Nagy Balogh János (1874, Budapest – 1919, Budapest) kubikos – és általában munkás-tematikájú képeinek javát 1910-14 között festette. Létrejöttükben szerepe volt az 1910-ben megindult Wekerle-telepi építkezéseknek mint közvetlen élménynek, s Millet művészetének, mint követendő példának. Nem tudjuk, mikor készültek első ilyen tárgyú vázlatai, bizonyos csak az, hogy egy 1914-es keltezésű rajzának tanúsága szerint a háború kitöréséig, talán önmaga bevonulásáig is intenzívül foglalkoztatta a földdel viaskodó munkásoknak élete. Ceruzával, szénnel, tollal készült vázlatainak se szeri, se száma. Valamennyi künn készült a természetben, és egy-egy élmény mindenikük. Mégis bizonyos zártság érzik szerkezetükben, ami arra vall, hogy művészük képzeletével alakítgatta a természetet. Erre vall az a finom harmónia is, mellyel az előtér mozgó alakjait a háttéri tájék körülveszi. De leginkább erre vall maguknak az alakoknak megfestési módja, amely sommázó, a kontúrt is nagy vonalakban összefoglaló és a formai részleteket széles foltokban feloldó. munkáin emberalakjai arányban kitűnőek, mozgásuk pedig a legtermészetesebb, amellett hogy a kép szerkezetébe pontosan beleillő. Hogy ennyire illúziót tud velük kelteni, annak az a magyarázata, hogy minden részletet eltöröl rajtuk. Testüknek megvilágított helyeit érintetlenül hagyja, az árnyékot pedig széles sík alakjában teríti ki. Az árnyékot és a megvilágított részeket átmenettel össze nem mossa. Alakjai mégis plasztikusan emelkednek ki a térből. Tömören és nehézkesen állnak meg a földön, igazi fiai a rögnek. Arcukból nem mutat meg semmit a festő. Mozdulataikkal sem mondanak el magukról semmit. Mozdulataik a gépies munka mozdulatai: az ásóé, mely a földbe váj, s a földet a talicskába fordítja, a két karé, mely a talicska rúdját megragadja, a zsákot vivő vállé, és a nehéz súly alatt fontolgatva lépő lábé. A kubikos élet mozdulatai.
Forrás: Elek Artúr: Művészek és műbarátok

Nagy Balogh János életéről bővebben olvashatnak itt:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Balogh_Janos

Vélemény, hozzászólás?