Energiahatékony Wekerle néven létrejött közösségünk célja, hogy az immár műemléki státust élvező telepünk szépítve újuljon. Tavaly szakmai javaslatot készítettünk a helyi Építési Szabályzat módosítására. Az előkészítésben több mint 200 lakó, több tucatnyi szakember és hatósági képviselő vett részt. Az elkészült anyagot január 24-én adtuk át az önkormányzatnak.

Ígéretet kaptunk arra, hogy javaslatainkat beemelik a szabályzat-módosítási tervezetébe. Azóta többször emlékeztettük a mi adóinkból fizetett köztisztviselőket ígéretükre. Ennek ellenére a szeptember 11-én úgy terjesztették az illetékes bizottság elé a tervezetet, hogy abból teljesen kihagyták javaslatunkat – a képviselők pedig módosítás nélkül elfogadták azt.

Melyek voltak az előzményei ennek a kiáltványnak?

Ha körülnézünk a Wekerlén, láthatjuk, hogy igen sok lakóház ablaka, homlokzata újult meg az utóbbi években, elsősorban energia megtakarítási céllal. A korábbi építési szabályzat hiányosságai, az engedélyezési eljárás nehézségei valamint a lakók és az önkormányzat rossz jogkövetése miatt a felújítások sokszor értékpusztulással jártak.

Ezt látva 2011-ben a Wekerlei Társaskör Egyesület önkéntesei megszervezték az Energiahatékony Wekerle projektet, melynek célja a műemléki védelem alatt álló épületek energetikai korszerűsítési programjának kidolgozása, külön figyelemmel a megfelelő építési szabályokra. Több mint 200 lakót és 30 szakembert – köztük a Kispesti és a Fővárosi Önkormányzat valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékeseit – vontunk be a munkába.

Ebből született szakmai javaslatunk (javaslat fedlapja, javaslat bevezetője), amely részletes előírásokat tartalmaz nyílászárók, homlokzat, tető, valamint gépészeti berendezések témakörökben. Néhány helyen bővíti a lakók lehetőségeit, más kérdésekben szűkíti azokat az érvényben levő 2004-es önkormányzati rendelethez képest. A lényege, hogy a lakók igényei találkoznak a szakértők érveléseivel – amitől a szabályozás nagyobb társadalmi elfogadottsága várható.

Mi történt a javaslatunkkal?

Szakmai javaslatunkat 2012. január 24-én ünnepélyesen adtuk át Kispest főépítészének, Gyulai Istvánnak. A hivatal munkatársai megköszönték munkánkat, példaértékűnek nevezték a kezdeményezésünket. Ígéretet kaptunk arra, hogy javaslatainkat felhasználják a helyi Építési Szabályzat kidolgozásakor. Ez mégsem történt meg!

Ahelyett, hogy a javaslatunkat felhasználták volna, a Főépítészi Iroda saját ízlése szerint készített tervezetet az építési szabályzat módosítására, amit elküldtek nekünk véleményezésre, ahelyett, hogy ők a mi javaslatunkat véleményezték volna. A tervezetben alig találtuk meg saját javaslatunk elemeit. Hiába érveltünk és javítottunk benne, a vége az lett, hogy az általunk fizetett köztisztviselők teljesen kihagyták az általunk javasolt előírásokat a szabályzat – módosítási tervezetből. amelyet aztán szeptember 11-én az illetékes bizottság – ellenvetéseink ellenére – módosítás nélkül elfogadott.

Az önkormányzat által október 16-án összehívott “lakossági fórumon” felsoroltuk javaslatunk pontjait és kérdeztük, hogy ezek miért hiányoznak. Erre a hivatal képviselői több (szerintünk komolytalan) okot említettek, amiért nem került a szabályzat – módosítási tervezetbe a javaslatunk:

“A civileknél nincs konszenzus” – az Energiahatékony Wekerle januárban átadott egy konszenzus alapján elkészített javaslatot, majd szeptemberben jogi szövegbe öntve megismételte azt.

“Az önkormányzatnak nincs pénze a szükséges módosításokra” – pályázati támogatás felhasználásával készítettük javaslatunkat, ezzel az önkormányzatnak szakértői költségeket megspórolva.

“A jövő évre várható törvényi változásokat meg kell várni” – a Főépítészi Iroda által beterjesztett szabályzat – módosítási tervezet is 15 ponton tartalmaz módosítást.

Nem tudjuk, hogy ők maguk elhiszik-e ezeket a – nyilvánvaló – kifogásokat. Mi nem! Válaszul a Wekerlei Társaskör szakmai véleményben kijelentette, hogy nem támogatja az Önkormányzat tervezetét. A dokumentumot elküldtük Gajda Péter polgármester úrnak, az  alpolgármestereknek és az önkormányzati képviselőknek – a mi javaslati pontjainkkal kiegészített szabályzat -módosítási tervezetet is csatolva. Leveleinkre nem jött válasz.

Hogy ez miért képtelenség?

A Wekerletelepre vonatkozó szabályozási tervet egy éve kellett volna módosítani, amikor az egész telep műemléki jelentőségű terület lett. Ez törvényi kötelezettség. Az önkormányzat ezt elmulasztotta, most azonban néhány – számára fontos – mondatot módosítani akar az építési szabályzatban. Érthetetlen, hogyha úgyis hozzá kell nyúlni, miért nem teszik kellő körültekintéssel? Miközben a szakmailag alátámasztott javaslatunk porosodik az asztalukon… Megteheti az Önkormányzat, hogy nem néz szembe a valós problémákkal, de mi, Wekerlén élők ezt nem tehetjük meg. Jó, támogatott, betartható szabályokat akarunk, most!

Kiáltványunk:

Kispest Önkormányzata vegye komolyan a széles társadalmi együttműködésben előkészített, példaértékű szakmai javaslatunkat!

Az Önkormányzat ne hivatkozzon civil konszenzushiányra, pénzhiányra, jogszabályi bizonytalanságra, hanem ismerje el a helyi összefogásunkat, a költségkímélő megoldásainkat,  a jogkövetési hajlandóságunkat!

Kispest Polgármestere – amikor a Wekerletelepről van szó – a képviselőtestület elé egy a wekerleiek támogatását élvező szabályzat-módosítási tervezetet terjesszen elő!
A lakók már sokszor hallották: Wekerletelep már 100 éve itt áll! Most az önkormányzatnak kell meghallania! Elődeink megőrizték a telep értékeit, vigyázzunk mi is épített örökségünkre! Műemléki környezetünk megérdemli, hogy a helyi lakosok akaratát figyelembe véve még több száz évig álljon! Az önkormányzat ne akadályozzon törekvésünkben, legyen a partnerünk!

Van der Lek Dániel
Tel: 30/7469610
Energiahatékony Wekerle projektvezetője
http://energiahatekonywekerle.blog.hu/

Vélemény, hozzászólás?