A Wekerlei Társaskör Egyesület elnöksége meghatározta a 2013. évi közgyűlés időpontját, és felkérte az elnököt, hogy a jogszabályoknak megfelelően hívja össze a közgyűlést.

A kitűzött időpont: 2013. május 9. csütörtök, 17 óra.
Helye: Munkás Szent József Közösségi Ház, Pannónia út 26.

Napirend:

  1. A közgyűlés levezetőjének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőinek a megválasztása
  2. Az elnök beszámolója
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése
  4. A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
  5. A 2013. évi költségvetés elfogadása
  6. Jelölés elnökségi tagságra
  7. A jelölt(ek) bemutatkozása
  8. Tisztségviselő(k) megválasztása
  9. Gazdasági társaság alapítása
  10. Bejelentések, zárszó

Abban az esetben, ha a tagságnak legalább a fele + 1 fő nincs jelen, a közgyűlés határozatlanképtelen, így a közgyűlést az elnök elhalasztja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2013. május 9. csütörtök, 18 óra.
Helye: Munkás Szent József Közösségi Ház, Pannónia út 26.

Elnökségi tag(ok) lemondása miatt új tisztségviselő(k) választása szükséges. A közgyűlésen azok a tagok választhatnak és választhatóak, akik a 2012. évi tagdíjukat befizették. Elnökségi tagnak jelölni az alábbi elérhetőségeken lehet.

A jelölőbizottság tagjai és elérhetőségük:

Somlói Judit elnök tel: 06-20/2129-549, e-mail: somloijudit@gmail.com
Papp Zsuzsanna elnökségi tag tel: 06-20/2129-548, e-mail: pzs0701@freemail.hu
Tóth Katalin péztáros tel: 280-0114, e-mail: katalinlevele@gmail.com

Kérjük, éljen jogával: jöjjön el, és jelenlétével járuljon hozzá a határozatképességhez, hallassa véleményét, válasszon a jelöltekből!

WTE Elnöksége

Vélemény, hozzászólás?