Dr. Tarnai Richárd úrnak,
Kispest Országgyűlési képviselőjének

Tisztelt Képviselő úr!

A Wekerlei Társaskör Egyesület legfontosabb céljai közt szerepel a Wekerletelep
– természeti értékei megóvásának és gyarapításának elősegítése, azaz a környezet védelme, valamint
– közösségének fejlesztése, a jövő generáció lakóhelyének és életkörülményeinek megóvása, a megújuló energiák alkalmazásának szorgalmazása, azaz a jövő nemzedéke iránti elkötelezettsége.

Tanulmányozva a MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE
(2011. április 25.)
tervezetet, azt tapasztaltuk, hogy az Országgyűlés elé olyan alkotmánytervezet kerül, amely

1. a most létező jövő nemzedékek országgyűlési biztos intézményét eltörli, és feladatait az alapvető jogok biztosához delegálja.

Az alapvető jogok biztosa
30. Cikk
(1) Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti.
(2) Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja, vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Az alapvető jogok biztosa különös figyelmet fordít a jövőnemzedékek érdekei, valamint a hazai nemzetiségek és népcsoportok jogainak védelmére.

2. nem biztosítja az egészséges környezethez való jogot.

A WTE Elnöksége mind a jövő nemzedékek önálló képviseletét, mind az egészséges környezethez való alkotmányos jogot olyan fontosnak ítéli meg, hogy kötelességének érzi Önhöz, Kispest országgyűlési képviselőjéhez, mint a népképviselet helyi megtestesítőjéhez, azzal a kéréssel fordulni, hogy

képviselje azon kérésünket, miszerint az új alkotmány tartalmazza a jövő nemzedékek biztosa önálló intézményét, illetve a ma és a jövőben élők egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogát, illetve ne járuljon hozzá, hogy már elnyert olyan alkotmányos jogokat, amelyek az utánunk következő generációt védik, az új alkotmányból töröljenek!

Budapest, 2011. március 16.

Felelősségteljes feladatához jó
egészséget kíván, tisztelettel

Nagy Tamás
elnök

Vélemény, hozzászólás?