A legfontosabb két ügy, ami szűkebb pátriánkat érinti, az továbbra is a Nagykőrösi úti zajvédő fal és a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” nevet viselő program megvalósítása. Mindkét ügyben van előrehaladás.
Először a zajvédő falról. A Fővárosi Közgyűlés május 14-i rendkívüli ülésén végre elfogadta 2009. évi költségvetését. Ennek fejlesztési fejezetében szerepel többek között 447 millió Ft a zajvédő fal ez évi tervezési és építési költségeire. Ezt követően a közgyűlés május végi rendes ülésén került elfogadásra a beruházás engedélyokmánya, és ismereteim szerint a közgyűlés pénzügyi és közbeszerzési bizottsága augusztus végén írja ki az építésre vonatkozó pályázatot. (Sürgettük a mielőbbi tárgyalást, de a Margit híd felújításával kapcsolatos feladatok elsőbbséget élveznek.) Remélem, hogy az alépítmény építése a tél beállta előtt befejeződhet, a szerelési munkák pedig télen is folytathatók. Az említett összeg a beruházás teljes költségének kb. a felét teszi ki. A jövő évi fővárosi költségvetésben tehát hasonló pénzösszeget kell előirányozni, ami az adott körülmények között nem lesz könnyű. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a zajvédő fal ne teljes hosszában épüljön meg, különös tekintettel arra, hogy több mint húsz évvel ezelőtt az egész ügyet a legsúlyosabban érintett wekerlei lakosság érdekében kezdtük el….

A Wekerle pályázat öt témát foglal magába. A Kós Károly tér fejlesztése és kertészeti felújítása, a Munkás Szent József plébániatemplom homlokzatának felújítása, a Wekerlei Gyermekház bővítése, a Gutenberg téri kispiac felújítása, valamint a Wekerletelep történetét bemutató iskolai tananyag és kulturális program kidolgozása. Az együttműködő partnerek az előzőeknek megfelelően: Kispesti Önkormányzat, Munkás Szent József-templom Plébánia, Wekerlei Társaskör Egyesület. A pályázat első fordulója eredménnyel zárult, az önkormányzat 700 millió Ft-ot nyert, a vártnál kb. 200 millió Ft-al kevesebbet, de ez a körülményekhez képest jó eredmény. Egy elképzelés nem valósul meg: a Zrumeczky kapuban nem épül Wekerle múzeum és kávézó. Jól lobbizott országgyűlési képviselőnk, Burány Sándor, és hibátlanul dolgoztak mindazok, akik a bonyolult európai uniós követelményeknek megfelelő dokumentációkat elkészítették. Hátra van még a második forduló, tehát ne igyunk előre a medve bőrére. A második fordulós dokumentumok leadásának határideje július 24. Az önkormányzat a követelményeknek eleget tett. A július 16-i rendkívüli testületi ülésen született döntés a projektet megvalósító Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kht. és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról. A végső döntés jelen ismeretek szerint az év végén várható. A társaskörnek elsősorban a wekerlei iskolákban oktatandó helytörténeti anyag elkészítésében lesznek konkrét feladatai, de természetszerűleg véleményezi és előmozdítja a program egészét.

Néhány kisebb horderejű témáról. Előző tájékoztatómban már volt szó az eredetivel megegyező, fából készült ablakok beépítésének ösztönzéséről, kerülendő az olcsóbb, de tiltott, és a telep építészeti karakterébe nem illő műanyag ablakokat. A képviselő-testület határozott: pályázatot írt ki ablakonként 50 ezer Ft, lakásonként max. 200 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra. A pályázat megjelent, a beadási határidő szeptember 30. Az ez évben rendelkezésre álló összeg 5 millió Ft.

Az Esze Tamás utca- Thököly utca kereszteződésében lévő terecske útépítési és vízelvezetési munkái augusztus 10. és szeptember 10. között lesznek végrehajtva, a további zöldfelület-felújításhoz igazodva.

A gyönyörűen felújított kerületi rendőrkapitányság székházát díszkivilágítással kívánja díszíteni az önkormányzat. A kezdeményezést eljuttatták a Főpolgármesteri Hivatal illetékes ügyosztályához.

A képviselő-testület határozatban tiltotta meg a dohányzást a kerületi játszótereken, védve a gyermekek egészségét és a játszóterek tisztaságát….

Dr Balogh Pál önkormányzati képviselő
A WTE vezetőségének tagja

(A fenti cikk részlet a Wekerle újság 2009. szeptemberi számából)

Vélemény, hozzászólás?