Felhívás tagdíjfizetésre!

Értesítjük a WTE-tagokat, hogy az alapszabály rendelkezése szerint az elnökség a múlt évben a tagnévsorból törölte mindazokat, akik 2009. évi tagdíjukat nem fizették meg.
Alapszabályunk szerint a tagok egész évi tagsági díjat fizetnek, s ezt megtehetik az aktuális év december 31-ig. Akik elmaradásuk rendezésében akadályoztatva voltak, vagy figyelmetlenségből nem tettek eleget tagi kötelezettségüknek, azok számára az elnökség 2010. évi tagdíjak pótbefizetésére 2011. május 6. 18 óráig ad haladékot.
Azok a tagok, akik ezt a határidőt is elmulasztják, nem élhetnek jogaikkal, azaz: nem választhatnak, és tisztségviselőknek nem választhatóak meg.

Értesítjük mindazokat, akik 2011. február végéig benyújtották felvételi kérelmüket a WTE-be, hogy valamennyiük felvételét az elnökség támogatta. Kérjük az érintetteket, hogy a pénztári órákban szíveskedjenek a Társaskör irodáját felkeresni és tagdíjukat befizetni. Ezzel válnak tagokká.
A pénztár szerdai napokon 16-19, csütörtökön 9-12 órák között tart nyitva.

A WTE-tagság tagdíja:
Önálló keresettel rendelkezők 2.400 Ft/év,
Nyugdíjasok és önálló keresettel nem rendelkezők 1.200 Ft/év,
Pártoló tagok (magánszemélyek) 6.000 Ft/év,
Pártoló tagok (jogi személyek, csoportok) 10.000 Ft/év.

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy elkészültek az új tagsági könyvek. A befizetők a tagdíj befizetésekor, azok pedig, akik már korábban rendezték tagdíjukat, a pénztári órákban kaphatják meg új könyvüket.
A WTE elnöksége

Vélemény, hozzászólás?