Január 8-ra, szombatra a Wekerlei Társaskör Egyesület választott elnöksége egy rendhagyó tanácskozásra hívott közel 40 embert (köztük engem), hogy a WTE eddigi munkáját értékelje, a jövőbeli céljait, irányvonalait, feladatait és lehetőségeit számba vegye. A résztvevők olyan wekerlei és a Wekerletelephez kötődő emberek, akik már eddig is aktívan segítették az egyesület munkáját. Önkéntesek és az elnökség tagjai mellett (nem mintha az elnökség tagjai nem önkéntesként végeznék feladataikat), a Wekerlei Gyermekház vezetője valamint az önkormányzati testület két wekerlei képviselője is részt vett az ötletelésen. A megbeszélés célja az volt, hogy a különböző témában érdekelt, más-más területről érkező és habitusú ember illetve partner számba vegye azokat a területeket, ahol változást látna szívesen az egyesület munkájában, működésében a telep értékeinek, hagyományainak megőrzése valamint a lakosság érdekében. Amellett azonban, hogy felvetettük a problémákat, feladatunk volt az is, hogy előrevivő, konkrét javaslatokkal álljunk elő.

A tanácskozás rendhagyó volt. Nem előadókat hallgattunk, hanem együtt, közösen dolgoztunk. Mindenki hozzátette a maga kérdését, javaslatát. A közös ötletelés mellett délelőtt is és délután is hét nagy, egymást részben átfedő téma mentén folytak kiscsoportos megbeszélések. A kisebb létszám nagyobb hatékonyságot tett lehetővé, mivel pedig mindenki három témához csatlakozhatott, hogy részletesebben beleszóljon, így egy-egy téma nagyon sok szempont mentén került megvitatásra.

A hét témakör:

1. Mire jó a WTE? Mit jelent a WTE a wekerleiek számára? Miért jó WTE tagnak lenni?
2. Mit értünk el eddigi tevékenységünkkel? Mit hiányoltunk?
3. Milyen szemléletet, magatartást alakít ki a WTE munkássága a wekerleiek körében? (önkéntesség, wekerlei tudat és önkép, környezeti kultúra stb.)
4. Milyen a WTE kommunikációja? Hogyan kommunikálunk és kivel? (Honlap, újság, plakátok, TV, rendezvények, belső kommunikáció, PR)
5. Hogyan finanszíroztuk az eddigi tevékenységet?
6. Milyen a WTE képviseleti, illetve érdekképviseleti funkciója?
7. Kapcsolataink: Mit jelent a Wekerén önkéntesnek lenni? Milyen WTE-önkéntes lenni? Milyen együttműködni a WTE-vel? Partnerek.

Mind a hét fenti téma záró résztémája: mit csináljunk másképpen?

Ebéd után (amit ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlónak, mert nagyon jól esett a délelőtti munka után) kissé megfogyatkoztunk. Ismét hét problémacsoport mentén alakultak kisebb munkacsoportok, amelyek keretében megvitattuk a lehetőségeket és konkrét feladatokat igyekeztünk megfogalmazni, javaslatokkal előállni.

A hét téma, amit igyekeztünk alaposabban körbejárni (a sorrend nem fontossági, csak számozás):

1. Örökségvédelem, helyi fejlesztések
2. Kulturális tevékenységek
3. Finanszírozás, erőforrások
4. Kommunikáció és információszolgáltatás
5. Klímabarát Wekerle, a “Zöld Hajtás”
6. A lakosság képviselete, érdekérvényesítése
7. Közösségépítés: intézmények, önkéntesek, “partnerség”

Nagyon sok hasznos ötlettel álltunk elő. Abban maradtunk, hogy az elhangzottakról a munkacsoportok vezetői írnak egy-egy összefoglalót, amit a WTE elnöksége megkap. Ennek alapján egy munkaterv készül, amiben konkrét feladatok jelennek meg, határidőkkel, felelősökkel.

Az összegyűjtött munkacsoport jegyzeteket szeretnénk itt, a honlapon is közzétenni, amikor elkészültek, és nagyon szeretnénk majd olvasni a hozzászólásokat, ötleteket, véleményeket.

A fényképeket Debreczeni Zsuzsa és Romhányi András készítette.

Vélemény, hozzászólás?