Elnököt, elnökségi tagokat, felügyelőbizottsági elnököt és tagokat választott a következő három évre a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) tisztújító közgyűlése április 26-án. Nagy Tamás, a WTE elnöke leköszönt posztjáról, de továbbra is az elnökség tagja marad. A Társaskör elnökének az eddigi alelnököt, Somlói Juditot választotta a közgyűlés.

A 17 órára meghirdetett időpontban a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért az elnök – az alapszabály előírása szerint – egy órával későbbre megismételt közgyűlést hívott össze, ami már határozatképes volt.
A közgyűlés legfontosabb feladata az egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentésének, benne a mérlegbeszámolónak az elfogadása volt. Ezzel három napirendi pont foglakozott, az elnök éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a mérleg elfogadása, valamint a felügyelő bizottság jelentése. Mindhárom napirendi pontot a közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta.

Kiemelt hangsúllyal tárgyalta a közgyűlés a Társaskör bevételei növelésének szükségességét. Az elnök és a FB elnök egyaránt arról számolt be, hogy hiába vezetettek be takarékossági intézkedéseket, az alapműködés ráfordításait (bérköltség, közüzemi díjak) a szervezet saját bevételei (tagdíj, ajándéktárgyak eladása) nem fedezik. Ezért a közgyűlés azt a határozatot hozta, hogy nem elsősorban a kiadások lefaragására, hanem a bevételek növelésére kell nagyobb figyelmet, energiát fordítani. A közgyűlés az idei évre legfeljebb egy millió forintos veszteséget engedett meg. Ha az új elnökség szerint ez nem tartható, akkor kezdeményezheti a közgyűlés újbóli összehívását.

A tisztségviselők mandátuma a közgyűlés időpontjával lejárt, ezért új elnököket, elnökséget és felügyelő bizottsági tagokat választottak. A Társaskör elnökére két személyt jelöltek: Somlói Juditot és Nagy Tamást. Utóbbi a jelölést nem fogadta el. Az elnökségbe 12 személyt jelöltek, a felügyelő bizottsági elnöki posztjára Váradi Balázst volt az egyetlen jelölt, a testületbe négy személyt jelöltek.

A választások eredményeként a WTE tisztségviselői 2012-től három évre a következők.

A Társaskör elnöke: Somlói Judit

Az elnökség tagjai: Czinder-Gali Zsuzsa, Debreceni Zsuzsa, dr. Dudás Katalin, Karminás Zoltán, Kékesi Krisztina, Nagy Tamás, Papp Zsuzsanna, Romhányiné Kovács Mária, Somogyvári Rudolf, Szeghi Gábor, Tóth-Szabó Szilvia, Viló János

Leköszönt elnökségi tagok: Dr.Balogh Pál, Bank Róbert, Boros János, dr.Engloner Attila, Somogyváriné Márovics Erika, Dr. Virók Zsuzsanna, Tracey Wheatley

A felügyelő bizottság elnöke: Váradi Balázs
Tagjai: dr. Balogh Pál, Németh Ildikó, Urmai Lászlóné

Az elmúlt hat évről

Az idén leköszönt elnök, Nagy Tamás, két cikluson át – 6 évig – volt a Társaskör elnöke. Ez a hat év mind a Wekerletelep, mind az Egyesület életében igen jelentős fordulatot hozott.

A 2006-ban megválasztott elnök székfoglaló beszédében a Társaskör törvényes működésének helyreállítását, közhasznúvá való átalakítását, a lakosság lehető legszélesebb körű bevonását és a két év múlva esedékes Wekerletelep Centenárium méltó megünneplését tűzte ki célul, és ehhez kérte a megválasztott vezetőség és a tagság segítségét.

Az első év a helyzet felmérésével, a számviteli rendszer korszerűsítésével, a szükséges szabályzatok megalkotásával telt el. Alapszabályában az addigi öt éves ciklust háromra, a kétszintű vezetést egyre módosította. 2007-ben a közgyűlés módosította alapszabályát a közhasznúság elvárásai szerint. Az év az építkezéssel telt el. A Társaskör mindenki előtt kitárta ajtaját, a korábban elszigetelt, egyesületben újra az alapító célok szerinti tevékenység és élénk társasági élet kezdődött

2008 a Wekerletelep Centenárium éve volt. Az Egyesület feladatait és tevékenységét minden tekintetben meghatározta a Wekerletelep Centenáriuma. Az előkészületekről, a programokról, az önkéntesekről itt a honlapunkon, a Wekerle című lapban rendre, valamint a fővárosi – és nemegyszer az országos – sajtóban híradások jelentek meg. Hosszú évtizedek után újra szabadtéri színházi előadás hangzott el a főtéren. Az ünnep egyik fénypontja az első köztéri Wekerle-szobor felavatása, a másik a Pesti Szinházban tartott ünnepi műsor volt.

A Zrumeczky- és a Kós-kapuk elnevezése és felújítása, a Wekerle-szobo és a Wekerlei Életfa állítása mellett két teret neveztek el a telep létrehozóira való emlékezésül: a Győri Ottmár és a Bárczy István tereket. Az előzőn centenáriumi fa, az utóbbin harangokkal ellátott kopjafák állítanak emléket a telep tervező építészeinek. A Centenáriumra fognak emlékeztetni Somogyvári Rudolf : Telepesek Wekerlén és Ráday Mihály: Wekerle 100 című filmjei, valamint a magyar és angol nyelven kiadott Nagy Gergely és Szelényi Károly: Kertváros-építészet című könyve .

A 2009-es év eleje egyrészt a ciklust befejező vezetőség tevékenységének számbavételével, másrészt az új ciklus előtt álló feladatok kijelölésének időszaka volt.

Az akkori közgyűlésen az elnök a közeli és távolabbi célok meghatározásakor legmagasabb prioritásként az épített környezet megóvása, fejlesztése, a hozzá való viszonyulás és gondolkodás megreformálását nevezte meg. Ez a program időközben a „Megújuló Wekerle” címet kapta. A program eredményei között említhetjük az „A ház szeme”, a „Sillabusz” és a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” projekteket. A projektek szakmai hátterét a Társaskör Építész Klubja adja.

A „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” városfejlesztési beruházás nagyon komoly fejlesztés a telepen: megújult a kispiac, új szinttel bővült a Wekerlei Gyermekház, teljes külső felújításon esett át a katolikus templom és megszépült, korszerűsödött a főtéri park. Mindezt az Önkormányzat, a katolikus egyház helyi plébániája és a Társaskör a közösen elnyert EU-s pályázati pénzből valósították meg. Az Egyesület ebben a programban a telep népszerűsítése szerepét vállalta. A promóciós tevékenység legfontosabb elemeként a kerületben kötelezően oktatandó tananyagot dolgozott ki a kispesti általános iskolák és a gimnázium számára.

2009-ben új hajtást növesztett a Társaskör egyre erősödő és terebélyesedő fája. A magát Zöld Hajtásnak nevező környezettudatos gondolkodásmódot és életvitelt propagáló csoport új perspektívát és feladatot kínáló célokat ismertetett meg a szervezettel és rendezvények, kiadványok segítségével a telep és egész Kispest lakosságával. 2009. augusztusában a Wekerlei Társaskör Egyesület csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Azóta aktív pártoló tagként vesz rész a Szövetség munkájában, az országos éghajlatvédelmi és helyi közösségerősítő, közösségépítő összefogásban.

Az Egyesület alapszabálya a célkitűzések között sorolja fel közösségi létesítmények létrehozását és működtetését, továbbá a társadalmi akciók kezdeményezését, szervezését, a baráti, a jószomszédi kapcsolatok és a társasági élet erősítését. Ezt szolgálja a heti öt napi nyitva tartás a helyi szabályzatok közzététele a Társaskör irodájában. De ezt még emberibb módon szolgálják a Bolhapiac, a Bababörze, a bringabazár, a növényvásár és -cserebere.

2010-ben a Zalaegerszeg utca és Thököly utca kereszteződésében felállított szelektív hulladék sziget környezetét hozta rendbe az Önkormányzat az Egyesület kezdeményezésére. Itt hulladékokból alkotott ülőalkalmatosságokat, valamint az itt vezető kerékpárút mellett pihenő helyet alakítottak ki a kerekezők kényelmére. A téren a Társaskör felállította az európai kertvárosokat megnevező szimbólum-fát. Javaslatára az eddig névtelen tér az Eperfa tér nevet kapta.

A Társaskörben és a kispesti közéletben folytatott munkásságáért a WTE elnökét, Nagy Tamást abban az évben Kispest Díszpolgárának választották.

Az Egyesület az utóbbi hat évben a köztudati elszigeteltségből teljesen kitört, a kerületi, a fővárosi, a hazai kulturális és társadalmi élet színterén helyet követel. Kanadától Izraelig jelentek meg Wekerléről újságcikkek. A hazai szakmai és társadalmi élet két díj odaítélésével honorálta az Egyesület teljesítményét: a Fővárosi Közgyűlés Budapestért-díjat, a Magyar Építész szövetség javaslatára a szaktárca Kós Károly-díjat adományozott a Társaskörnek. Az Egyesület tájékoztató lapját a főváros egyik legszebb és tartalmasabb kiadványának tartja a szakma. Előállításában a nyomdai előkészítés és nyomás műveletén kívül mindent önkéntesek végeznek javadalmazás nélkül: az írást, a fotózást, a korrektúrázást, a szerkesztést, a terjesztést. Az európai kertvárosokról szóló magyar, illetve angol nyelvű kiadvány szakmai berkekben igen nagy elismerést aratott.

A WTE tagsága ugyanakkor sajnos nem nő az ellátott feladatok arányában. Ennek következtében az önzetlenül végzett munkát vállalók sokkal nagyobb terhet viselnek, mint korábban. Az önkéntesek munkájának koordinálására, tagságuk növelésére a Társaskör kebelén belül létrejött a Wekerlei Önkéntes Centrum.

Köszönjük a leköszönő elnök és elnökségi tagok munkáját!

Hisszük, hogy ma is érvényes az 1926-ban a Wekerlei Értesítőben megjelent felhívás:

„A Társaskör mindenkiért dolgozik, tehát munkájában mindenkinek ki is kellene vennie a részét legalább olyformán, hogy annak passzív tagja legyen. Az elnökség ennélfogva ezúton is felhívja a telep minden lakóját, hogy a kör tagjai sorába lépjen be, hogy azután az a lakosság zömére támaszkodva, mindnyájunk közös ügyét mindenütt kellő súllyal képviselhesse.”

Vélemény, hozzászólás?