Október 16-án 17 órakor a Deák Gimnáziumban tartotta a Főépítészi Iroda a jelenleg hatályos Speciális Szabályozási Terv módosításának tervezetéről szóló tájékoztatóját. Gyulai István, Kispest főépítésze megnyitójában hangoztatta, hogy az utóbbi időszakban komoly eredmények születtek a Wekerlén, az építészeti értékek megörzése terén. Ugyancsak elégedett a közeljövőben kibocsátandó rendelet tartalmával és az azzal kapcsolatos előkészítő munkával. Ezután röviden ismertette a rendelettervezet lényegét. Ékes Gábor alpolgármester kifejtette, hogy a hivatal a rendelet kiadásával elkésett, mulasztásos törvénysértésben van; továbbá a jelen rendelettervezet még mindig nem elégíti ki a törvény által előírt módosítás tartalmi követelményét.

A jelen lévő wekerlei civil- és érdekvédelmi szervezetek képviselői azt hangoztatták, hogy a jelenlegi helyzet egy minden szempontból elhibázott cselekvéssor eredménye. A Főépítészi Iroda nem vette figyelembe ezen szervezetek javaslatait, ajánlatait; a lakossággal folytatott kommunikációja hibás volt, eredménytelen lett. Ennek következményeként szakmailag alkalmatlan anyag született, melynek tartalmával a Wekerle lakossága nincs is tisztában. A Társaskör emiatt nem javasolja elfogadásra a rendelettervezetet.
 
Csatoltan olvasható a Wekerlei Társaskör és az Energiahatékony Wekerle Projekt-csoport által közösen kidolgozott javaslat, valamint a polgármesternek írt kísérőlevél.
 
Romhányi András

Vélemény, hozzászólás?