Vidéki fiúként, Tolnán éltem 18 éves koromig, majd a BME villamosmérnöki karán tanultam. Itt nem végeztem, mert elcsábított az egyetem Szkéné nevű amatőr színháza. Majd felvételiztem a Színművészeti Főiskolára, ahol Marton Endre, az akkori Nemzeti igazgatójának osztályába kerültem. A diploma után a Népszínházhoz szerződtem, az igen dinamikus új színházba, Malonyai Dezső és Vámos László szárnyai alá, majd még abban a hónapban arra ébredtünk, hogy a Nemzeti tagjai vagyunk, hisz a két
színházat akkor olvasztották eggyé. Itt játszottam 15 évig. Legtöbbet néhai Sík Ferenc barátomnak, főrendezőmnek köszönhetek. Olyan meghatározó előadások sikerszériáiban vettem részt, mint a Csíksomlyói Passió, az István, a király, az Advent a Hargitán. A megújulás szándékával néhány évet megpróbáltam önállóan létezni, majd a kecskeméti színházhoz jártam vendégként, 1999-től. Ezt a laza kapcsolatot váltotta fel a szorosabb társulathoz tartozás 4–5 éve. Természetesen mindeközben rádióztam, filmeztem, tévéztem, szinkronizáltam, és verset mondtam, melyek nagyon fontos kiegészítői a „csak” színházi színész életének.

Kispest második hazám lett, mert itt telepedtünk le feleségemmel, Götz Annával, itt neveljük gyermekeinket, Emíliát és Bálintot. Az itt élő emberek lokálpatriotizmusa közel áll hozzám, mert gyermekkoromban szűkebb és tágabb hazám szeretetére neveltek, hasonló szemléletű közösségbe könnyű a magamfajtának beilleszkedni. Így kerültem kapcsolatba barátaimon keresztül sok kispesti képzőművésszel. Sokukkal, Varga Géza tévés barátom inspirálására, televíziós portréfilmet készítettünk.

Fontosabb színházi szerepeim

Dosztojevszkij: Karamazov testvérek – Iván Karamazov – diploma
munka; Zilahy: Fatornyok – Kriegs Árpád; Illyés: Tiszták – Gerard, francia lovag; Ionescu: A kopasz énekesnő – Mr. Martin; Shakespeare: Rómeo és Júlia – Tybalt; Madách: Mózes – Józsué; Mrozek: Rendőrség – Rendőrfőnök; Goldoni: Két úr szolgája – Florindo Aretusi; Gosztonyi: A festett király – Ferdinánd király; Szörényi-Bródy: István, a király – Asztrik, főpap; Hubay: Freud – Rudolf királyfi; Shakespeare: A velencei kalmár – Antonio; Dumas: A három testőr – D’Artagnan; Tamási: Énekes madár – Bakk Lukács; Illyés: Lélekbúvár – Dudás Ferenc; Szörényi- Bródy: Fehér Anna – Horváth Gergő; Csepreghy: A piros bugyelláris – Csillag Pál; Christie: Az egérfogó – Trotter felügyelő; Galgóczy: Vidravas – Smukk Tóni; Barta: Szerelem – Komoróczi Komoróczy Jenő; Shakespeare: A vihar- Ferdinánd királyfi; Remenyik: Kard és kocka –
Schwartzenau őrnagy; Zilahy: Hazajáró lélek – Vahlberg gróf; Shakespeare: Antonius és Cleopátra – Antonius; Hubay-Vas-Ránky: Egy szerelem három éjszakája – Viktor; Bókay: Négy asszonyt szeretek – Dobay Gábor; Kerényi-Balogh: Csíksomlyói passió – Kajafás; Szörényi-Bródy: Kőműves Kelemen – Boldizsár; Páskándi: Tornyot választok – II.koldus; Schiller: Don Carlos – Posa márki; Sütő: Advent a Hargitán – Zetelaki Gábor; Füst: IV. Henrik – Hochenstaufen Frigyes; Shakespeare: Lear király – Edmund; Móricz: Úri muri – Lekenczey; Shakespeare: Otthelo – Jago; Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz – Prométheusz; Bordon: Holdfogyatkozás – A fiú; Pozsgai: Mert a mamának így jó – Luigi; Ibsen: Kis Eyolf – Allmers; Pozsgai: Thénea – Hüpnosz; Horváth: Amphitrüon 2000 – Hermész; Szirmai-Bakonyi-Gábor: Mágnás Miska gróf Korláthy; Kovács-Asztalos: Kinizsi – Mátyás király; Svarc: A király meztelen – Érzelemügyi miniszter; Moliere: Don Juan – Don Luis; St.Martin-Pozsgai: A visszhanglány – Napherceg; Brešan: Paraszthamlet – Skunze, tanító; Karinthy: Omnibusz – Lőwinger Lajos; Bulgakov: Álszentek összeesküvése – XIV. Lajos; Spiró: Liliomfiék az Alföldön – Szilvai Tódor; Moliere: Dandin – Clitandre; Sibylle Berg: Helge élete – Isten asszony, Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő – Kamarás; Pozsgai Zsolt: Szabadságharc Szebenben – Polgármester; Csehov: A Manó – Szerebrjakov; Zerkovitz-Szilágyi: Csókos asszony – Báró Tarpataky, Ionesco: A kopasz énekesnő – Mr. Martin, Büchner: Danton halála – Hermann, a Forradalmi Törvényszék elnöke; Gogol: Háztűznéző – Kacskarjov

Fontosabb filmszerepeim

Mephisto – A tábornok szárnysegéde; Te rongyos élet – Samoday
Kornél; Vörös grófnő – Széchenyi László; Érzékeny búcsú a fejedelemtől – Ditrik, a morva; Túsztörténet – Mesterlövész; Európa Express – Kalauz; Hamvadó cigarettavég – Zsiga százados.

Fontosabb tv filmek

A világítóhajó – Eddie; Szemet szemért – A külföldi; Fekete kolostor – Dudás Emil; Eszmélet – Makai Ödön; Pótvizsga – Nyomozó.

Fontosabb tv játékok

A három kövér – Tybull, kötéltáncos; Lenkey tábornok – Walter, írnok; Kard és kocka – Schwartzenau őrnagy; Fenn az ernyő, nincsen kas – báró Várkövy; Erdők szép virága – Mátyás király.

Filmsorozatok

Égető Eszter – Máté József; Kisváros – több szerep; Nem jogerős – több szerep; Első generáció – Tv főnök; Európa Express – Kovács alezredes; Limonádé – Katonatiszt; Tea – Rátkai, színész; Barátok közt – B. Takács Ottó festőművész.

A 90-es évek elején 2 évig tanítottam a Nemzeti Színiakadémián színészmesterséget, növendékeimnek 2 vizsgaelőadást rendeztem:
Evans-Gore: Fame és Moliere: Tudós nők

Vélemény, hozzászólás?