Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) feladata. A síkosságmentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli.

Az önkormányzatnak a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a településrész tisztaságáról szóló 24/2004. (V. 18.) számú rendelete II. fejezetének Köztisztasági rendelkezések, a közterületek fenntartása, kezelése 3. § (2) bekezdése kimondja:

„Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
d) a hó eltakarításáról, a járdaszakasz síkosságmentesítéséről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon.

(9) Az épület tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az épület közterülettel határos, közterület felé eső tetőzetéről a hó és jég letisztításáról olyan időszakban, amikor a forgalmat nem zavarja. A tisztítás tartamára a járdát el kell zárni és a járókelőket alkalmas módon figyelmeztetni kell az elhaladás veszélyére.

(10) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, gyalogjárdát, lépcsőt) a szükségeshez mérten naponta többször is le kell takarítani, vagy szórással csúszásmentesíteni. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos.”

A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezett köteles gondoskodni. 2010. szeptember 1-jétől sót és egyéb környezetszennyező szóróanyagot tilos használni! Kispesten a burkolt utak, közjárdák megtisztítását az FKF Zrt. végzi. A megállóhelyek takarításáért az azokat üzemeltető közlekedési vállalatok (BKV, Volán) felelősek. A kerület kezelésében lévő közterületi járdák (parkokban, tereken, sétányokon átvezető gyalogjárdák) tisztításáról a kispesti önkormányzat megbízásából a KÖZPARK Nonprofit Kft. gondoskodik.

A 2010. szeptember 1.-jén hatályba lépett A fás szárú növények védelmének szabályairól szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre 2010. szeptember 1.-jét*l olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

A síkosságmentesítésre felhasználható (javasolt) környezetbarát anyagok:
1. Zeolit
A zeolitról általánosságban:
A zeolit egy, a természetben előforduló környezetbarát ásványi anyag, amely kitűnő síkosságmentesítő, és kifejezetten előnyös a talajba szivárogva, ugyanis javítja a növény nyomelemekkel való ellátását a só pusztító tulajdonságaival szemben.
A zeolit felhasználása nem korlátozódik csak a síkosságmentesítésre, több helyen hasznosítják, például kerti tavak szűréséhez; az iparban vízlágyításhoz, szagelszívó anyagok gyártásához; a mezőgazdaságban műtrágyaként; állattenyésztésnél takarmányozási adalékanyagként.

A zeolitnak több fajtája létezik:
A/ Csúszásgátló zeolit
A csúszásgátló zeolit, 0-5mm nagyságú, 100% tisztaságú, nem tartalmaz sót, illetve egyéb kémiai segédanyagot. Környezet- és háziállatbarát.
Elnevezését (forró kő) a görög formi (zeo) igéből és kő (lithosz) főnévből kapta. Így már a neve is utal azon különleges kémiai tulajdonságára, amely által a havas, jeges felületre szórt zeolit vizet vesz fel a környezetéből, közben hőt ad le, így tulajdonképpen önmagát a jégbe olvasztva megkapaszkodik, és érdes, csúszásmentes felületet biztosít.
Alkalmazható járdák, lépcsők, úttestek, garázsbeállók síkosságmentesítésére. A javasolt kijuttatandó mennyiség 100 g/m2, amelyet a síkos felületre kell szórni.

B/ Kálcium-kloridos-zeolit (Kalcium-kloriddal kezelt zeolit)
Járdára, lépcsőre, úttestre, garázsbeállóra szórva biztonságossá teszi a közlekedést.
Alkalmazásának előnyei:
1. A kalcium kloriddal átitatott zeolit 3-4-szer hatékonyabb olvasztó hatással rendelkezik, mint az útszóró só. A jégréteget hatékonyan olvasztja és a CaCl2 oldott állapotban sokkal környezetbarátabb, lényegesen kevésbé káros a növényekre.
2. A Kalcium vízben történő oldódása hőfelszabadulással jár (erősen exoterm folyamat). Ennek következtében a CaCl2 -os ásványszemcsék -30 0C-ig képesek maguk körül megolvasztania jeget, aminek következtében azok beékelődnek a jégrétegbe nagymértékben fokozva a súrlódást.
3.Kíméli a betonfelületeket, díszburkolatokat.
4. Járdára, közútra, garázs-beállóra stb. szórva balesetmentessé teszi a közlekedést, gyalogosan, autóval egyaránt.
5. Tavasszal a zeolitszemcsék a növények köré seperve vitalitást fokozó, zöldítő, terméshozam-növelő hatásúak.
6. A talaj nyomelem-ellátottságát, vízháztartását javítja, biztosítja a talajbaktériumok előnyös életkörülményeit.
7. Kedvezően befolyásolja a talaj fizikai tulajdonságait.
8. A könnyű, porózus zeolitszemcsék gépi kiszóráskor nem okoznak sérülést a járműveken.
9. Azokon a területeken történő felhasználását is javasoljuk, ahol pl. a Magnézium kloridot tartalmazó síkosságmentesítő anyagok használata elektromos szigetelők esetében megnövelhetik az elektromos átütés veszélyét, rövidzárlatot okozhatnak vagy az elektromos pólusokat korrodálhatják.

Csomagolás módja: PP zsák;
Kiszerelés: 25 kg;
Tárolás: száraz, fénytől védett helyen.

C/ Jégoldó zeolit
A kálcium-magnézium-acetáttal (CMA) kezelt jégoldó zeolit, 0-5mm nagyságú, nem tartalmaz kloridiont és egyéb környezetre káros kémiai vegyületet. Környezet- és háziállatbarát.

2. Acetátok
A klorid tartalmú anyagok korróziót okoznak és a növényzetet is pusztítják. Nagyon lassan bomlanak le, ami szintén növeli károsító hatásukat. Emiatt fontos, hogy az útszóró sót (nátrium-klorid), amennyiben tehetjük olyan jégoldó hatású anyaggal váltsuk fel, amely nem tartalmaz kloridiont.
Kiváló alternatív anyagok lehetnek az acetátok, amelyek teljesen veszélytelenek és 100%-ban környezetbarát ásványi anyagok. Az egészségügyben és az élelmiszeriparban is használják.

A/ Kálcium-acetát
(E263) (más néven kalcium-etanoát) az ecetsav (E 260) kalciummal alkotott sója. Az élelmiszeriparban elsősorban pékáruk tartósítására, illetve a savanyúság szabályozására, az egészségügyben pedig a vér magas foszfáttartalma esetén szokták alkalmazni. Szinte minden, erjesztés útján készült élelmiszerben természetes úton megtalálható.

B/ Magnézium-acetát
Az ecetsav magnéziummal alkotott sója. Használható járdák, lépcsők, úttestek, garázsbeállók és parkolók jégmentesítésére. A javasolt kijuttatandó mennyiség 100-200 g/m2, amely a jeges vagy havas felületre szórva azonnal kifejti jégolvasztó hatását, miközben érdes, csúszásmentes felületet biztosít. Hóeséskor a leeső havat részben vízzé alakítja, így megspórolhatjuk a hóeltakarításra fordított időt és energiát.

3. Kalcium klorid, CC ROAD ( CACL2) Környezetbarát Jég-hó és pormentesítő
A CC ROAD előnyei:
– Gyors jégmentesítési hatás, alacsony fagyáspont, megköti a nedvességet, -25°C fokig hatékony.
– 24-48 óráig tartósan biztosítja az út jégmentességét akár egy újabb hóeséskor is.
– FONTOS, hogy az út nem fagy fel, nem szikesedik a talaj és szemben a sóval a gépkocsikban sem okoz kárt.
– A termék keverhető kvarchomokkal és vízzel. Kalcium-Klorid: min. 77%.

4. Kálium-klorid
Az ÚTKÁLI előnyei:
– NaCl-hoz képest lényegesen kisebb (30-50%) mennyiség is elegendő: ~5g/m2
– Környezetkímélő (nem terheli, sőt Mg- és K-tartalmának köszönhetően táplálja a talajt!),
– Olvasztóhatás -25°C-ig (kitűnő olvasztó hatás még erős fagy esetén is),
– Gyors hatás (gyors hatás szórás után – azonnal olvasztani kezd (olvasztóhatását rögtön kifejti, míg a ZeoCal esetén ez 20 percet vesz igénybe),
– Nincs visszafagyás (a NaCl és több alternatív jégoldó hátránya is az olvasztás utáni visszafagyás, ami általában az éjszakai lehűléskor következik be),
– A fémkorrózió (vas, acél, alumínium) sebessége mindössze egyharmada-egyötöde! a NaCl hatásának,
– A beton- és aszfaltkorrózió is egy kedvező minimumra csökken,
– Hosszan tartó hatás.

Az ÚTKÁLI tartós alkalmazás esetén lényegesen gazdaságosabb, hiszen fajlagosan kisebb mennyiség kell belőle, továbbá a NaCl használata esetén jelentős mértékű negatív hatással, azaz járulékos költséggel is számolni kell (fák-növények újratelepítése, úttest, hidak, víz- és gázvezetékek, műtárgyak, járművek, egyéb létesítmények korróziója, ill. e hatást lassítandó tisztításuk, karbantartásuk stb.). Használata esetén mindezek a hatások figyelmen kívül hagyhatók.

5. Magnézium-klorid (MgCl2)
A magnézium-klorid a sósav (E507) magnézium sója. Magnézium-kloridot az élelmiszeriparban elsősorban savanyúságot szabályozó anyagként alkalmaznak E511 néven. Elsősorban szójaszószban és tisztított zöldségekben fordul elő. Nagy mennyiségben hashajtó hatású de a gyógyászatban, mezőgazdaságban közel sem használják úgy, mint a keserűsót, viszont az iparban annál jobban, pormegkötő és jégtelenítő tulajdonsága miatt. Erőteljesebb oldószer, mint a NaCl, levegőn elfolyósodik, ezért az olvadás gyorsan megindul.

6. Karbamid
A karbamid (urea) a szénsav diamidjának tekinthető szerves vegyület. Képlete CO(NH2)2. Színtelen, kristályos vegyület, prizmákban kristályosodik. Vízben és alkoholban jól oldódik.

7. Vinasz
A vinasz barnás színű, jellegzetes szagú, gyengén savas kémhatású anyag, melynek összetevői a következők: szárazanyag-tartalom 45-60 tömeg %; nyersfehérje-tartalom 25-30 tömeg %; szervetlen anyag kb. 50%; szerves anyag kb. 50%.
A vinasz pH-ja az 5,9-5,4 tartományban változik.
A környezetbarát vinasz a szeszgyártás mellékterméke, nem ipari hulladék, hanem a tápanyag-visszapótlás egyik fontos eszköze a mezőgazdasági termelésben, akár állati takarmányozásra is használható. A barnás, nem a legkellemesebb illatú folyékony anyag mínusz tizenhárom Celsius-fokig képes a jeget felolvasztani, azonban a világosabb cipőkön barna foltot hagy, ami sokakban ellenérzést váltott ki.

8. Transheat
A TRANSHEAT BL ökologikus folyadék, amelyet a hó és a jég felolvasztására használunk. Legfontosabb összetevőit a növények táplálásánál használatos anyagok képezik.
Veszélyesség szerinti besorolás/
Osztályozás: A késztermék ártalmatlan, nincs mérgező hatása, a bőrre nincs ingerlő hatása. R36 (a szem kötőhártyáját enyhén ingerli). Kis mennyiségek elfogyasztása esetén nem okoz problémát, nagyobbaknál gyomornehézségeket okozhat. Az EGT/79 szerint nem toxikus készítmény.
Vízben való oldékonysága: minden arányban oldékony.
Termikus bomlás: 60°C felett lassan elbomlik ammóniára és biuretre.
Veszélyes bomlási termék: ammónia.
Lobbanáspontja: nem gyúlékony anyag.
Gyulladáspontja: nem gyúlékony anyag.
Robbanáshatára: nem robbanékony anyag. Veszélyes reakciók: nem keletkeznek.

9. Kalcinol Ca(NO3)2
A Kalcinol folyékony jégmentesítő szer, 43 %-os kalcium-nitrát oldata. Leggyakrabban hígítva használható csúszásmentesítésre, fele mennyiségű vizet hozzáadva és alaposan összekeverve. Az így kapott töménységű oldat olvasztó hatása egyenértékű a 20 %-os kalcium-klorid oldattal. Szállítása, tárolása előnyösebb a töményebb, 43 %-os oldatnak, mert -25 C’ fokig kristály és jégkiválás nélkül tárolható.
Felhasználási területei:
-Jegesedés lefagyás megelőzésére (ónos eső, köd, zúzmara, hóesés előtt az útra permetezve).
– Vékony jég, illetve hó olvasztására közutak, járdák, lépcsők, parkolók területén.
-Kombinált (só-homok) szórásra, tapadásjavító, jégoldó folyadékként.
-Mechanikus csúszásgátlók (kőzúzalék, salak) hatásnövelésére.
– Építőiparban betonadalékok alapanyagaként használható.
– Szennyvízkezelésnél szagtalanító adalékként alkalmazható.

10. Egyéb (FKF ZRT. által javasolt és árusított) síkosságmentesítő anyagok:
(kapható hulladékudvarokban és ügyfélszolgálatnál. Bp.VIII.ker.Alföldi u.7.)
– kvarchomok, 20 kg-os kiszerelésben 760 Ft
– kalcium klorid pehely 5 kg-os kiszerelésben 1.560 Ft
– útkáli szórósó 10 kg-os kiszerelésben 1.130 Ft

11. Egyéb *hagyományos* szóróanyagok:
-kis szemcséjű salak,
-homok,
-fűrészpor,
-fahamu.

Budapest Főváros XIX. ker.
KISPEST ÖNKORMÁNYZATA
Budapest 2010.

Vélemény, hozzászólás?