Kispest Önkormányzatának Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet lakossági riasztórendszer biztosítására.

A pályázat célja

Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének Várospolitikai és Városüzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdet lakossági riasztórendszerekre azzal a céllal, hogy erőforrásaihoz mérten minden eszközzel segítse a Kispesten élők szubjektív biztonságérzetének javítását, illetve a tulajdoni elleni bűncselekmények visszaszorítását.

Bízunk abban, hogy az olyan preventív eszközök használata, mint egy kivonuló járőrszolgálattal kiegészített lakásriasztó rendszer, képes lehet eltántorítani a tulajdon elleni bűncselekmények lehetséges elkövetőit, vagy segíthet az elkövetők eredményes felderítésében és elfogásában.

Célunk, hogy Kispesten minden kerületben élőnek segítsünk a saját otthonának védelmében.

A pályázat tárgya

A pályázaton nyertes magánszemélyek az alábbi eszközöket kapják meg ingyenesen:

Eszköz megnevezése Mennyiség
Riasztóközpont + Ikon kezelő egység (a rendszer 32 zónáig bővíthető) 1 készlet
Hang-fényjelző 1 db
Mozgásérzékelő 2 db
Nyitásérzékelő 1 db
GSM kommunikátor (választható) 1 db

 

 

A fenti eszközöket a pályázati adatlapon feltüntetett telepítési címen, előzetes egyeztetés alapján az Önkormányzat partnerei ingyenesen kiépítik és telepítik, valamint a pályázót egyszeri oktatásban részesítik.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A pályázaton részt vehet:
     –     minden Kispesten élő, állandó, Kispesten bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély;

     –     minden olyan magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett kispesti állandó, vagy ideiglenes lakcímmel, de hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy életvitelszerűen él a kerületben. (Albérlő esetén az albérlet alapját képező bérleti szerződés bemutatása);

     –     aki elfogadja a Pályázati Felhívásban szereplő feltételeket;

     –     aki elfogadja az önkormányzat partnerével kötendő szolgáltatási szerződésben szereplő feltételeket.
         

A pályázó kötelezettségei

A pályázat tárgyát képező riasztórendszer igénylése esetén a pályázónak a következő kötelezettségeket kell vállalnia:

     –     A pályázó vállalja, hogy az Önkormányzat partnerével szerződéses kötelezettséget vállal a szolgáltatás legalább 24 havi igénybevételére.

     –     A pályázó vállalja, hogy a havi, kedvezményes szolgáltatási díjat megfizeti.
           Az önkormányzat partnerei által biztosított havi bruttó távfelügyeleti szolgáltatási díjak:
           Alapdíj kapcsolt telefonvonalas átjelzés esetén, kivonuló szolgáltatással
           Kedvezményes havidíja (a pályázó által fizetendő):                    3 700 Ft/hó/lakás

           VAGY

           Alapdíj GSM kommunikátoros átjelzés esetén, kivonuló szolgáltatással
           Kedvezményes havidíja (a pályázó által fizetendő):                    4 950 Ft/hó/lakás

A pályázat benyújtása

A pályázatot egy eredeti példányban, lezárt borítékban, vagy e-mailben kérjük benyújtani. A borítékra csak annyit írjon: Lakossági Riasztórendszer Pályázat

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:
     –     1 db pályázati adatlapot (ide kattintva letölthető .pdf formátumban)

A pályázatot 2011. október 1-jétől – 2013. augusztus 30-ig folyamatosan, kizárólag személyesen lehet benyújtani!

A pályázatokat leadni az alábbi címen lehet:
Budapest Főváros XIX. kerület, Kispest Polgármesteri Hivatal
1195 Budapest, Városház tér 18-20., Ügyfélszolgálat

A pályázat értékelése és elbírálása, egyéb fontos tudnivalók

A beérkezett pályázatokat folyamatosan, kéthetente értékeli és bírálja el egy 3 fős szakmai bizottság.
A bizottság elnöke: Lázár Tamás, közbiztonsági tanácsnok, önkormányzati képviselő

A szakmai értékelést követően a döntésről írásbeli tájékoztatást küldünk.

A pályázónak viselnie kell minden a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költséget.

Az elutasított pályázatokat az önkormányzat nem őrzi meg és nem küldi vissza.

A pályázaton nyertes magánszemélyekkel az önkormányzat partnere a döntést követő 30 napon belül szolgáltatási szerződést köt, és az eszközöket telepíti.

A pályázaton elnyerhető eszközökre az önkormányzat partnerei 12 hónapos jótállással bírnak. A pályázaton nyertes magánszemélyekhez telepített eszközök jótállásával kapcsolatos észrevételeket és kifogásokat az önkormányzat partnerei felé, a szolgáltatási szerződésben rögzített elérhetőségeken kell jelezni!

Az pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb kérdésekben a 3474-525 telefonszámon, illetve a patek@kispest.hu e-mail címen Patek Gábor kollégánk készséggel ad felvilágosítást.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot a fenti pályázati határidő lejárata előtt visszavonja!

Kispest, 2011. szeptember 21.

Lackner Csaba s.k.
elnök

Várospolitikai és Városüzemeltetési bizottság

Vélemény, hozzászólás?