2011. május 6-án tartotta meg közgyűlését a Társaskör. A meghirdetett időpontban nem volt határozatképes, ezért az elnök – az alapszabály előírása szerint – egy órával későbbre megismételt közgyűlést hívott össze.

A közgyűlés legfontosabb feladata az Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentésének, benne a mérlegbeszámolónak az elfogadása volt. Ezzel három napirendi pont foglakozott, úgy mint:
– az elnök éves beszámolója,
– a közhasznúsági jelentés és a mérleg elfogadása,
– a Felügyelő Bizottság jelentése.

Mindhárom napirendi pontot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Kiemelt hangsúllyal tárgyalta a közgyűlés a Társaskör bevételei növelésének szükségességét. Az elnök és a Felügyelő Bizottság elnöke egyaránt arról számolt be, hogy hiába vezetettek be takarékossági intézkedéseket, az alapműködés ráfordításait (bérköltség, közüzemi díjak) a szervezet saját bevételei (tagdíj, ajándéktárgyak eladása) nem fedezik. Ezért a közgyűlés azt a határozatot hozta, amely szerint az elnökségnek június 30-ig a bevételek növelését és a költségek további lefaragását eredményező intézkedési tervet kell kidolgoznia. Az intézkedési terv nem veszélyeztetheti ugyanakkor a működést.

Mint ismeretes, év közben három elnökségi tag lemondott választott tisztségéről. Ékes Gábor alpolgármesterré való megválasztása, Benkő Vilmos és Varga Géza pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt vált meg az elnökségtől. A közgyűlés helyükre új tisztségviselőket választott. Bank Róbert közgazdát, Tóth Szilvia újságírót és dr. Virók Zsuzsa jogászt.

(A közhasznúsági jelentés a 2011. évi Wekerle újság első számában olvasható.)

Nagy Tamás
WTE elnök

Vélemény, hozzászólás?