Wekerle miniszterelnök a kormány feladatairól

Wekerle Sándor miniszterelnök a “Neue Frele Presse” munkatársa előtt a kormány feladatairól nyilatkozott és kifejtette, hogy első és legfontosabb feladatunk a valuta megjavítása, amelyet legcélszerűbben praktikus uton valósíthatjuk meg. Az osztrák és magyar kormányok között tárgyalások folynak eziránt és a miniszterelnök a tervszerű árukivitellel akarja ezt megvalósítani. Igy például tervbe van véve, az idei remek bortermés folytán Magyarországból körülbelül 11.5 millió, Ausztriából 11 millió hektoliter bort exportálni, ami körülbelül megfelel egy milliárd korona bevételnek. Bizonyára jelentékenyen hozzá fog járulni ezen bevétel valutánk megjavulásához. Egy általán egyébb áruk kivitele utján is jelentékeny bevételt képzel elérni.

A másik legfontosabb feladat az uj miniszeriumok organizálása. Legfontosabb ezek között az átmeneti miniszteriumok feladata, amelyeknél nem az osztrák, hanem a német átmeneti gazdaságot fogja szem előtt tartani.

Ezen fontos feladathoz segítségül akarja hívni a kereskedelmi, ipari és pénzügyi kapacitásokat, akiknek közreműködésétől jelentékeny és messzemenő ujításokat vár.

Az uj miniszteriumok megalakulása után a választójogi törvényre kerül a sor és nagy sulyt fektet a miniszterelnök arra, hogy ez az uj törvény minnél előbb tető alá kerüljön. Mihelyt ezt a feladatot megoldották, a politikai pártok programmja egész uj tartalmat nyer és ennek megtörténte után az egységes kormánypár egybeolvadásának mi sem áll utjában.

Egységes gazdasági munka, ujabb adóforrások, minden téren való takarékoskodás és széles látókörü beruházás; ezek azok a feladatok, amelyek a választói kérdés szerencsés megoldása után fogják képezni a kormány feladatát.

Vélemény, hozzászólás?