4.2.1.1. A Kós Károly tér parkrekonstrukciója

A Kós Károly teret (hrsz. 160576) észak-dél és kelet-nyugat irányban a főúttengelyek négy részre osztják. Az úttengelyek centrális teret nem jelölnek ki. A tér használata, látogatottsága a felszereltséggel függ össze.
Az észak-nyugati területen lévő játszótér túlhasznált, csak 4-12 éves korosztály számára felszerelt játszóeszközök állnak rendelkezésre. A játszóteret mikrodombok es rönkpalánk határolja. A mikrodombok növényzetét az erős kerékpáros igénybevétel kipusztította. A sportpálya kerítése elavult, rongált. Az észak-nyugati területen található egy un. „szánkózó-domb” is, amely feltehetően bontási törmelék takarásával jött létre. A domb nemcsak a téli szánkózást szolgálja, hanem terepkerékpározásra is használják a mikrodombokkal együtt. A szánkózó dombról a játszótér közepéig lehet kerékpárral venni az akadályokat, ami balesetveszély is a téren tartózkodók szamara.
1988-ban került a térre Kós Károly szobra. A műalkotáshoz tartoznak a szoborhoz 4 irányból vezetett terméskő tipegősorok is. A tipegők között Kós Károly életútját bemutató metszetek, domborművek találhatok.

A dél-keleti negyedben pihenő, napozó helyek vannak, töredezett, vegyes térburkolatokkal. A dél-nyugati negyedben a dél-nyugati átjáró funkció érvényesül legjobban, a burkolatok rossz állagúak. A legkisebbek (0-4 év) és kamasz korosztály számára nincs sport-, játszó-, szórakozó terület kiépítve, ezért a 6-12 eves korosztály számára épített játszóteret használják.

Az észak-keleti negyedben sakkozó terület van betonelemes asztalokkal, padokkal, melyek jelentős mertekben rongáltak. A sétányok burkolata vegyes, töredezett. A keleti bejárat és a Kós Károly féle kapuzat az erős nyírott cserjés terület miatt nem érvényesül. Jelenleg itt van a gazdasági bejárat is. E területen van a legnagyobb összefüggő gyepes terület.

A tér használatához tartozik a rendezvények megtartása is. Közülük a legnagyobb a Wekerlei Napok rendezvénye és a Székely Kapu Napok. Ezekhez ideiglenes pódiumhelyet jelölnek ki. Az áramot a Kós Károly szobor melletti kandeláberről biztosítják. A szabadtéri rendezvények során tűzijáték es hőlégballon bemutató is előfordul, ezért az észak-keleti negyed összefüggő gyepes felületére a későbbiekben is szükség lesz.
A téren a gyepfelület a túlhasználat miatt helyenként teljesen kikopott, pl. Kós Károly szobor körüli egységek, mikrodombok teteje. A teret határoló 1 m magas vaspálcás kerítés rozsdás, több helyen kidőlt sem funkcionálisan sem esztétikailag nem tudja az eredeti szerepet ellátni. A téren levő világítótestek, bútorzatok jelentős mértékben rongáltak, eredeti funkciójuknak gyakorlatilag nem tudnak már eleget tenni. A rongálás sok helyen olyan mértékű és jellegű, hogy kimondottan balesetveszélyes helyzetek állnak fenn.

Az úttest és a park kerítése közötti zöldsáv egységesen 8 cm-es törzsátmérőjű platánnal beültetett. A közel 90 évvel korábbi fasorból 8 db platán, 3 db ostorfa, 2 db japánakác maradt fenn. Az új ültetések eredési százaléka jó, csupán egyet kell fokozottan öntözni, vagy lecserélni. A platánfasor alatti terület a projekt keretében füvesítésre kerül.

A tervezők felmérték a területen található 554 db fát és az eredményeket fakataszterben foglalták össze. A fák egyedenkénti vizsgálata után értékelést készítettek és javaslatot tettek minden egyes fa további kezelésére. Az ifjításokat, állományritkítást, fakivágásokat egy, öt, illetve tíz éven belül javasolják elvégezni, az állományfenntartó parkrekonstrukciós munka keretében. A kiemelkedően értékes fákat külön megjelölték. Ezek a fák többnyire a park legidősebb fái, a fajra jellemző habitussal, szép térállással, jó egészségi állapottal. Az épületek előtti járda mellett fasori zöldsáv van, új ültetésű hársfasorokkal. A zöldsávok fenntartása vegyes, többnyire elhanyagolt, földes, vagy murvás burkolatú, illetve virágos, kertes, vagy sövényes kialakítású. A csatlakozó 8 utca 12 m-es torkolata vegyes növényállományú.
A park zöldfelületi borítottsága mintegy 75 %-os, amelyből a lombkorona borítottság ugyancsak 75 % körüli. Összefüggő nyílt gyepes felületek a tér észak-keleti és a délnyugati negyedében vannak, tehát a park jelentős mértékben leárnyékolt. A fenntartó koronametszések, csonkolások nyomai láthatók, a beteg elszáradt, balesetveszélyes fás részeket eltávolították. Különösen sűrű az állomány a kerítés mentén – kivéve az észak-nyugati parknegyedet, ahol a játszótér és a domb található. Az állománysűrűséget a magoncok és sarjak megmaradása, túlburjánzása okozza. Nem történt meg a fenntartás során ezek eltávolítása, így mára helyenként sűrű, felnyurgult es száradó az állomány.

A fakataszteri értékelés után 120 db fa kivágása látszik célszerűnek. A kivágandó fákból 83 darab 5-20 cm közötti törzsátmérőjű; azaz 69 %-os arányban a felnövekvő magoncokból, sarjakból tevőik össze. Ezek kivágása a fenntartási munkához tartozik. Az alánőtt, deformált, kiszáradt egyedeket ugyancsak a fenntartás keretében kell kivágni, mert az idős, kiszáradó fák, gyomfák balesetveszélyt jelentenek. Fentiek pótlására a parkrekonstrukció keretében 59 darab 5 cm-es törzsátmérőjű, előnevelt díszfa ültetését tervezték.

A tér burkolt felületei évtizedek során alakultak ki. Egyes áttaposások betonlappal, aszfalttal burkoltak, a park főútvonalai térkővel burkoltak. Az egyeztetések során megállapodás született, hogy a park négy egyenrangú főbejárattal fog működni, a főbejáratok egységesen átépítésre kerülnek, és teherbíró kőburkolatot kapnak. A tér kelet-nyugati és észak-déli irányban marad átjárható, a többi bejárat megszűnik.

A parkrekonstrukció kezdetekor elbontásra kerülnek a betonlap burkolatok, a hiányos, töredezett aszfaltburkolatok, a bejárati és térközépi térkő burkolatok, a kavicsos utak, a sportpálya egy része, valamint az épületek melletti aszfaltburkolat. Megtartandó felületek: a játszótéri térkő burkolat, homokozó, kavicsos felület, fenyőkéreg burkolat, a Kós Károly szobor körüli mészkőtipegők, a fősétányok burkolatának egy része.

Elbontandók a padok, a sakkozó garnitúrák és a hulladékgyűjtők. A teret alacsony (1 m-es) vaspálcás kerítés határolja, mely a rossz műszaki állapot miatt szintén elbontásra kerül. A játszótéri játszószerek megtartandók, egy kivételével. Bontandó és javítandó a KOMPAN Miram GXY926 típusú mobil elemes játszószer, amit a tér délkeleti negyedében tervezett játszótéren helyeznek el. Néhány mikrodomb és a három darab ping-pong asztal is bontásra vár.

Kerti utak, sétányok építése: A meglevő átlós irányú úthálózat csatlakozik a 4 főbejárati bevezető, 4 m széles Alta kvarcit burkolatú utak csatlakoznak a tér íves sétányaihoz. A főbejáratok burkolat aljzatának megerősítését – gépkocsi közlekedés miatt a rendezvények alkalmából – beterveztük. A sétányok szélessége és anyaga adottság: 2,0 m, burkolata Appia antica térkő. A bontásból származó Appia antica térkövet fel kell használni az építési munkák során, figyelembe véve, hogy a megmaradó kopott felületű térkő burkolathoz csatlakozzon az azonos minőségű kopott felületű térkő újbóli lerakással. A főbejáratoknál védőkorlát, hulladékgyűjtő, kerékpártámasz es egy-egy lóca kerül elhelyezésre.

Központi tér: az átlós irányú utak találkozásánál kialakított körcikkes tér. A téren, illetve a tér mellett két darab nagy hársfa és egy bálványfa van, alatta Wekerle Sándor szobrát helyezték el 2008. októberben. A téren kör alakú, vízképes, esti világítással is ellátott szökőkút épül. A vízmedence vasbeton szerkezetet íves kerámia elemekkel kell burkolni. A rendezvénytér és a Kós szobor irányába a burkolat gyeppel érintkezik, míg a déli körív, illetve körcikk talajtakaró növénnyel és évelő virágággyal szegélyezett.
A burkolat anyaga: 4 cm vastag világos (drappos sárgás) szemcsés gránit, amit sötét szürke bazalt köríves raszterek bontanak meg. A szökőkúthoz való csatlakozás 4 sor íves kiemelésű bazalt kiskockakővel történik.

Az átlós irányú utak találkozásánál kialakított körcikkes központi téren illetve mellette két darab nagy hársfa van, alatta szoborhellyel. A téren kör alakú, vízképes, esti világítással is ellátott szökőkút épül (1. latvanykep). A vízmedence vasbeton szerkezetét kerámiával burkoljak. A rendezvénytér és a Kós szobor irányába a burkolat gyeppel érintkezik, míg a déli körív, illetve körcikk talajtakaró növénnyel es évelő virágággyal szegélyezett. A burkolat anyaga: fűrészelt mészkő, a Kós szobor tipegőihez hasonlóan.

A park észak-nyugati térnegyedében a játszótér kiegészítésre és bővítésre kerül. Ezzel a két fiatalabb korosztály játszóterülete egymás mellett található. A 0-6 eves korosztály a tér kerítés felöli részén, míg a 6-12 eves korosztály a tér belseje felé kapott új játszószereket és nagyobb teret a játékhoz. A mikrodomb zárja a tér felöli oldalt, amelyet a használók körében tapasztalt rendkívüli népszerűség miatt tartottak meg.

A mikrodomb melletti rönkpalánk ugyancsak a lehatárolást szolgálja. A mikrodomb felületét helyszínen felhordott recortan jellegű, szürkés-zöld színű gumiburkolattal javasolták ellátni. A teresedés közepén 0,5 m vastag kavicsos szivárgó paplant létesítenek az elfolyó víz visszatartására, elnyelésére.

A tér szimbólumai:
Kós Károly életműve nyomán – grafikái alapján és a Kós Károly téri épületein alkalmazott díszítéseket vették át a tervezők a parkrekonstrukció során. A park négy főbejárata a négy égtáj felé tájolt, amelyhez égtájanként más-más kapudíszt alkalmaztunk.
Észak – csóka, Kelet – kakas, Dél – pillangó, Nyugat – esti napsugár Az utcabútorokon is ezek a szimbólumok jelennek meg, attól függően, hogy a tér mely részén kerülnek elhelyezésre. A szökőkút, csobogó és ivókút íves vonalvezetéséhez az inspirációt Kós Károly Attila népe (1909) című rajza adta.

A Kós Károly szobor körül a tipegősorokban elhelyezett domborművek Kós Károly életének egy-egy állomását, tervét, grafikáját ábrázolják. A megsüllyedt kisplasztikákat, tipegő elemeket el kell bontani, majd 6 cm-es kiemeléssel a terep felett újból el kell helyezni részletterv szerint. Minden kisplasztika megvilágításra kerül, ezért a fényforrás felé kissé döntötten kell elhelyezni – újból betonozni a régi betonnal együtt befoglalva az új betonozással. Ezzel megakadályozható a kisplasztikán vízállás kialakulása.

Kisarchitektura elemek:
Információs tábla: faoszlopok, kovácsoltvas díszítő betéttel. A pillangós logó fémlemezből kivágott, teteje: széldeszka. Megvilágítása az elektromos terv szerint.
Info tábla: zártszelvényvas tartó, lemez kivágással. 11 helyszín felé feliratozva a melléklet szerint. Kitűzési terv szerint elhelyezve.
Szökőkutas medence: átmérője 6 méter. Anyaga vasbeton alapon kerámiából, egyedi motívumokkal díszített burkolóelemekkel. (tervezte: Ambrus Eva kerámiaművész)
Csobogó: 1,2 méteres átmérővel, anyaga: kerámia. (tervezte: Ambrus Eva kerámiaművész)
Ivókút: 0,45 m átmérővel, anyaga: kerámia (tervezte: Ambrus Eva kerámiaművész)
Köztéri óra: 2,8 m magas. Anyaga kőrisfa lábakon kovácsoltvas díszítő elemekkel, 2 oldali számlappal – Pillangó szimbólummal. Teteje antikolt rézburkolatú.
Asztal + 4 szék – piknik garnitúra: Anyaga zártszelvény vas lábakon, kovácsoltvas díszítő elemek. Asztallap és ülőfelület keményfa burkolatú.
Sakkozó garnitúra: 1,8 m-es hosszú asztal es 2 db vasszerkezetű pad.
Hulladékgyűjtő: vas lábakon, kovácsoltvas díszítő elemekkel, deszkaburkolattal, kiemelhető horganyzott betéttel.
Elektromos szekrények: leemelhető, de rögzített faburkolatot kapnak 4 oldalról.

Játszóterek:
A játszószerek kiválasztásánál a funkción kívül a játszószer anyagát tartottak fontosnak, előnyben részesítve a faanyagú játszószereket. A festett részek zöld színét a tájba illesztés miatt választották.
A játszótérről közelíthető meg az illemhely, amit a szánkózódomb meghosszabbításával lehet a domb alá építeni. A szánkózódomb megtartásával továbbra is lehetőség nyílik szánkózásra. A domb ledöngölt, a vízfolyásos részek fellazítását, feltöltését és újragyepesítését javasolja a terv. A dombon lévő idős odvasodó fákat balesetveszélyességi szempontból évente szükséges vizsgálni. Az aszfaltburkolatú sportpályát műfüves pályává alakítják, a labdafogó kerítést lecserélik pálcás kerítésre. A csökkentett pálya mérete: 10 x 18 méter.

Kós Károly egészalakos bronz szobrát 1988-ban helyezték el, kb. egy méterre kiemelkedve a terepből. A szoboralap és a hozzá vezető tipegősorok mészkőből készültek, melyek a helyükön maradhatnak. A parkrekonstrukciós terv a szobor körül létesített kerti szegélyek felszedését, a kiskert jellegű egynyári virágágyások megszüntetését, a szobor talapzata körüli cserjék metszését és pótlását javasolja. A szobrot megvilágító kandeláber mellett egy mészkőből készült kőpad elhelyezése szerepel a tervben.

A templommal szemben lévő terület változatlanul a felnőttek sakkozó pihenőhelye lesz. A sakkozó garnitúrát lecserélik.

A térnegyeden áthaladó íves sétány mellett kapott helyet a Zenepavilon. A pavilon tíz egyenlő osztású fa tartóoszloppal, két irányban lépcsőn keresztül átjárható. A terepből 75 cm-re emelkedik ki. Átmérője és magassága 6,0 méter. A korlátelemek is fából készülnek. A tető héjalása mázas cserép. A tömblépcső, az íves felmenő fal és járófelület ugyancsak mészkővel burkolt.

Az északi kapu a Pannonia út felől van, a tervezett kőburkolat becsatlakozik az íves sétányba. Itt egy szoborhely, vagy egy emlékoszlop helye van, amely a Wekerletelep 100 éves évfordulója alkalmából elhelyezhető a területen. A karácsonyi ünnepkörhöz egy lucfenyő kerül beültetésre a rendezvenytér felőli oldalon.

A keleti kapu a Kós Károly féle kapuzattól közelíthető meg, a Hungária út felől, kőburkolat csatlakozik az íves sétányhoz. A térnegyedben a 12 év felettiek szamara játszótér és sportpálya található, mert a meglévő játszótér csak a 0-12 év közöttiek számára épült. Ezért zsúfolt és túlhasznált az észak-nyugati játszótér. A tervezett sportpálya műfüves burkolatú, pálcás kerítéssel határolt. Mérete: 12 x 20 m.

A déli kapu a Pannonia út felől található. A kőburkolatú bejárati út mellett egy szoborhely van, az íves sétány közelében. A térnegyedben a felnőttek számára tervezett pihenőhelyen asztal+szék garnitúrákat, padokat és egy csobogót terveztek.
A határoló növényültetéssel az “illatok kertjét” tervezik kialakítani, amely minden évszakban jellemzően nyíló, illatos virágok, félcserjék, cserjék, fák csoportjából áll. A parkrekonstrukció során 15 fa ültetését tervezik, virágos, színesedő lombú fákkal, melyek évszakonként változatossá teszik a park növény együttesét.

Az elbontott kerítés nyomvonalában Haidecker-tipusú kerítés épül.
Magassága 1,65 m, közbenső betételemekkel. Négy főbejáratot terveztek, amelyeken 4 méter széles kétszárnyú kapukon keresztül lehet közlekedni. Tekintettel arra, hogy őrzött lesz a park és 22 órától reggel 6 óráig zárva tartják, a könnyebb kezelés és átjárhatóság érdekében kiskapukat nem terveztek. A bejáratok kiskockakő burkolata gépkocsival is járható felület. A négy égtáj felé más-más kapudísz kerül a kapukra.

A sportpályákat 4 m magas labdafogó pálcás kerítés határolja. A kapuk mögé háló kerül az ütéscsillapítás végett. A sportpályák felett ugyancsak hálós lefedés ajánlott az úttest közelsége miatt.

A rekonstrukció a következő burkolatépítéseket tartalmazza:
•Az útépítési szegélykövek süllyesztett kivitelben készültek a gyalogátkelőhelyeknél. A vakok és gyengén látók érdekében a vakokat és gyengén látókat segítő burkolati (bordás) elemeket szükséges beépíteni.
•A bontott Appia antica térkövek újból hasznosítandók.
•A térfal mellett 4 cm vtg norvég szürkészöld Alta kvarcit burkolat készül poligon rakásmóddal gafit 3401-es vizáteresztő habarccsal hézagolva.
•A park négy főbejárata megerősített aljzatú (szűrőbetonnal, grafit adagolással) Alta kvarcit burkolattal készül azért, hogy bármikor bejárhatok legyenek gépjárművel is.
•A központi tér részletterv szerinti lapburkolat kiosztással, körkörös rakással készül a szökőkút körül. Anyaga sárgás-szürke gránit Raise Pink G 636 4 cm vtg-ban, vízáteresztő (grafit 3401) fúgázással.
•Az Illatok kertjében a piknik asztalok alatt gyöngykavics hézagolással Alta kvarcit szabálytalan lapok építendők be – mintegy 20 m2-es területtel. A gyalogátkelőhelyeknél a mozgássérültek könnyebb közlekedése érdekében döntött szegélyt építenek be a járdaburkolatoknál.

A tér rekonstrukciója keretében a világítási rendszer is megújul. A teret körülvevő út járdájában a meglevő beton kandeláberek elbontásra kerülnek és helyettük 10 m-es “Városmajor” öntöttvas kandeláberek kerülnek beépítésre. A gyalogos átkelőknél a kétoldali világítás biztosításához kiegészítő kandelábereket kell létesíteni. A Kós Károly téren tervezett járdák mentén új közvilágítási hálózat készül 6,5 m-es “Városmajor” öntöttvas kandeláberekkel.
A térre tervezett műfüves pályát, pályánként 4-4 db 8 m-es kandeláber világítja meg. A téren lévő szobrok megvilágítása a kandelábereken elhelyezett fényvetők segítségével történik. A rekonstrukció keretében földkábelek segítségével kiépül a téren levő WC, a zenepavilon és a színpad csatlakozó szekrényének áramellátása. A szökőkút és a hirdető táblák szintén megvilágításra kerülnek, ahogy a Kós Károly szobor és környezete is méltó megvilágítást kap.

Vizi gépészet
A szökőkutat egy szivattyú látja el a szükséges vízmennyiséggel. A fúvókákat két vezetéken keresztül táplálják, külön a belső és külön a külső medence fúvókáit. A szökőkút gépháza a medence mellett kerül elhelyezésre.
A park két átellenes sarkában találhatóak a csobogók. Méretük és felépítésük megegyezik a szökőkút belső medencéjének méretével és felépítésével. A csobogókban egy-egy darab habosító fúvókát helyeztek el, melyből 0,5 m-re jut fel a víz. A fúvóka táplálásáról a medencében elhelyezett búvár szivattyú gondoskodik.
A csobogók és a szökőkút külön álló hidraulikai egységet képeznek.

Automata öntözőhálózat
A park öntözése földbe telepített rendszer segítségével automatikusan, előre meghatározott program szerint történik. A szórófejek a talajba vannak süllyesztve, és csak öntözéskor emelkednek ki. A nagyobb terület öntözése több külön álló körről történik, mivel a rendelkezésre álló vízhozam és vínyomás nem elegendő a terület egyszerre történő belocsolására. A körök be és kikapcsolását mágnes szelepeken keresztül a mikroprocesszoros, programozható időkapcsoló végzi. Az időkapcsolót esőérzékelővel kapcsoljak össze, hogy csapadékos időben fölöslegesen ne történjen locsolás.

Öntözendő területek:
•A park kerítésén kívüli platán és hársfasorok – altalaj öntözés.
•A park kerítésén kívüli talajtakarókkal fedett terület – csepegtető öntözés.
•A park ligetes belső területe, és a játszóterületekhez csatlakozó keskenyebb zöld felületek – esőztető öntözés.
Az öntözőrendszer vízellátása a vízmedence gépházából történik.

A térfal melletti járda burkolása
A tér közel négyzetes formájú terület. A parkot egységes térfalú épületek határoljak, a járdában fasori sávval, hársfával beültetve. A hársfák tőtávolsága esetenként kevés, nem éri el a minimális 6 métert. A térfal melletti járda aszfaltburkolata hiányos és töredezett a felújítás már évek óta elmaradt, ezért ez felújítandó, az aszfalt elbontása után 10 x 10 x 8 cm-es gránitszürke finomított terméskő zúzalékos felületű, nagy kopásállóságú térkővel való fedést terveztek.
A közös használatú intézményi helyiségek előtt a fasori sáv is burkolva lesz. A Cukrászda, a Söröző, a Galéria, a Társaskör előtt lehetőség nyílik mobil székek, asztalok, növénytartó dézsák kihelyezésére. A becsatlakozó 8 utca 12 m-es szakasza is térkő burkolatot kap. A zöldsáv füvesítésre kerül. A fasori sávot egységesen lomblevelű örökzöld talajtakaró növényekkel és virágos félcserjékkel ültetik be, kivétel a két, sövényes ápolt szakasz. A járdaszigetek kialakítása az akadálymentesítés kritériumainak való megfelelés mellett történik.

4.2.1.2. Nyilvános WC építése a Kós Károly téren
A tér (hrsz. 160576) a rekonstrukció során nemcsak a zöldfelületek, pihenőhelyek, hanem terepalakítás szempontjából is megújul. Mód nyílik a terepalakulatok képzése során a földtakarásba rejtett nyilvános WC elhelyezésére, melyre mar eddig is nagy szükség mutatkozott. A téren minden napszakban es minden korcsoportban játszanak, pihennek a környékbeli lakosok, így elengedhetetlen a színvonalas működés érdekében a WC megépítése.
A létesítmény a tér észak-nyugati negyedében a szánkózódomb alatt helyezkedik el. Magassága a domb magaspontján merve 3,20 m. Belmagassága 2,20 m. Teteje földdel fedett, tüskés növényekkel beültetett nem megközelíthető terület.

A WC két fülkéből áll (egy női és egy férfi). Méretük 2,0×2,3 m, összesen 9,2 m2. Mindkettő akadálymentes megközelítésre és használatra méretezett, ezért harmadik, mozgássérült WC építése nem szükséges. A fülkékben WC csésze és mosdó kerül elhelyezésre a mozgássérültek számára kialakított fogódzkodókkal. A női fülkében takaritószerek számára szekrény, ugyanitt vízvételi hely található. A férfi fülke megfelelő helyén piszoár került elhelyezésre. A használt anyagok a vandálbiztos igényt kielégítik.
A műszaki megoldások a környezeti feltételeknek megfelelnek. A tartószerkezet monolit vasbeton, a burkolata terméskő, az ajtók csiszolt fém felületűek, az ajtók közé matt fémburkolat kerül. A szerkezet kívülről hőszigetelve és talajnedvesség ellen szigetelve készül.
A belső térben elektromos fűtőtest biztosit télen is a fagypontot meghaladó hőmérsékletet. A belső burkolat ütésbiztos kerámia mozaik, szürkés-kékes színben. Az ajtókon bevilágitó üvegszemek helyezkednek el, a falszakaszba szellőző szemeket terveztek az állandó frisslevegő utánpótlás céljára.

40 comments on “A Kós Károly tér parkrekonstrukciója – részlet a 2008-ban benyújtott EU-s pályázatból

 • saints and thieves azt mondja:

  Nagy örömmel olvasom, hogy őrzött lesz a park, remélem, nem lesz szétfirkálva, lerombolva a bútorzat és nem kell majd esténként kötözködőktől, bandáktól tartani, és az ivászat+ordítozás is elmarad!!

 • Boros János azt mondja:

  Szeretném ha ez a címoldalra kerülne. Ez itt most a legfontosabb esemény.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Csakhogy ez a 2008-ban benyújtott pályázat részlete, és nem a tényleges munkák menete. A címlapon kint van, hogy ebben a menüben megtalálnak minden részletet az olvasók és az aktualitások mindig kint lesznek a címlapon is. 🙂

 • saints and thieves azt mondja:

  Még mindig nincs lezárva a park! És csak pár neonmellényes lófrál a régi focipálya körül.

 • Sági Zenina azt mondja:

  én is néztem. Ezért gyorsan fel is hívtam a céget. Azt mondták holnap tuti lezárják. Kicseréltem a címlap szöveget is. Majd figyelünk. 😀

 • O. Szabó Rita azt mondja:

  Mi a Gyerekháznál lakunk, ott sincs még mozgás… 🙁

 • zöldövezet azt mondja:

  zöldwekerle

  A tervek szerint a szánkózódombba WC-t épitenek, a jelenlegi domb tetejére pedig idézem
  “A létesítmény a tér észak-nyugati negyedében a szánkózódomb alatt helyezkedik el. Magassága a domb magaspontján merve 3,20 m. Belmagassága 2,20 m. Teteje földdel fedett, tüskés növényekkel beültetett nem megközelíthető terület.”

  Hogyan értelmezendő ez a szövegrészlet? Csak a WC fölötti rész válik hozzáférhetetlenné vagy az egész mostani szánkózódomb?
  Ha az utóbbi, akkor idén szánkóztak gyermekeink utoljára? Ha igy van, hol fognak a gyerekek szánkózni jövőre?

 • saints and thieves azt mondja:

  Na ma már történik valami a Kóson????

 • Sági Zenina azt mondja:

  ezt a választ kaptam:

  “Természetesen a szánkkózódomb funkciója megmarad. A WC bejárat feletti részre a leesés veszélye kivédésére korlátot helyeznek. Hogy a korlát se jelentsen kihívást a mászó gyerekeknek, elé tüskés növényeket ültetnek,vagyis megközelíthetetlen legyen ez a pontja a dombnak.”

  Üdv,
  Zenina

 • zöldövezet azt mondja:

  zöldwekerle

  Köszönöm a szánkózódombbal kapcsolatos válaszát. A válasz alapján a szánkózódomb eredeti funkciója a cukrászda felé értve ezek szerint tehát megszűnik. A téren tudomásom szerint valamikor ugyan volt WC,kb a közért felé eső szakaszon, talán esetleg ott kellett volna helyreállitani az illemhely funkcióját, és nem elvenni gyermekek és szülők téli örömét. Ha Ön helybeli, akkor biztosan tudja, hogy a Kiserdőben sincs igazi domb, a kispesti lakótelepről is ide járnak telente át szánkózni az érdeklődők.Ez a lehetőség 2010 karácsonyára a felére csökken majd.
  Lenne még egy kérdésem:
  Kb 2004-ben a parkot övező platánok zömét, állitólagos betegségükre hivatkozva, kivágták. A helyükre ültetett fák egy része kiszáradt, amelyek megmaradtak, lassan fejlődnek, jelenleg árnyékot nem 5 év után sem adnak.
  Ha a parkban kivágnak 111 fát, az jelentős talajerózióval jár majd, hiszen nemcsak a törzsüktől, de a gyökérzetüktől is meg kell szabadulni. Ennyire biztosak abban, hogy az ujonnan telepitett fák mindegyike megfogan és rövid időn belül árnyékot is ad majd?
  Azok a nagyon magas lóról kezelt “magoncok” ugyan kevésbé hangzatosabbak, de szivósabb és gyorsabban növekvő fák,mint a helyidegen páfrányfenyő és társai. (A Hungária út Ady Endre felé eső szakaszán is kivágták a régi fák egy részét, a helyükre ületett fák pl a cukrászdától számitott elsö 10-15 m-s szakaszon belül már másodszor száradtak ki, ki kellett vágni őket, jelenleg nincs semmi a helyükön.)
  Köszönöm a válaszát!

 • Sági Zenina azt mondja:

  Kedves Zöldövezet!

  Én csak egy önkéntes vagyok, aki szerkesztgetem a honlapot harmad magammal, gyűjtöm az információt, sem a tervezésben, sem a döntésben nem vettem részt. A fenti információt az Építész Fórum vezetőjétől kaptam. De ha megnézi Nagy Tamás írása után a képet: http://wekerletelep.eu/ter_rekonstrukcio_interju akkor ott látni fogja, hogy a terveken a játszótér felé néz a WC bejárata.

  Amúgy személyes véleményem szerint nehéz a kérdés, mert így minimális helyveszteséggel oldható meg a kulturált illemhely kérdése, közel a játszótérhez (kisgyermekes anyukaként elmondhatom, hogy ez kardinális kérdés). Igaz, valamennyit elvesz a dombból, de látszólag minimálisat. Ha viszont egy külön épületet kell készíteni erre a célra, akkor annak a stílusa, elhelyezése ugyanilyen problémás lehet. Kinek mi tetszik jobban. Szerintem nem rossz megoldás.

  A második részben kicsit elvesztem. Nagyon fontos dolgokat vet fel, de nem pontosan értem, hogy mi a kérdés, amire meg kéne szereznem a választ. Azt tudom javasolni, hogy érdeklődje meg a kivitelezőtől: Construm Kft. a 321-4073-as telefonszámon illetve a construm@t-online.hu e-mail címen vagy a Zöld Program irodát az önkormányzatnál: http://zoldprogram.kispest.hu/

  Én is csak ezt tudnám tenni. Ha sikerül megszerezni az információt, nagyon megköszönnénk Önnek, ha megosztaná velünk is.

  Üdvözlettel,
  Sági Zenina

 • zöldövezet azt mondja:

  zöldwekerle

  Kedves Sági Zelina!

  Köszönöm szépen a válaszát! A továbbiakban igyekszem a megadott elérhetőségeken tájékozódni.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Nem látszik túl hatékonynak a parklezárás. A műanyagszalagok nagy része le van szakítva. Igaz ebben az időjárásban nem sok mindent lehet kezdeni, gondolom.

 • saints and thieves azt mondja:

  Biztos favágás lesz csak – egyelőre. Nem szeretnék 4-es metrós hasonlatokba bocsátkozni, de szerintetek hol lesz Wekerle napok, ha ‘véletlenül’ csúszik az átadás?

 • Sági Zenina azt mondja:

  hallani sem akarok a lehetőségről, de ismerve a magyar valóságot a kérdés jó.

  Majd körben az aszfalton. Tüntetőleg. 😀

 • gaaanita azt mondja:

  Ha a kerítés és az út közötti rész füvesítve lesz, az újból ki fog kopni hamar. Hiszen sokan futnak a téren körben, ami szerintem teljesen helyénvaló. Tehát lehet hogy ezt is bele kellett volna kalkulálni a tervbe.

 • saints and thieves azt mondja:

  Nagy örömmel olvasom, hogy őrzött lesz a park, remélem, nem lesz szétfirkálva, lerombolva a bútorzat és nem kell majd esténként kötözködőktől, bandáktól tartani, és az ivászat+ordítozás is elmarad!!

 • Boros János azt mondja:

  Szeretném ha ez a címoldalra kerülne. Ez itt most a legfontosabb esemény.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Csakhogy ez a 2008-ban benyújtott pályázat részlete, és nem a tényleges munkák menete. A címlapon kint van, hogy ebben a menüben megtalálnak minden részletet az olvasók és az aktualitások mindig kint lesznek a címlapon is. 🙂

 • saints and thieves azt mondja:

  Még mindig nincs lezárva a park! És csak pár neonmellényes lófrál a régi focipálya körül.

 • Sági Zenina azt mondja:

  én is néztem. Ezért gyorsan fel is hívtam a céget. Azt mondták holnap tuti lezárják. Kicseréltem a címlap szöveget is. Majd figyelünk. 😀

 • O. Szabó Rita azt mondja:

  Mi a Gyerekháznál lakunk, ott sincs még mozgás… 🙁

 • zöldövezet azt mondja:

  zöldwekerle

  A tervek szerint a szánkózódombba WC-t épitenek, a jelenlegi domb tetejére pedig idézem
  “A létesítmény a tér észak-nyugati negyedében a szánkózódomb alatt helyezkedik el. Magassága a domb magaspontján merve 3,20 m. Belmagassága 2,20 m. Teteje földdel fedett, tüskés növényekkel beültetett nem megközelíthető terület.”

  Hogyan értelmezendő ez a szövegrészlet? Csak a WC fölötti rész válik hozzáférhetetlenné vagy az egész mostani szánkózódomb?
  Ha az utóbbi, akkor idén szánkóztak gyermekeink utoljára? Ha igy van, hol fognak a gyerekek szánkózni jövőre?

 • saints and thieves azt mondja:

  Na ma már történik valami a Kóson????

 • Sági Zenina azt mondja:

  ezt a választ kaptam:

  “Természetesen a szánkkózódomb funkciója megmarad. A WC bejárat feletti részre a leesés veszélye kivédésére korlátot helyeznek. Hogy a korlát se jelentsen kihívást a mászó gyerekeknek, elé tüskés növényeket ültetnek,vagyis megközelíthetetlen legyen ez a pontja a dombnak.”

  Üdv,
  Zenina

 • zöldövezet azt mondja:

  zöldwekerle

  Köszönöm a szánkózódombbal kapcsolatos válaszát. A válasz alapján a szánkózódomb eredeti funkciója a cukrászda felé értve ezek szerint tehát megszűnik. A téren tudomásom szerint valamikor ugyan volt WC,kb a közért felé eső szakaszon, talán esetleg ott kellett volna helyreállitani az illemhely funkcióját, és nem elvenni gyermekek és szülők téli örömét. Ha Ön helybeli, akkor biztosan tudja, hogy a Kiserdőben sincs igazi domb, a kispesti lakótelepről is ide járnak telente át szánkózni az érdeklődők.Ez a lehetőség 2010 karácsonyára a felére csökken majd.
  Lenne még egy kérdésem:
  Kb 2004-ben a parkot övező platánok zömét, állitólagos betegségükre hivatkozva, kivágták. A helyükre ültetett fák egy része kiszáradt, amelyek megmaradtak, lassan fejlődnek, jelenleg árnyékot nem 5 év után sem adnak.
  Ha a parkban kivágnak 111 fát, az jelentős talajerózióval jár majd, hiszen nemcsak a törzsüktől, de a gyökérzetüktől is meg kell szabadulni. Ennyire biztosak abban, hogy az ujonnan telepitett fák mindegyike megfogan és rövid időn belül árnyékot is ad majd?
  Azok a nagyon magas lóról kezelt “magoncok” ugyan kevésbé hangzatosabbak, de szivósabb és gyorsabban növekvő fák,mint a helyidegen páfrányfenyő és társai. (A Hungária út Ady Endre felé eső szakaszán is kivágták a régi fák egy részét, a helyükre ületett fák pl a cukrászdától számitott elsö 10-15 m-s szakaszon belül már másodszor száradtak ki, ki kellett vágni őket, jelenleg nincs semmi a helyükön.)
  Köszönöm a válaszát!

 • Sági Zenina azt mondja:

  Kedves Zöldövezet!

  Én csak egy önkéntes vagyok, aki szerkesztgetem a honlapot harmad magammal, gyűjtöm az információt, sem a tervezésben, sem a döntésben nem vettem részt. A fenti információt az Építész Fórum vezetőjétől kaptam. De ha megnézi Nagy Tamás írása után a képet: http://wekerletelep.eu/ter_rekonstrukcio_interju akkor ott látni fogja, hogy a terveken a játszótér felé néz a WC bejárata.

  Amúgy személyes véleményem szerint nehéz a kérdés, mert így minimális helyveszteséggel oldható meg a kulturált illemhely kérdése, közel a játszótérhez (kisgyermekes anyukaként elmondhatom, hogy ez kardinális kérdés). Igaz, valamennyit elvesz a dombból, de látszólag minimálisat. Ha viszont egy külön épületet kell készíteni erre a célra, akkor annak a stílusa, elhelyezése ugyanilyen problémás lehet. Kinek mi tetszik jobban. Szerintem nem rossz megoldás.

  A második részben kicsit elvesztem. Nagyon fontos dolgokat vet fel, de nem pontosan értem, hogy mi a kérdés, amire meg kéne szereznem a választ. Azt tudom javasolni, hogy érdeklődje meg a kivitelezőtől: Construm Kft. a 321-4073-as telefonszámon illetve a construm@t-online.hu e-mail címen vagy a Zöld Program irodát az önkormányzatnál: http://zoldprogram.kispest.hu/

  Én is csak ezt tudnám tenni. Ha sikerül megszerezni az információt, nagyon megköszönnénk Önnek, ha megosztaná velünk is.

  Üdvözlettel,
  Sági Zenina

 • zöldövezet azt mondja:

  zöldwekerle

  Kedves Sági Zelina!

  Köszönöm szépen a válaszát! A továbbiakban igyekszem a megadott elérhetőségeken tájékozódni.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Nem látszik túl hatékonynak a parklezárás. A műanyagszalagok nagy része le van szakítva. Igaz ebben az időjárásban nem sok mindent lehet kezdeni, gondolom.

 • saints and thieves azt mondja:

  Biztos favágás lesz csak – egyelőre. Nem szeretnék 4-es metrós hasonlatokba bocsátkozni, de szerintetek hol lesz Wekerle napok, ha ‘véletlenül’ csúszik az átadás?

 • Sági Zenina azt mondja:

  hallani sem akarok a lehetőségről, de ismerve a magyar valóságot a kérdés jó.

  Majd körben az aszfalton. Tüntetőleg. 😀

 • gaaanita azt mondja:

  Ha a kerítés és az út közötti rész füvesítve lesz, az újból ki fog kopni hamar. Hiszen sokan futnak a téren körben, ami szerintem teljesen helyénvaló. Tehát lehet hogy ezt is bele kellett volna kalkulálni a tervbe.

Vélemény, hozzászólás?