Wekerletelepi lakások tulajdonosai, használói, illetve haszonélvezői részére bruttó 10 millió forintot, lakásonként legfeljebb mindösszesen 300 ezer forintot biztosít az önkormányzat a fa nyílászárók eredetivel megegyező felújítására, illetve cseréjére. A támogatás célja, hogy a tulajdonosok, illetőleg használók a lakás bármely homlokzati falán lévő, az eredetivel megegyező rajzolatú, korszerű fa nyílászárókat építsenek be. A támogatás (2010. szeptember 15-ig lehet igényelni) pályázaton nyerhető el.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 43/2000. (XI.24.) önkormányzati rendelet 16. számú mellékletének [49/2004.(XII.14.) Wekerletelep SSZT] hatálya alá tartozó területen, csak lakások tulajdonosai, használói, illetve haszonélvezői részére bruttó 10.000.000- Ft összeget biztosít a fa nyílászárók eredetivel megegyező felújítására, illetve cseréjére. Az összeget a lakosság számára pályázati úton teszi hozzáférhetővé, melyről a 149/2010.(III.16.) Ökt. határozatában döntött.

A támogatás célja, hogy a tulajdonosok, illetőleg használók a lakás bármely homlokzati falán lévő, az eredetivel megegyező rajzolatú, korszerű fa nyílászárókat építsenek be. (A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által finanszírozott és a Wekerlei Társaskör Egyesület által készített típustervek felhasználásával készülő ablakszerkezetekre jár a pályázati támogatás).

A fenti rendelet hatálya alá eső lakások tulajdonosai, haszonélvezői, valamint az önkormányzati tulajdonban álló szociális bérlakások bérlői pályázhatnak, mint építtetők.

A vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati útmutatóban részletezett nyílászárók felújítására illetve cseréjére adható, lakásonként legfeljebb mindösszesen 300.000,- Ft. Az önkormányzat a támogatást a munkálatok elvégzését követően, azok illetékes építésügyi hatóság általi igazolása, vagy a használatbavételi engedélyről szóló határozat alapján fizeti ki, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A részletes pályázati útmutató díjmentesen hozzáférhető a hivatalban (Budapest Főváros XIX. kerület Kispest, Polgármesteri Hivatal Főépítész, 1195 Budapest, Városház tér 18-20., hétfő 14.00–18.00, szerda 8.00–16.30, péntek 8.00–12.00 óra közötti időpontban) vagy letölthető itt.

A támogatást a mellékelt formanyomtatványok felhasználásával a megjelenést követően 2010. szeptember 15-ig folyamatosan lehet megigényelni helyben. A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal, B ép. II em. 91-es szobában kell leadni. Csak azokat a pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyhez mellékelik a jogerős építési engedélyt vagy az építéshatóság végzését arról, hogy az eljárás megkezdődött.

A pályázatokat a kiíró 2010. júniusában egy alkalommal, és egy további alkalommal, legkésőbb szeptember 30-ig elbírálja oly módon, hogy a pályázatokat a támogatási keret erejéig azok beérkezésének sorrendjében részesíti támogatásban. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést kíván kötni.

A gyártmánydokumentációk ingyenesen letölthetőek innen, illetve a WTE irodájában a fénymásolási költség térítése ellenében kérhető majd másolat belőlük.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának
Várospolitikai és Fejlesztési Bizottsága

Forrás: http://www.kispest.hu/news/wekerlei_nyilaszarok_tamogatasa_2010_ben/12700/51/

Vélemény, hozzászólás?