 000 Ft értékben – ld. lentebb a 3.2.1 pontban).

Mit értünk közösségi tervezés/akció alatt?

Egy köztér – park, kert, udvar – akkor lesz élhető és működő, ha azt nemcsak a

tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott

területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki.

Ahhoz, hogy egy ilyen tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi

közösség tagjainak elvárásait és elképzeléseit, hiszen ők lesznek a tér későbbi

használói. Velük együtt kell meghatározni a ki- vagy átalakítandó tér majdani

funkcióit, és csak ezután kerülhet sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat

ismét célszerű megvitatni a közösséggel annak érdekében, hogy kiderüljön, ezek

valóban az ő elképzeléseiket tükrözik-e. Ha szükséges, akkor a reakcióikat,

véleményüket figyelembe véve tovább kell finomítani, módosítani a terveken. Ezt a

(nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek. Előnye,

hogy a közös tervezésnek köszönhetően a helyiek magukénak fogják érezni a

helyet, így várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt a területtel kapcsolatos

munkálatokban, majd pedig a folyamatos gondozásában. Mindennek eredményeként

az így létrejött köztér vagy közösségi használatú terület valóban javítani fogja az

érintettek életminőségét.

Az I. fordulóban nyertes pályázók további munkáját közösségi tervezésről szóló

kézikönyvvel, belső udvarok zöldítéséről szóló útmutatóval és egy 1 napos közösségi

tértervező képzéssel segítjük. A képzésre 2013 őszén kerül sor. Kérjük, későbbi

időbeosztásuknál számítsanak erre!

3.1.2 Az I. fordulóhoz kapcsolódó határidők

Ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2013. július 15. (hétfő) 17 óra

Eredményhirdetés: 2013. szeptember 6.

Az I. fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók listáját itt

a weboldalon tesszük közzé, illetve a pályázókat e-mailben értesítjük. Kérjük, hogy a

pályázati űrlapon olyan érvényes email címet adjanak meg (a pályázat

kapcsolattartójánál), amelyet a pályázatért felelős személy gyakran olvas!

Az I. fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közösségi tervezést és

a program részletes kidolgozását a II. fordulóra. Csak az I. fordulón túljutott pályázók

nyújthatnak be pályázatot a II. fordulóra.

3.2 Részletesen a II. fordulóról

Az ötletpályázat nyertesei 2013 ősze folyamán lebonyolítják a közösségi tervezési

folyamatot. Az elkészült részletes tervek alapján pályázatot nyújthatnak be a II.

fordulóra. Pályázni a II. fordulóra is csak a zoldovezet.okotars.hu weboldalon

keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével,

valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével (ld. lentebb a 3.2.3 pontban). A II.

fordulós űrlap az I. forduló eredményhirdetését követő héten (2013. szeptember 9-i

hét) lesz elérhető a http://zoldovezet.okotars.hu oldalon. A II. fordulós űrlaphoz az I.

fordulóban használt azonosítókkal és jelszavakkal lehet hozzáférni, ezért kérjük,

hogy ezeket az I. fordulóban jegyezzék meg, írják fel!

3.2.1 Mire lehet támogatást kérni?

A II. fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet

– a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb., legfeljebb

20 000 Ft értékben) – ide építhetők be az I. forduló tervezési költségei is;

– növények: fák, cserjék, fűszernövények, lágyszárúak, palánták (a kért támogatás

legalább 40%-ában);

– fűmag;humusz, alginit stb.;

– alapanyagok köztéri elemek készítéséhez (pl. padok, asztalok, bográcsozó hely,

ágyások, madárodú, hulladékgyűjtő);

– festékek (köztéri elemekhez);

– kerékpártároló;

– madárodú, madáritató;

– takarítóeszközök, szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);

– hulladékgyűjtő edények; növénykonténerek, virágládák;

– csobogók vagy ivókút kialakítása;

– futónövényekhez rács;

– aszfalt/beton feltörése;

– a szükséges műszaki vizsgálatok elvégzésének díja;

– szállítás;

– a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (összesen legfeljebb 20 000 Ft

értékben).

Kizárólag köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok nem támogathatók!

3.2.2 Milyen feltételeknek kell megfelelni a pályázat befogadásához?

A II. fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés

eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi

Bizottság elé (az ettől egy vagy több pontban eltérő pályázatokat az Ökotárs

Alapítvány már az előszűrés során elutasíthatja):

– A belső udvarban a program eredményeként a zöld felület növekszik és a kért

támogatás legalább 40%-át növények vásárlására költik.

– Az elültetni tervezett növényeket a honlapon közzé tett növénylistából (‘Belső

udvarokba ültethető növények’) választották.

– A program a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul

– A pályázott tevékenység során a pályázók törekednek környezetbarát termékek

felhasználására (pl. festékek, takarítószerek esetében).

– A pályázat részletes utógondozási tervet tartalmaz (ami nem egyenlő egy egyszerű

ígérettel, miszerint a ház lakói gondozni fogják a területet).

– A pályázó bemutatja, hogy rendelkezésére áll az előírt önrész. A saját forrás

mértéke a megpályázott összeg legalább 20%-a, amelyet a következő módokon

lehet biztosítani:

1. eszközök biztosításával (növények, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök,

faanyag stb.),

2. a programhoz szükséges szolgáltatások ingyenes biztosításával (pl. szállítás és/

vagy földmunka),

3. pénzben (a 3.2.1 pontban felsorolt tételek finanszírozására),

4. önkéntes munkával 10% erejéig, ebben az esetben azonban az önrész másik

10%-át mindenképpen készpénzben kell biztosítani. Az önrészt a pályázati

költségvetés táblázatában is fel kell tüntetni. (Előnyben részesülnek azok a

pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.)

3.2.3 Milyen dokumentumokat kell benyújtani a II. fordulóban?

A II. fordulóra beküldött pályázatokban az alábbi dokumentumokat kell benyújtani

(nem papíron kell beküldeni, hanem a II. fordulós űrlapon elektronikusan kell

feltölteni). Ezek hiánya esetén a pályázat még az Adományi Bizottság döntése előtt

elutasításra kerülhet.

– 1 db alaprajz a házról és az udvarról (jpeg, gif, png);

– 3-5 db fénykép a házról és az udvarról (jpeg, gif, png), a képeken látszódjanak az

udvar arányai és a rajta elhelyezkedő fontosabb elemek (ha vannak ilyenek);

– jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett

átalakításokról, s ezekhez hozzájárulnak;

– a társasház nyilatkozata az önrészről;

– az elültetendő növények fajlistája darabszámmal és az árak feltüntetésével (a

kertészet(ek)től kapott árajánlatnak megfelelően, amit szintén csatolni kell);

– a pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája

árajánlattal (az árajánlat lehet az adott cég honlapjáról letöltött árlista is).

– civil szervezetek esetében a szervezet legutolsó érvényes bírósági bejegyzési

végzése (pdf, jpeg, png), valamint a szervezet alapszabálya (doc, pdf, jpeg, png);

– társasházak és lakásszövetkezetek esetében a társasház/lakásszövetkezet

alapszabálya (pdf, jpeg, png) és – amennyiben van külön – akkor szervezeti és

működési szabályzata is (doc, pdf, jpeg, png).

– A fentieken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs. A pályázat

beadásához szükséges feltöltendő nyilatkozatokhoz mintákat a Pályázóknak/

Tudnivalók menüpontban tudnak letölteni.

3.2.4 A II. fordulóhoz kapcsolódó határidők

A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2014. január 6. (hétfő) 17 óra

Eredményhirdetés: 2014. február 14.

Az eredményeket a zoldovezet.okotars.hu oldalon tesszük közzé, illetve a pályázók

kapcsolattartóit e-mailben értesítjük a II. fordulós űrlapban megadott email címükön.

Kérjük, hogy olyan érvényes email címet adjanak meg az űrlapon (a pályázat

kapcsolattartójánál), amelyet a pályázat kapcsolattartója gyakran olvas. A II. forduló

nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt. A program megvalósítását

az eredmény kihirdetését követően lehet megkezdeni (onnantól lehet a programhoz

kapcsolódó számlákat elszámolni).

3.2.5 Egyéb tudnivalók, kérések

A pályázat utófinanszírozott: az Ökotárs Alapítvány a megítélt támogatást a program

pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 10 munkanapon belül utalja

át. A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és

fényképekkel, sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint a

programra vonatkozó kérdőíveket kell kötelezően kitölteni. Ez utóbbiakat az Ökotárs

Alapítvány a program során email-en küldi meg. A program lebonyolítása előtt

érdemes elolvasni a korábbi pályázók tanácsait a Tanácsok menü alatt.

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással

kapcsolatban, kérjük, először a Pályázóknak/Tudnivalók almenü pontjait olvassák el.

Amennyiben kérdésükre nem találnak választ, írjanak a zoldovezet(kukac)okotars.hu

email címre.

http://zoldovezet.okotars.hu

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

Vélemény, hozzászólás?