Wekerlei ablakok – Kitekintés a jövőre

Kis túlzással azt is mondhatnánk, ahányféle ablak csak van, annyival találkozhatunk Wekerletelepen. Egy biztos, a házak szemei változatos képet mutatnak: gyakran előfordul, hogy egy-egy épületen csaknem mindegyik más-más színű és típusú – a lakó ízlésétől és pénztárájától függően. Ez nem csak szemet szúr, a páratlan építészeti együttes egységes arculatát is rontja. A helyzeten javítani különösen időszerűvé vált: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) döntése értelmében múlt héten műemléki jelentőségű terület lett Wekerletelep.

Szombaton építészek gyűltek össze a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) irodájában, hogy megvitassák a teendőket, beszéljenek a házak szemeiről. A megoldáskeresés nem új keletű, a 2008 szeptemberében rendezett nemzetközi kertváros-építészeti konferencia résztvevői zárónyilatkozatot fogadtak el a városrész értékeinek védelméről, és kinyilvánították, hogy a telep épület-, város- és kertépítészeti értékeit megfelelő kezelési tervek alapján át kell menteni a jövő számára. A WTE akciótervet dolgozott ki, ennek első lépése A ház szeme elnevezésű projekt, amelynek megvalósításához a civil szervezet mintegy 11 ezer euró támogatást nyert a Norvég Civil Támogatási Alaptól. Célja az eredeti formavilághoz igazodó nyílászárók gyártmánydokumentációjának elkészítése, a helyi szabályozásnak megfelelő ablakmintadarabok elkészítése és a lakosság megnyerése arra, hogy az átalakításoknál ilyen ablakokat építsenek be.

A szombati projektindító szakmai tanácskozáson Burits Oktáviánt, a MÉK delegáltját, Gyulai István kerületi főépítészt, Dr. Osztroluczky Miklós építészt, Weinhardt János faipari mérnököt, valamint Lőrinczi Zsuzsa és Dr. Nagy Gergely műemlékvédelmi szakmérnököket kérték fel szakmai hozzászólásokra a rendezők.

Somlói Judit projektvezető, a WTE építészklubjának vezetője a probléma fontosságát hangsúlyozta, és ismertette az októberben induló, és jövő júliusig tartó projektet. Nagy Attila, az építészeti-műszaki tervtanács WTE-delegáltja arról beszélt, hogy az ablakok és spaletták egy-egy épület egységén túl, a telep egylényegűségét is meghatározzák. Szólt az önkormányzat ablak pályázatáról, az építészeti előírások betartásáról, s arról, hogy az energiatakarékos lakás megvalósítása ne álljon szemben az értékvédelemmel.

Molnár László vezető tervező a drága műszaki megoldásokra hívta fel a figyelmet, amelyek, mint megállapította, nem ösztönzik ablakcserére az embereket. Úgy vélte, az alapablakok problémáját kell megoldani, ugyanis – mint mondta – az eredetiek olyan arányrendszer szerint készültek, amely közel áll az aranymetszéshez, azaz szép. Elmondta, nagyipari termelésben ma nem létezik ilyen finomságú ablak, a kisipari gyártású viszont megfizethetetlenül drága. Úgy vélte, vagy az eredeti ablakok felújításával, vagy nagy kompromisszummal lehet megoldani a problémát. Szerinte az értékszemlélet felülírhatja az emberek anyagi és komfortbeli igényeit.

Gyulai István főépítész, arra figyelmeztetett, hogy először a stratégiát kellene megalkotni, s csak azután szabadna ennyire belemenni a részletekbe. Hangsúlyozta, a speciális szabályozási terv előírja, hogy az eredetivel azonos rajzolatú ablakok legyenek a házakon. Cél az is, hogy egy házon egyszínűek legyenek az ablakkeretek. Szerinte megoldást jelenthet, ha a külső egyrétegű üveg a spalettával megmarad, a belső ablakot viszont tetszés szerint akár hőszigeteltre is cserélheti a lakó. Így az nem rontja az összképet, kívülről viszont a ház eredeti állapota látszik.

A műhelybeszélgetésen – mint megtudtuk – konkrét megoldás nem körvonalazódott, további egyeztetésre lesz szükség a KÖH, a főépítész és WTE építészklubja között.

Forrás: kispest.hu (V.G.Z.)

68 comments on “Wekerlei ablakok – Kitekintés a jövőre

 • Boros János azt mondja:

  “Gyulai István főépítész, arra figyelmeztetett, hogy először a stratégiát kellene megalkotni, s csak azután szabadna ennyire belemenni a részletekbe. Hangsúlyozta, a speciális szabályozási terv előírja, hogy az eredetivel azonos rajzolatú ablakok legyenek a házakon. Cél az is, hogy egy házon egyszínűek legyenek az ablakkeretek. Szerinte megoldást jelenthet, ha a külső egyrétegű üveg a spalettával megmarad, a belső ablakot viszont tetszés szerint akár hőszigeteltre is cserélheti a lakó. Így az nem rontja az összképet, kívülről viszont a ház eredeti állapota látszik.”

  Ezt ugye nem gondolja komolyan a főépítész Úr? Ez kb olyan volna mint az, hogy belül legyen a rács. Vajon a mindenbe belekötő biztosítók mit fognak szólni a földszinti több fajta ablakhoz?

 • Boros János azt mondja:

  Ezt a hozzászólást magánemberként tettem.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Ez a megoldás teljesen használhatatlan – pl. szellőztetésnél, ha bukóra nyitnám az ablakot. Inkább a támogatási rendszert kéne úgy kialakítani, hogyha egy egész társasház pályázik együtt, akkor azt jobban támogassák, mert így egységes kép alakulhat ki. Kell néhány olyan beszállító, akik jó minőséget de kedvező árat tudnak felmutatni. A lakókat az ár és a használhatóság motiválja!

 • KG azt mondja:

  Molnár László szerint “az értékszemlélet felülírhatja az emberek anyagi és komfortbeli igényeit”. Hát szerintem meg nem. Azért mégiscsak a lakásomról beszél a jó ember. Nem izomból kéne keresztül verni dolgokat, hanem keresni olyan megoldásokat, ami minden érintettnek elfogadható.

  Mert pl. aki 5-10 éve lecserélte az ablakát műanyagra, az hiába az önkormányzati pályázat, nem fog újra pénzt áldozni erre. DE mondjuk ki lehetne találni, hogy egy egységes külső kerettel és persze az egységes spalettákkal mégis olyan képet adjon a ház, ami beleillik a koncepcióba. Emiatt lehetne külön spaletta pályázat is. Nekünk is a régi spaletták teljesen el vannak rohadva, le kéne cserélni, de persze pénz, vackot meg nem akarok felrakatni…

 • Nagy Attila azt mondja:

  Tisztelt hozzászólók!
  Nagy Attila wekerlei építész vagyok, egyik szervezője és felszólalója a cikkben olvasható kis konferenciának. Sajnos a cikk írója nem építész volt, és ráadásul nem is volt végig ott a rendezvényen, ezért a cikkben megjelentek egyrészt az Ő jegyzeteiből, az Ő olvasatát tükrözik, másrészt a konklúziót illetően tévesek. A “műhelybeszélgetés” végén igenis körvonalazódott egy konkrét álláspont, nevezetesen: Wekerletelep mint védett Műemléki Jelentőségű Terület (ezen belül a Kós Károly tér minden épülete egyedileg műemléki védettségű), a műemlékvédelem általánosan elfogadott elvei alapján kezelendő. Ez konkrétan az ablakok, ajtók, spaletták tekintetében azt jelenti, hogy az építéskor használt anyagok, színek, szerkezeti megoldások védendők, azokat elsődlegesen meg kell tartani, fel kell újítani, ha műszakilag ez nem lehetséges akkor az eredetivel megegyezőt kell visszaépíteni. Tehát kapcsolt gerébtokos fa ablakok, eredeti osztásokkal, profilméretekkel, felületkezeléssel, spalettával. Fa bejárati ajtók, alul tömör betétmezőkkel, felül osztott üvegezéssel. Természetesen az igaz, hogy további egyeztetésre lesz szükség, de nem az alapelvet illetően, hanem a részleteket illetően.
  Az hogy Wekerletelep egésze most kapta meg a Műemléki Jelentőségű Terület (MJT) besorolást tulajdonképpen nem jelent új szempontokat, az eddig is érvényben lévő Speciális Szabályozási Terv előírásai teljesen egybevágnak a műemlékvédelmi előírásokkal. Az egy más kérdés, hogy miért nem lehet érvényt szerezni az előírásoknak. (Pl.: Műanyag ablakok beépítése eddig is tételesen tiltott volt, de a sorok között az is le volt írva, hogy fa ablak is csak az eredeti szerkezetű lehet!)
  Konkrétan az eddigi hozzászólásokról: Nem értem pontosan Boros János mit kifogásol Főépítész úr kiragadott hozzászólásában. A konferencián a szakértő hozzászólók elmondták, hogy a kapcsolt gerébtokos ablakok hőszigetelő képességének javítása miképpen lehetséges úgy, hogy műemléki szempontból is támogatható legyen. Ez a belső ablakszárnyak kis átalakítása a hőszigetelő üvegszerkezet fogadásásra. Ez épületszerkezettanilag, épületfizikailag is vizsgált és bevált megoldás. (Részletek – ahogy egyik barátunk a Wekerle újság idei 1. számában megjelent cikkében is megírta – a http://www.ablakprofilok.hu címen olvashatók.) Abban is igaza volt Gyulai úrnak, hogy a külső szárny javítása mellett a belső szárny akár cserélhető is, hiszen valóban az összkép szempontjából a külső szárny dominál. Ráadásul a külső szárny az ami a Társasházi törvény értelmében közös tulajdon, ennek cseréjéhez építési engedély és minden tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.
  Sági Zeninának és K.G.-nek válaszolván: Alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy Wekerlét meg szeretnénk őrizni. Kérdés milyennek? Mi építészek azt gondoljuk, hogy olyannak amelyben az épületek legalább külső megjelenésükben visszatükrözik építésük szellemi, anyagi gondolatiságát. Ehhez sok minden hozzátartozik: tömegformálás, anyaghasználat, színezés, díszítés. A nyílászárók!Természetesen mindezeket úgy kell megőrizni, hogy közben olyan jogos igények is kielégíthetők legyenek, mint a fenntartható üzemeltetés, a biztonság, a megnövekedett térigény, a gépkocsik elhelyezése. De a megőrzés élvez prioritást. Érdemes külföldön is körülnézni. Számos Wekerleteleppel egykorú és főleg egy alapgondolatú kertváros épült a XX. század első három évtizedében Angliában, Németországban, Franciaországban. Ezek nagy része szintén védett együttes, nagyon szigorú építészeti szabályokkal. Az ott lakók érdekes módon együtt tudnak élni ezekkel a szigorú szabályokkal, és megértették, hogy a megőrzött építészeti hagyaték őket nem károsan korlátozza, hanem olyan plusz értéket hordoz, ami az életminőségen túl komoly anyagi értéket is képvisel. Ezzel kicsit magyarázni is szeretném Molnár László idézett gondolatát, amely arra vonatkozott, hogy mai világunkban az egyszerű, az olcsó, a lecserélhető sőt lecserélendő, a csak egy szempontból vizsgálva energiatakarékos a korszerű, a média által sugallt. Ezzel szemben a hagyományos, a kézműves, a törődést igénylő igenis értéket képvisel (mégpedig többletértéket egyre silányodó világunkban éppen unikalitása miatt). Ha ezt a tényt a wekerleiek megértik és magukévá teszik, akkor az sem válik irreális elképzeléssé, hogy egy 4-5 éve kicserélt műanyag ablakot visszacseréljenek kapcsolt gerébtokos fa szerkezetté, hogy egy wekerlei házban ne bukó ablakban gondolkodjanak, hanem eredetileg már kitalált és megvalósított szellőztető szárnyban (konyhaablakok külön nyitható felső ablakszeme!), hogy a spalettára ne csak mint kényelmetlenül használható kötelező rosszra gondoljanak, hanem mint a téli nyári hővédelem leghatékonyabb eszközére, ami ráadásul a biztonságot is szolgálja, az eredetileg rajta lévő kis nyílások csukott állapot mellett is biztosítják a természetes fény és levegő bejutását a belsőbe, és még szépek is.
  Az teljesen igaz, hogy semmit nem “izomból” kell tenni, de ez azt hiszem a legkevésbé jellemző az építészekre. A legfontosabb a tudatformálás, a tájékoztatás, és a pozitív motiváció – jó példákkal és persze anyagiakkal is. De azért az is igaz, hogy vannak olyanok akiket a fentiek sem tudják meggyőzni, és még a legmegengedőbb szabályokat is tudatosan áthágják. Velük szemben nem marad más mint a szankcionálás, mert azt azért kijelenthetjük, hogy a közösségi értékek védelmének joga magasabb rendű mint az egyéni “szabadságjog”, még akkor is ha manapság ezt az elvet nem mindig látjuk teljesülni.
  Igaz: a pályázati rendszert ki kell építeni, az együtt pályázokat jobban kell támogatni, akár csak a spalettacserét is! A WTE minden fórumon, formában és eszközzel ezen dolgozik. Kevés még az eredmény, lassú a folyamat, de azért ez a munka, lobbizás elindult! Az idei, önkormányzat által sebtiben összedobott ablakpályázat nem mindenben tükrözi elképzeléseinket, kicsit kiforratlan is, de a semminél több.
  A konferencián résztvevők azt is világosan látják és elfogadják, hogy gyors eredményre nem lehet számítani, de ez nem jelenthet felmentést az alól, hogy tudatosan elkezdjünk lépkedni végre egy közös irányba! Wekerle épített örökségén a heti bér helyetti havi bér bevezetése jelentette az első változást (több termék ritkábban – nagyobb helyigény – sufnik). De az igazi sebeket a II. világháború kárai, az azt követő gyenge minőségű felíjítások, majd a szocialista IKV korszak, a mindenkié – senkié állapot, a gáz bevezetése, az autók megszaporodása, a barkács Magyarország – sufni tuning “össznépi társasjáték”, stb., majd mindezen negatív beavatkozásokat felgyorsítva és atomizálva a rendszerváltás után a lelakott, lepusztult ingatlanok magánkézbe adása okozta. A 65-70 évnyi anyagi romlás mellett, a morális, szellemi változások is éreztetik hatásukat. Ezzel kell szembenéznünk és tenni valamit. Apránként, kis lépésekkel haladva – pont ezért nem elsősorban a politikára, politikusokra számítva, hanem a helyi közösség erejében bízva!
  Köszönöm ha elolvasták ezt a hosszúra nyúlt reakciót. Sajnos az a helyzet, hogy ez az apró téma is olyan mélyen összefügg más kérdésekkel is, hogy azokról nem gondolkodva, beszélve könnyen felszínesen ítélhetünk.

 • Boros János azt mondja:

  Azt bátorkodtam érzékeltetni, hogy ez egy fura megoldás. A Mészáros
  Lőrinc u. ban valahol a Szondy tér környékén van egy ilyen megoldás (kívűl a régi, belül egy korszerű)Elég furcsán néz ki.

  Számomra van még egy furcsaság. Nem vagyok építész, de a járdák korszerűsitése is elég sok kárt okoz wekerlén. Valamikor a járdák nem voltak a falig beendedve, hanem hagytak egy kb. 20-30 cm-es földsávot. Egyesek szerint ezzel meg lehet akadályozni a falak vizesedését. Ráadásul a legtöbb helyen a járdák rosszul vannak megcsinálva, és vagy befele lejtenek, vagy egy nagyobb eső után napokig áll rajtuk a víz. Persze lehet, hogy rosszul gondolom.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Ez persze egyértelmű. 12 lakásos társasházban lakunk. Mi több okból választottuk Wekerlét (kert, sok zöld, jó közlekedés, az én nosztalgiám), de persze a hangulat, amit az épületek, utcák keltenek is nagyban befolyásoltak bennünket. Ezt csak azért írtam meg, hogy nekünk sem utolsó szempont a külső megjelenés. De, mint ahogy már szinte mindenhol a kamrák fürdőszobákká alakultak, úgy hiszem, hogy a használhatóságot is komolyan figyelembe kellene venni. Illetve azt, hogy minek van reális esélye, hogy megvalósuljon. A dupla ablak szerintem tökre nem praktikus (akkor, amikor beépítették felteszem a nagyobb hőszigetelés miatt tették ezt, amit ma máshogyan is meg tudunk oldani). A kis szellőzőablak megoldás dettó (alacsony háziasszony szemmel nézve)nem tűnik praktikusnak. Úgy vélem, hogy az egységes képhez sokkal inkább hozzájárulnak a fa ablakkeretek, az egyszínű és mintájú spaletták (amik tényleg szépek!), a normális házszínek,kertek és kerítések, mint maguk az ablakok. Az új típusú műanyag vagy fa ablakokat is lehet már úgy díszlécezni, hogy erősen hasonlítson a régihez. Én azt találnám járható útnak, ha a házankénti egységes külsőt szorgalmaznák. Ha lenne jó támogatási rendszer néhány tényleg jó árú kivitelezővel (ugyanis amíg 100 ezres nagyságrendű ablak és ablak között az árkülönbség addig nem kérdéses merre hajlik az egyszerű és kevés pénzű tulajdonosok döntése. Ez pedig szabályhágást eredményez).
  A hőszigetelés duplán is pénztárcába vágó kérdés. Egyrészt a fűtés számlánál, másrészt a lakáseladásánál. /Milyen jó lenne, ha külső hőszigetelésre is lennének használható pályázatok, mert össze lehetne kapcsolni a homlokzatfelújítással és ablakcserével. Most eltűnődtem, hogy lehet, hogy vannak is újak, mert két éve még használhatatlan volt a támogatási rendszer. Tud erről valaki valamit?/
  Bocsánat. Én is hosszúra nyúltam. És lehet, hogy galád vagyok, amiért nem értek egyet, de ez csak egy magánvélemény…

 • eperlevel azt mondja:

  olvasom a hozzászólásokat és szívesen feléleszteném egy kicsit ezt a topikot.
  Nemrég költöztünk Wekerlére egy olyan lakásba, ahol egy korábbi felújítás eredményeként van 3 új (udvarra néző) és 2 régi (utcára néző) ablakunk. Az újak fából vannak, hővédő üvegesek (egyrétegűek) és most kellene spalettákat szerelni rájuk, a régiek meg olyanok, mint máshol.
  A fentiekből azt a következtetést vontam le, hogy a két régi ablakot olyanokra már nem tudjuk lecserélni, amilyeneket az előző tulajdonos rakatott be az udvar felőli oldalra. Vagy mégis? Ha megszabják, milyenre lehet lecserélni, akkor ehhez támogatás is lesz?
  Kihez forduljunk? Hol érdemes ezeket az ablakokat, spalettákat megvenni? A spaletták kinézetére is van szabály?
  Azt tudom, hogy a kispesti önkormányzat ad támogatást az ablakcseréhez, de az idei pályázatot egyelőre nem találjuk.

  Kívülről nézve elég átláthatatlannak tűnik, hogy mit kellene most csinálnunk. Ha valakinek több az információja, akkor légyszi írjon.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Kedves Eperlevél!

  Teljesen megértem a zavarodottságod. Kértem a helyi építészeket, hogy válaszoljanak Neked, hamarosan meg is teszik.

  A pályázatról annyit tudok, hogy minden éveben tervezik kiírni. A kispesti önkörmányzatnál a főépítészi irodában tudnak róla bővebbet. Áprilisban fogadják el a költségvetést, utána várható. (A kispest.hu oldalon is meg fog jelenni, de majd mi is résen leszünk!)

  Üdv,
  Zenina

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  Kedves Eperlevél,

  én is azt mondom, mint tulajdonos, hogy teljesen éthető a zavarodottságod. Jószándékú tulajdonosként szeretnéd fejleszteni, javítani a lakásod állapotát, a helyi törvényeket, jogszabályokat betartva – és nem tudod, merre, hogyan indulj el. Én személy szerint nagyon örülök, hogy a drágalátos szomszédom miatt egyelőre sajnos nem is álmodhatok az ablakaim cseréjéről, – vagy bármilyen külső átalakításról – mert ha most akarnék belevágni, én is ugyanígy topognék – pedig benne vagyok a Ház szeme projektben.
  Erről azt kell tudni, hogy szeretnénk az Önkormányzattal együttműködve megkönnyíteni az itt élők dolgát, és biztosítani, hogy aki szeretne foglalkozni az ablakával, az a legjobban és a legjobbat tehesse, ami az ő és a telep szempontjából tehető. Az újsületű műemléki védettség ismét azt szorgamazza leginkább, hogy lehetőség szerint az eredeti ablakot tartsák meg és újítsák fel a lakók, de persze tudjuk, hogy ez sokszor már az ablak állapota miatt sem lehetséges. Ha a ház szigetelhető – nincs rajta olyan rajzolat, dísz, stb, amit a szigetelés eltakarna – akkor pláne muszáj cserélni, hiszen különben beljebb kerülne az ablaktok, mint a fal síkja.
  Tehát a legsűrűbben előforduló ablaktípusokra próbálunk kidolgoztatni gyártmánytervet, és keresni olyan asztalosokat, akik vállalják is ezen gyártmánytervek szerinti munkát. Természetesen az Önkormányzattal együtt pedig kidolgozás alatt van az ablakok idei támogatásrendszere. A projekt elindult, javában zajlik a munka, de bizonyos döntések szükségesek még mindezek elfogadásához, stb. Legkésőbb nyár elejéig be fog fejeződni a Ház szeme projekt, addigra mindennek le kellene zajlania úgy, hogy a lakossági tájékoztatás is lezajlódjék…
  Addig kérjük a türelmeteket! Mivel minden képlékeny, nem tudok és nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hiszen semmi sem konkrét még. Jelenleg a gyártmányterv készülőben, a mintadarabok készülőben, a javaslat első formája döntés előtt…
  Reméljük, ezzel el tudjuk érni majd, hogy egyrészt megkönnyítsük a házukat szebbé tenni akaró tulajdonosok életét, másrészt pedig az új vagy a felújított ablakok beilleszkedjenek majd a wekerlei látképbe és mindenki megelégedésére szolgáljék az ügy.
  Debreceni Zsuzsa

 • eperlevel azt mondja:

  akkor várunk még egy kicsit és lessük az információkat 🙂

 • Emese azt mondja:

  Elnézést, hosszú leszek. Elsősorban azokhoz szeretnék szólni, mint Wekerlén élő, akik a döntéshozatalhoz közel vannak, vagy részt vesznek a Ház szeme projektben.

  Keresem a szavakat. Elkeseredett vagyok? Csalódott? Nem tudom. Csak úgy érzem, Wekerle koporsójába épp a jószándékú hivatalos Wekerle-őrzők verik be az újabbnál újabb szögeket.

  Nemrég költöztünk Wekerlére, egy közepes állapotú lakásba, és mint sokhelyütt, nálunk is elég vacakok az ablakok, így erősen gondolkodunk az ablakcserén. El is képzeltük, hogy szép faablakokra kicseréljük a régieket, ahogy a nagykönyvben meg van írva, eredeti osztásközzel, eredeti méretben, végigjárva az engedélyezési procedúrát. Tény, kevés helyen találtunk szépen kicserélt ablakot, pedig most már keresztbe-hosszába bejártuk Wekerlét, és betegesen lessük mindenki ablakát, de majd a mienk jó lesz, olyan, hogy kívülről csak az veszi észre a cserét, aki nagyítóval nézi.

  Hogy miért gondoljuk úgy, cserélni kellene? Maga a fa belülről nincs nagyon rossz állapotban, de kívülről évek óta lemállhatott már róla a festék, és az eső rendesen szétette a fát. A “kilincsek” viszont rettentő rossz állapotúak, és emiatt van olyan ablakunk, amelyiket csak kalapáccsal lehet kinyitni. Nekem székre kell állnom minden alkalommal, mert nem érem fel a fölső riglit. A konvektor miatt meg székről is alig. A konyhai felső kisablakot úgyszintén. A rés helyenként akkora az ablaktábla és a keret közt, hogy kilátni alatta az utcára. Ezen még az ősszel beleragasztott szigetelő D-profil sem sokat segített. Az ablakpárkány alatt húz be a hideg. És ami a legnagyobb gond: alapos utánajárás után sem nagyon találtunk eddig olyan céget, aki nyílászárók rendbehozásával, felújításával foglalkozna. (Pontosabban aki így hirdeti magát, az általában a cserét érti a felújítás alatt. Van, aki tényleg felújítást és utólagos hőszigetelést csinál – pl. olyan módszerrel, hogy az új ablaküveget műanyag befogóléccel rögzíti a régi keretbe. No, az aztán igazán autentikus lesz…)

  Mi alapvetően értéknek tartjuk, ami értékes, így nekiláttunk a beltéri ajtók leégetésének, újrafestésének is, több hétig dolgozunk rajta, de még így is csak a felével vagyunk meg. Magyarán egy alapos felújítás irtó nagy meló, és ezt valószínűleg csak az tudja igazán, aki maga is próbálta. (A régi festék megcsiszolását, és egy huszadik réteg felkenését én nem gondolom tisztességes felújításnak.) Mielőtt nekifogtunk volna az ajtóknak, próbáltunk utánajárni, de csak horror árért találtunk olyan szakembert, aki az ilyen alapos szintű rendbehozatalt elvállalta volna. Ráadásul a festés problémája a kallantyúk, nyitás-csukás gondját nem igazán orvosolná. Ezek után érthető, ha egy felemás sikerrel kecsegtető ablakfelújítás helyett egy jobb eredményt ígérő ablakcsere mellett döntöttünk.

  Csak a gerébtokos verzióra nem gondoltunk, és leesett az állam, hogy ezt komolyan gondolják. Rendben, tudom, hogy az az igazi, az eredeti, stb, de azért a pottyantós wc-t sem írjuk elő csak azért, mert 100 évvel ezelőtt még az volt, és nem követeljük meg, hogy csak lovaskocsival lehessen a telepre behajtani, a korhűség szellemében… És ezen a ponton értünk el oda, hogy megmagyarázzam, miért gondolom, hogy a jóindulatú Wekerle-megőrzők okozzák Wekerle halálát. Számoljunk egy rövidet. Egy rendesebb faablak beépítése kb. kétszer annyiba kerül, mint egy egyszerű műanyagé. Ha az még középen felnyíló és osztásos is, akkor még kicsit drágább. Ugyanez gerébtokosban: kb. kétszer ennyi. Vagyis egy autentikus wekerlei ablak visszaépítése kb. 4x annyiba kerül, mint egy egyszerű műanyagé. Nézzük meg más oldalról. Egy egyszerű műanyag ablak ronda. Egy osztás nélküli faablak már nem ronda, csak épp nem illik a képbe. Egy jól megcsinált, eredeti osztásközű és színű ablak, amit esetleg a régi ablak külső falsíkba eső keretének meghagyásával építenek be – szép, és utóbbi esetben gyakorlatilag észrevehetetlen. Egy gerébtokos ablak is szép, de az előzőhöz képest kívülről semmi újat nem hoz. (A bent lakóknak viszont megnehezíti az életét, ahogy Zenina is utalt rá.) No, ha ezt az ember végiggondolja, akkor elég értetlenül áll azelőtt, hogy miért kellene kétszer annyit fizetnie egy szabályos ablakcseréért. Ráadásul minél nagyobb anyagi megterheléssel jár egy szabály betartása, annál inkább szabálykerülővé válik a társadalom. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyenek anyagi megterheléssel járó szabályok, de végig kell gondolni, mivel ártunk többet, hol van az optimum, ami sokba kerül, de mégis rá lehet bírni az embereket. Vagyis úgy gondolom, hogy akik Wekerle megőrzésén dolgoznak (amit én igen becsülendőnek tartok), azoknak az _optimum_, és nem a maximum keresésére és lakossági elfogadtatására kellene törekedniük, nehogy az legyen, hogy a végén a minimum szintjén rekedünk.

  Wekerlén eddig a koncepciótlanság és következetlenség okozta a maradandó károkat (becslésem szerint kb. az ablakok 30-40 százaléka ki van cserélve, és a cserék kb. fele műanyag, de eredeti vagy ahhoz hasonlító osztásközű alig-alig van – mégse volt ennek eddig semmi következménye, legfeljebb, ha a szomszédok feljelentették a lakótársat). A most készülő, szerintem rossz koncepció, az itt lakók által többnyire teljesíthetetlen feltételrendszer nem fogja előmozdítani a telep hangulatának megőrzését.

  Tudom, hogy a gerébtokos az igazi, de kompromisszumok nélkül nincs megoldás. Kompromisszum meg általában úgy szokott születni, hogy mindkét fél meghallgatja a másikat – és amiben tud, enged. Az itt lakóknak elég nagy kompromisszum az a kettes-kettő és feles szorzó, ami a lakótelepi műanyagablak és az eredeti osztásos faablak ára közt van, de szerintem elfogadható (illetve elfogadtatható), mert tényleg van értelme. Ellenben a gerébtokos kettes szorzóját már nehéz megmagyarázni úgy, hogy azt az ember lenyelje. Ráadásul a gerébtokos ablak kezelése is elég kényelmetlen, és bár tudom, hogy a kényelmi szempontok mellett a műemlékvédelmet is figyelembe kell venni, de azért Wekerle mégiscsak elsősorban egy lakóhely, és csak másodsorban “múzeum”.

  Köszönöm annak, aki végigolvasta…

  Emese

 • wob974 azt mondja:

  Egyetértek a leirtakkal.

  Évek óta megy a harc de még egy ablakos céget se mutattak aki megcsinálná a az ablakokat abban a formában ahogy a felettünk gondolkodók szertnék. Természetesen az elnyert eus pénz is elfolyik tanulmányokra.

 • wob974 azt mondja:

  Hát lehet, hogy van némi támogatás de ne füzzünk hozzá reményeket és annak az összege nem hiszem, hogy ösztönöz.
  Mert számla kell az ablakoról és mint tudjuk a számla legalább 20% drágit de vissza csak jóval kevesebbet kapsz.

 • Boros János azt mondja:

  Jónéhány fontos döntés született az év második testületi ülésén. Többek között egy óra alatt elfogadtuk Kispest ezévi költségvetését.

  Lehet várni a pályázatok kiírását.

 • Boros János azt mondja:

  Jónéhány fontos döntés született az év második testületi ülésén. Többek között egy óra alatt elfogadtuk Kispest ezévi költségvetését.

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  kedves wob974

  az alábbi idézet ezen site egyik oldaláról való
  erről:
  http://wekerletelep.eu/node/726

  és az idézet:

  “A WTE a Wekerlei Építész Klub segítségével elkészíttette azokat a nyílászáró-gyártmánydokumentációkat, amelyek egyszerre felelnek meg az értékőrzés és a modern kor építészeti követelményeinek. A WTE olyan hozzáértő és előminősített asztalos cégeket is ajánl az építtetőknek, akik képesek a gyártmánydokumentációkat követő nyílászárók elkészítésére.”

  Remélem, most sikerül is ezt megvalósítabi és segít a fenti problémádon. Talán ebben az esetbe jó helyre folyik az eus pénz…

 • wob974 azt mondja:

  Olvasom, olvastam. Már tavaly is.
  Tehát idén április aztán esetleg ősz aztán megint egy év.
  Megvagyok nyugodva, hogy jó helyre kerül az eus pénz. 🙂

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  nem értem, miért várja el a tájékoztatást bárki, amikor pedig tájékoztatják, akkor nem hisz a tájékoztatást adónak.
  Sokszor úgy érzem, hogy hiábavaló az a munka, amit sokan önkéntesként beleteszünk a Wekerlébe, hisz utána az itt élők még az orrunk alá is dörgölik a tevékenységünket, vagy hogy valamit esetleg nem az ő szájízük szerint csináltunk. Nehéz ám minden egyes kívánságnak eleget tenni, pedig higgye el, igyekszünk… És sokszor ár ellen úszunk…
  Bocsánat, hogy kifakadtam.

  A ház szeme projektben a WTE részéről magam is benne vagyok, és tudom, látom, hogy milyen egyeztetések folynak, milyen lépések történnek/történek az ügyben. Ezért mertem a fenti tájékoztatást adni. Ez a WTE részéről így lesz. Az Önkormányzattal természetesen együttműködünk, de nem mi vagyunk a Hivatal. Ami at ő részük, az ő feladatuk, azért nem tudunk kezeskedni.

 • MolnarMoni azt mondja:

  Emese hozzászólására miért nem reagál valaki illetékes? Miután a neten sikerült megtudnom, mi az a gerébtokos ablak (én se hozzáértő, se illetékes nem vagyok, csak egy új wekerlei lakos), teljesen logikusnak és elfogadhatónak tartottam a felvetését és javaslatát a gerébtokos ablak “ellen”.

 • MolnarMoni azt mondja:

  Más: nekünk a legrosszabbak a 20-25 éves tetőtéri ablakaink, konkrétan az egyiken havazáskor szeles időben behullott a hó, akkora rések vannak.
  Ugye ennek a cseréjével kapcsolatban nincs semmi korlátozó szabály? Úgy értem, hogy csak fogom magam (ha meglesz hozzá a pénzünk, miután az utolsó petákunk is ráment a lakás vételárára), és kicseréltetem egy ugyanakkorára, mint ami be van építve, ugye?

 • Nagy Attila azt mondja:

  Tisztelt levelezők!

  Elnézést kérek a magam és a többi wekerlei építész nevében is, amiért nem reagáltunk azonnal a felvetésekre. (Mindannyian szeretetből, szabadidőben foglalkozunk telepünkkel.) De természetesen Zeninának köszönhetően tudjuk, ha valaki ír és komoly kérdést feszeget. Most próbálok az utolsó pár érdemi hozzászólásra válaszolni, egyben megköszönni Debreceni Zsuzsa segítségét.
  Először is tisztázni kell egy alapvető kérdést. Egyetértünk-e abban, hogy Wekerle érték? Miben áll ez az érték? Építészet (épületek, részletek, közterület), zöld környezet, közösség, életforma, vagy mindez együttvéve? Ha fentieket értéknek tekintjük akkor ezekre hogyan lehet és kell vigyáznunk? Én magam és az Építészklub aktív tagjai meg vagyunk győződve arról, hogy mindez együtt érték, és ezek közül az építészet az egyik legfontosabb, mivel ez adja keretét, terét mindennapjainknak. Ebből sugárzik az a különleges szellemiség, amit a telep létrehozásában közreműködő emberek annak idején beletettek. Ez az elsősorban érzelmekre, lélekre ható erő a védendő. A leglényegesebb nyilván, a már saját korában is nagyon emberléptékű telep tervezésekor és kivitelezésekor megvalósult egységes gondolatiság, az együttműködési képesség, céltudatosság. De mik ennek az erőnek a konkrét hordozói az épületeken? Múltkor már írtam: az arányok, felhasznált anyagok, szerkezeti megoldások, tömegformák.
  Az egyik leglátványosabb elem ezek közül a nyílászáró. Ennek az eredeti rajzolata, anyaga, szerkezeti megoldása, felületkezelése összességében a védendő. Éppen ezért elsősorban a még meglévő szerkezetek felújítása és egyben korszerűsítése a cél. Egy épületszerkezet használata során természetes, hogy bizonyos időközönként fel kell újítani, sőt bizonyos részeit kompletten ki kell cserélni, attól az a szerkezet még ugyanaz marad. Sőt azt lehet a mai kor hő- és hang-szigetelési követelményeinek megfelelővé tenni (belső hőszigetelő üvegezésű szárny). Ha azonban egy másfajta szerkezettel pótoljuk az egészet az már egy más minőség lesz és elveszik az eredetiség. Nem saját felmentésünkre írom (mert magunk is egyetértünk vele), de az hogy a védendő összességet egy nyílászárócsere esetén csak a gerébtokos ablakszerkezet visszaépítésével lehet biztosítani – egy műemlékvédelmi alapelv mindenütt a világban. Mégpedig azért, mert a pótlást egy azonos szerkezeti megoldással lehet csak hitelesen elkészíteni, mással csak egy “olyan mintha” állapot érhető el. Ezért fontos, hogy a már régebben kicserélt ablakok helyére is előbb utóbb kapcsolt gerébtokos szerkezetek kerüljenek vissza.

  Legalább a közterületről látszó homlokzatokon! És akkor most a kompromisszum keresésről:

  Az elmúlt hónapokban velünk együtt nemcsak rajzban, hanem mintadarabokon is közösen vizsgálta a kerületi főépítészi tervtanács, műemlékvédelmi szakértőkkel kiegészülve a problémát. A próbadarabokon a saját szemünkkel is láthattuk, (amit rajzok alapján korábban is tudtunk), hogy az ún. korszerű, egyrétegű, europrofilból készített faablak – még ha az eredetivel megegyező osztású is, – nem tud olyan lenni – még kívülről sem, mint az eredeti kapcsolt gerébtokos szerkezet. Mégis kompromisszumos javaslatként elfogadtuk, hogy a közterületről nem látható oldalakon, elsősorban a hátsó homlokzatokon lehessen engedélyezni az egyrétegű ablak beépítését is csere esetén.

  A 2010-re vonatkozó önkormányzati támogatási rendszer pályázati kiírásának szerdán lesz a bizottsági vitája. Az előterjesztést mi is véleményeztük, reméljük javaslatainkat támogatni is fogja a bizottság. Ennek lényege, hogy az eredeti szerkezetek felújítása és egyben korszerűsítése élvezzen prioritást, és az eredetinek megfelelő csere kapjon nominálisan nagyobb, de arányaiban kisebb támogatást. Csak spaletta és hozzátartozó tokborítás cserére is lehessen támogatást kapni, és végül azon tulajdonosok akik a társasház többi tulajdonostársával közösen pályáznak kapjanak kiegészítő támogatást.

  A WTE Építészklubja az elnyert pénzből nem a fióknak, hanem minden wekerleinek készíti (készítette) el a gyártmánytervet, melyet mindenki ingyen megkaphat, csak a konkrét, saját épületére, lakására vonatkozó tervadaptálást kell elkészíttetnie. Március 20-án tartunk egy találkozót több asztalos – ablakgyártó cég képviselőjével, mely találkozó nyomán reményeink szerint konkrét árajánlatok birtokába is kerülhetünk.

  Engedjenek meg még néhány megjegyzést.
  1. Az hogy koncepciótlanság és főleg gyenge ellenőrzés és szinte semmilyen szankcionálás nem volt Wekerlén mi is látjuk és tudjuk. Amit egy civil szervezet tehet azt megtesszük, de a hatóság helyett nem léphetünk fel. Sajnos a sok negatív példa nagymértékben rontja szándékaink esélyét, mert mindig lehet a szomszédra mutogatni. Mégis úgy gondoljuk érdemes tenni amiben hiszünk.
  2. Senki nem akarja a pottyantós wc-t és a lovaskocsit vissza. Nem is ez volt a jellemző Wekerlére (de tudom, hogy csak kissé túlzó példaként írta Emese). Hiszen ha ez lenne a cél akkor a tetőtérbeépítés is tiltott lenne. Bizonyos épületeknél a bővítés is, az utólagos hőszigetelés is lehetséges, természetesen építészeti alapelvek betartása mellett.
  3. Wekerle és mondjuk a lakótelep vagy a kertváros összehasonlítása csak a beépíthető ablak ára szerint nem lehetséges. Vagy akkor azt is tegyük hozzá, hogy a lakások m2 ára is majdnem 2-szeres.
  4. Az hogy az önkormányzati támogatás csak az Áfára elegendő, – tehát semmivel sincs beljebb anyagilag a pályázó – magyar sajátosság. Tudom hogy igaz, de erről sem mi tehetünk.
  5. Felvilágosítást építési ügyekkel kapcsolatban elsődlegesen az önkormányzattól lehet kérni (Építési Iroda, Főépítészi Iroda), de természetesen az Építészklub tagjai is szívesen válaszolnak konkrét kérdésekre.
  6. Ezért rögtön jelzem is Molnár Móninak, hogy attól függ tetőtéri ablakainak cseréje, hogy ezek milyenek, tetősík ablakok, vagy tetőkiemelésben álló ablakok? Építési engedélyt biztos kell kérni. Ha esetleg olyan ablakkiemelésekről van szó, amelyek az érvényben lévő SSZT szerint nem engedélyezhetőek, akkor esetleg mondhatja azt az építési hatóság, hogy a csere kapcsán tegye szabályossá a beépítést. De ismerni kell a konkrét helyzetet.

  Üdvözlettel: Nagy Attila építész

 • Sági Zenina azt mondja:

  a részletes tájékoztatást. Nagyon kíváncsi vagyok az árakra…

 • MolnarMoni azt mondja:

  Köszönöm szépen Nagy Attila válaszát, elgondolkodtató…

 • gaaanita azt mondja:

  Jó lenne, ha a valós árajánlatok után mérlegelnék az adható támogatás mértékét. Hiszen mintha azt írták volna az önkormányzat honlapján, hogy a tavaly adható 5 millióból is csak kb. a fele került felhasználásra. Vagy ezt rosszul értelmezem, és valójában arról van szó, hogy a támogatást végül elnyert pályázók közül a fele nem használta fel a pénzt végül, azaz mégsem cserélt, vagy mégis inkább számla nélkül végeztette el a munkát? Ha legalább annyi támogatást adnának, mint amennyi fedezi az “olyan mintha állapotot idéző” faablakok és az eredeti gerébtokos elkészítési árainak a különbségét, akkor a lakosok is jobban hajlanának a gerébtokos felé.
  Nekem is van tetőtéri ablakkal kapcsolatos kérdésem. A mi Kós károly térre néző ablakunk az 1992-es ráépítéskor készült, nem gerébtokos. Ehhez nyerhető támogatás?
  Köszönöm.

 • sz_kata azt mondja:

  Én szeretném megőrizni eredeti ablakainkat. Látom és értem az okait,hogy miért jobb a felújítás,mint a csere. Idén március óta futom a köröket,hogy sikerüljön……
  Először is, a wekerle társaskörnél érdeklődtem. sokadik noszogatásra végre kaptam két telefonszámot,azzal, hogy igazából ők sem tudják, hogy a szakik, akiknek a számát megkaptam, milyen munkát végeznek,milyen módszerrel dolgoznak. az első versenyző a belső ablakszárnyakat cserélte volna egy jóval vastagabb profilba helyezett thermo üveges szárnyra. a második versenyző pedig egy europrofilos ablakot tett volna a belső szárnyak helyére.
  Nekem ez így nem okés. hogy miért nem? egyrészt, mert nekem,mint tulajdonosnak és a házban lakónak,nem csak az a fontos, hogy a külső szárnyak érintetlenek és ezáltal szépek. az is fontos, hogy én bent,a szobában mit látok, és én ugyanazt szeretném látni belülről, amit kívülről is látok. Tehát, ne legyen bent nekem még egy ablak. Ne legyen vastagabb a belső profil, mint a külső. Második okom pedig a nemere az volt, hogy nem vagyok hajlandó új ablakot venni,amikor a régi,több szakember szerint is, tökéletes állapotban van. Tehát nem akarok europrofilos új ablakot sem belülre,sem kívülre.
  Találtam egy céget, akik megcsinálták volna nekem egy vékony profil megerősítéssel a thermo üveg belső szárnyba helyezését, de ők viszont nem tudják pótolni a hiányzó osztásokat.
  Beszéltem több, önkéntes építésszel, bementem a főépítészi irodába, sehol sem tudtak segíteni…..
  Írtam annak az építész hölgynek, akiről legutóbb Wekerle ablakainak megmentése kapcsán olvastam egy cikket a wekerle újságban. Ő is csak olyat tudott ajánlani,aki nem felújít, hanem betesz egy europrofilos,megjegyzem,iszonyat drága ablakot belülre.
  Értem én,hogy felújítani macerás és aprólékos munka,nem éri meg a szakinak. Inkább rábeszélnek,hogy vegyek újat. De nem akarok újat,a régi ablakaimat akarom felújítani, az osztásokat pótolni.
  És úgy tűnik,itt mindenki csak a száját tépi,de konkrét példákkal,technikákkal, árakkal,pláne nem mesteremberrel senki sem tud előrukkolni. Vicc!!!

 • Cili azt mondja:

  Kedves Kata!

  Teljesen megértem a problémádat, ugyanis én is végigfutottam hasonló köröket az elmúlt bő fél évben.
  Mivel elég kilátástalannak éreztem a helyzetet, indítottam is egy topicot itt a fórumban, kifejezetten ablakfelújítás témában, itt találod:
  http://www.wekerletelep.hu/node/991

  Az utóbbi időben nem szóltam hozzá, de közben nálunk előrehaladtak az események. Találtam egy olyan asztalost, aki épp úgy csinálja meg a felújítást, ahogy te is szeretnéd, ráadásul szerintem megfizethető, korrekt áron. Azért nem írtam a fórumba, mert nálunk épp a munka közepén tart (vagyis már elvitte a belső szárnyat és a spalettát felújítani, de még nem hozta vissza), így előbb letesztelem a végeredményt, de utána mindenképp megírom a tapasztalatokat. Ez kb. másfél-két hét múlva várható. Addig ráér neked?

  Remélem, tudtam segíteni.
  A témát szerintem esetleg érdemes átvinni a fent említett másik topicba, ott van a többi hasonló hozzászólás.

  Üdv,
  Cili

 • sz_kata azt mondja:

  Kedves Cili,

  Nagyon köszönöm, hogy írtál. Két hét múlva is aktuális lesz várom a jelentkezésed!

  Üdv,
  Kata

  És továbbra sem értem, hogyan lehetséges, hogy összefogásért kiálltunk, gyártmányterv készül meg pályázat, kimutatások arról, hogy mennyivel jobb ha felújítunk, csak éppen az sikkad el, hogy talán össze kéne gyűjteni azokat a mestereket, akik hajlandóak pepecselni egy régi ablak felújításával.

 • Cili azt mondja:

  Kedves Kata!

  Mindenképp fogok majd jelentkezni, valószínűleg a másik (“Ablakfelújítás” című) topicban.

  A megfelelő mesteremberek összegyűjtésével kapcsolatban: nekem is nagyon hiányzott egy ilyen lista, és sokszor úgy éreztem, hogy ha már azt erőltetik, hogy újíttassuk fel, akkor körül kellett volna nézni a piacon, hogy van-e, aki megcsinálja. De a másik oldalról azt is látom, hogy akik ebben (legalábbis a WTE oldaláról) benne vannak, azok abszolút önkéntes alapon, a saját szabadidejükből dolgoznak az ügyön. Ha mi, akik érintettek vagyunk, hónapokig szenvedünk a megfelelő mesterember megtalálásával, akkor ez nekik is hónapokba került volna. Én ezt nem érzem elvárhatónak tőlük. Persze, ettől még mi nem vagyunk kisegítve 🙂

  Az önkormányzat persze más téma, de belőlük meg nem nézem ki ezt a fajta alaposságot – sajnos. (Főleg azok után, hogy mi pályáztunk, kint járt az egyik hölgy, és egész véletlenül kiderült, hogy hát ők nem úgy gondolták, mint mi, hogy a belső szárnyat felújíttatjuk, hanem hogy leflexeljük a zsanérokat, és egy teljesen új, mindegy-hogy-milyen ablakot beteszünk a belső szárny helyére. Nem akartam hinni a fülemnek. Aztán azt mondta, hogy ha jó nekünk így, akkor megcsinálhatjuk, de ő nem tudja, erre is jár-e a támogatás, meg kell beszélnie a főépítésszel. Aztán az lett a vége, hogy na jó, kaphatunk rá pénzt…)

 • MolnarMoni azt mondja:

  Kedves Cili!

  Ne haragudj, hogy türelmetlenkedem, de légy szíves, add meg az elérhetőségét az asztalosnak, aki MEGCSINÁLJA nektek az ablakot. Egy csomó telefonunkba került, és képzeld, 3 (a honlapon talált) emberből csak egynél sikerült elérni, hogy egyáltalán kijöjjön, de az se jelentkezett a konkrét ajánlattal azóta sem. Én nem tudom, nekünk nincs-e szerencsénk vagy a pesti “szakemberek” ilyenek (kisvárosi lány vagyok), de elképesztőnek találom, hogy megbeszélünk egy időpontot, hogy kijönnek, és várjuk őket, és nem jönnek, nem telefonálnak, és eltűnnek… Szóval mondom, nekünk még ajánlatokat se sikerült szereznünk, és hamar itt lesz a tél, nagyon rossz az egyik ablakunk, sürgősen kellene valaki, aki megcsinálja.

  Előre is köszönöm a segítséget,
  Móni

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  … mesélhetnék neked… Nekem a kertem egész nyáron szanaszét van egy kb 3 hetes javítási munka miatt. (A tavaly épült garázsom beázott pincéjét kéne javítani, magyarul újra szigetelni az egészet, mert azt vhogy elsőre nem sikerült nekik…)
  Siralmas, én sírni tudnék a mesterek hozzáállása miatt! Amikor a szemembe hazudnak, szemrebbenés nélkül…
  Valószínűleg, minél becsületesebb és naívabb vagy, annál jobban átvágnak! Magadból kiindulni, és azt hinni, hogy amit megígérnek, az úgy lesz, felesleges!
  Ha valakinek van rá ötlete, hogyan lehet rászorítani őket, hogy a munka hamar és jól elkészüljön, szeretettel várom a javaslatát!!!
  Bocsánat a panaszért, csak éppen ma tapasztaltam a legújabb húzásukat, és kivagyok tőle…

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  Kedves Kata, Cili és Többiek, akik ablakot szeretnétek felújítatni!

  A Társaskör nevében továbbítottuk az Általatok jelzett problémákat az Építészklubnak ill. A Ház szeme projektben résztvevő és Wekerle ügyét szívén viselő építészeknek. Több vonalon indult el a keresés, próbálnak az ügy végére járni, és találni olyan kivitelezőt, aki valóban képes és hajlandó az elvárások szerinti ablakfelújításra.
  Kicsi türelmeteket kérjük még. Amint sikerül megoldást találni a problémára, itt jelentkezünk és megosztjuk Veletek a dolgot!

  üdvözlettel,
  Debreceni Zsuzsa

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  Kedves Ablak felújításra vágyók!

  Az építészek nyomozása során az egyik iparosként felmerült Nádasy neve, akiről fentebb már volt szó, illetve eleve meg volt adva lehetséges kivitelezőként.

  A következő nevet és elérhetőséget pedig ma kaptam:
  Csurgai László
  tel.: 06 20/383-9025

  Remélem, sikerrel jártok vele, kíváncsian várom a tapasztalatokat.

  Üdv,
  Debreceni Zsuzsa

 • Boros János azt mondja:

  “Gyulai István főépítész, arra figyelmeztetett, hogy először a stratégiát kellene megalkotni, s csak azután szabadna ennyire belemenni a részletekbe. Hangsúlyozta, a speciális szabályozási terv előírja, hogy az eredetivel azonos rajzolatú ablakok legyenek a házakon. Cél az is, hogy egy házon egyszínűek legyenek az ablakkeretek. Szerinte megoldást jelenthet, ha a külső egyrétegű üveg a spalettával megmarad, a belső ablakot viszont tetszés szerint akár hőszigeteltre is cserélheti a lakó. Így az nem rontja az összképet, kívülről viszont a ház eredeti állapota látszik.”

  Ezt ugye nem gondolja komolyan a főépítész Úr? Ez kb olyan volna mint az, hogy belül legyen a rács. Vajon a mindenbe belekötő biztosítók mit fognak szólni a földszinti több fajta ablakhoz?

 • Boros János azt mondja:

  Ezt a hozzászólást magánemberként tettem.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Ez a megoldás teljesen használhatatlan – pl. szellőztetésnél, ha bukóra nyitnám az ablakot. Inkább a támogatási rendszert kéne úgy kialakítani, hogyha egy egész társasház pályázik együtt, akkor azt jobban támogassák, mert így egységes kép alakulhat ki. Kell néhány olyan beszállító, akik jó minőséget de kedvező árat tudnak felmutatni. A lakókat az ár és a használhatóság motiválja!

 • KG azt mondja:

  Molnár László szerint “az értékszemlélet felülírhatja az emberek anyagi és komfortbeli igényeit”. Hát szerintem meg nem. Azért mégiscsak a lakásomról beszél a jó ember. Nem izomból kéne keresztül verni dolgokat, hanem keresni olyan megoldásokat, ami minden érintettnek elfogadható.

  Mert pl. aki 5-10 éve lecserélte az ablakát műanyagra, az hiába az önkormányzati pályázat, nem fog újra pénzt áldozni erre. DE mondjuk ki lehetne találni, hogy egy egységes külső kerettel és persze az egységes spalettákkal mégis olyan képet adjon a ház, ami beleillik a koncepcióba. Emiatt lehetne külön spaletta pályázat is. Nekünk is a régi spaletták teljesen el vannak rohadva, le kéne cserélni, de persze pénz, vackot meg nem akarok felrakatni…

 • Nagy Attila azt mondja:

  Tisztelt hozzászólók!
  Nagy Attila wekerlei építész vagyok, egyik szervezője és felszólalója a cikkben olvasható kis konferenciának. Sajnos a cikk írója nem építész volt, és ráadásul nem is volt végig ott a rendezvényen, ezért a cikkben megjelentek egyrészt az Ő jegyzeteiből, az Ő olvasatát tükrözik, másrészt a konklúziót illetően tévesek. A “műhelybeszélgetés” végén igenis körvonalazódott egy konkrét álláspont, nevezetesen: Wekerletelep mint védett Műemléki Jelentőségű Terület (ezen belül a Kós Károly tér minden épülete egyedileg műemléki védettségű), a műemlékvédelem általánosan elfogadott elvei alapján kezelendő. Ez konkrétan az ablakok, ajtók, spaletták tekintetében azt jelenti, hogy az építéskor használt anyagok, színek, szerkezeti megoldások védendők, azokat elsődlegesen meg kell tartani, fel kell újítani, ha műszakilag ez nem lehetséges akkor az eredetivel megegyezőt kell visszaépíteni. Tehát kapcsolt gerébtokos fa ablakok, eredeti osztásokkal, profilméretekkel, felületkezeléssel, spalettával. Fa bejárati ajtók, alul tömör betétmezőkkel, felül osztott üvegezéssel. Természetesen az igaz, hogy további egyeztetésre lesz szükség, de nem az alapelvet illetően, hanem a részleteket illetően.
  Az hogy Wekerletelep egésze most kapta meg a Műemléki Jelentőségű Terület (MJT) besorolást tulajdonképpen nem jelent új szempontokat, az eddig is érvényben lévő Speciális Szabályozási Terv előírásai teljesen egybevágnak a műemlékvédelmi előírásokkal. Az egy más kérdés, hogy miért nem lehet érvényt szerezni az előírásoknak. (Pl.: Műanyag ablakok beépítése eddig is tételesen tiltott volt, de a sorok között az is le volt írva, hogy fa ablak is csak az eredeti szerkezetű lehet!)
  Konkrétan az eddigi hozzászólásokról: Nem értem pontosan Boros János mit kifogásol Főépítész úr kiragadott hozzászólásában. A konferencián a szakértő hozzászólók elmondták, hogy a kapcsolt gerébtokos ablakok hőszigetelő képességének javítása miképpen lehetséges úgy, hogy műemléki szempontból is támogatható legyen. Ez a belső ablakszárnyak kis átalakítása a hőszigetelő üvegszerkezet fogadásásra. Ez épületszerkezettanilag, épületfizikailag is vizsgált és bevált megoldás. (Részletek – ahogy egyik barátunk a Wekerle újság idei 1. számában megjelent cikkében is megírta – a http://www.ablakprofilok.hu címen olvashatók.) Abban is igaza volt Gyulai úrnak, hogy a külső szárny javítása mellett a belső szárny akár cserélhető is, hiszen valóban az összkép szempontjából a külső szárny dominál. Ráadásul a külső szárny az ami a Társasházi törvény értelmében közös tulajdon, ennek cseréjéhez építési engedély és minden tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.
  Sági Zeninának és K.G.-nek válaszolván: Alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy Wekerlét meg szeretnénk őrizni. Kérdés milyennek? Mi építészek azt gondoljuk, hogy olyannak amelyben az épületek legalább külső megjelenésükben visszatükrözik építésük szellemi, anyagi gondolatiságát. Ehhez sok minden hozzátartozik: tömegformálás, anyaghasználat, színezés, díszítés. A nyílászárók!Természetesen mindezeket úgy kell megőrizni, hogy közben olyan jogos igények is kielégíthetők legyenek, mint a fenntartható üzemeltetés, a biztonság, a megnövekedett térigény, a gépkocsik elhelyezése. De a megőrzés élvez prioritást. Érdemes külföldön is körülnézni. Számos Wekerleteleppel egykorú és főleg egy alapgondolatú kertváros épült a XX. század első három évtizedében Angliában, Németországban, Franciaországban. Ezek nagy része szintén védett együttes, nagyon szigorú építészeti szabályokkal. Az ott lakók érdekes módon együtt tudnak élni ezekkel a szigorú szabályokkal, és megértették, hogy a megőrzött építészeti hagyaték őket nem károsan korlátozza, hanem olyan plusz értéket hordoz, ami az életminőségen túl komoly anyagi értéket is képvisel. Ezzel kicsit magyarázni is szeretném Molnár László idézett gondolatát, amely arra vonatkozott, hogy mai világunkban az egyszerű, az olcsó, a lecserélhető sőt lecserélendő, a csak egy szempontból vizsgálva energiatakarékos a korszerű, a média által sugallt. Ezzel szemben a hagyományos, a kézműves, a törődést igénylő igenis értéket képvisel (mégpedig többletértéket egyre silányodó világunkban éppen unikalitása miatt). Ha ezt a tényt a wekerleiek megértik és magukévá teszik, akkor az sem válik irreális elképzeléssé, hogy egy 4-5 éve kicserélt műanyag ablakot visszacseréljenek kapcsolt gerébtokos fa szerkezetté, hogy egy wekerlei házban ne bukó ablakban gondolkodjanak, hanem eredetileg már kitalált és megvalósított szellőztető szárnyban (konyhaablakok külön nyitható felső ablakszeme!), hogy a spalettára ne csak mint kényelmetlenül használható kötelező rosszra gondoljanak, hanem mint a téli nyári hővédelem leghatékonyabb eszközére, ami ráadásul a biztonságot is szolgálja, az eredetileg rajta lévő kis nyílások csukott állapot mellett is biztosítják a természetes fény és levegő bejutását a belsőbe, és még szépek is.
  Az teljesen igaz, hogy semmit nem “izomból” kell tenni, de ez azt hiszem a legkevésbé jellemző az építészekre. A legfontosabb a tudatformálás, a tájékoztatás, és a pozitív motiváció – jó példákkal és persze anyagiakkal is. De azért az is igaz, hogy vannak olyanok akiket a fentiek sem tudják meggyőzni, és még a legmegengedőbb szabályokat is tudatosan áthágják. Velük szemben nem marad más mint a szankcionálás, mert azt azért kijelenthetjük, hogy a közösségi értékek védelmének joga magasabb rendű mint az egyéni “szabadságjog”, még akkor is ha manapság ezt az elvet nem mindig látjuk teljesülni.
  Igaz: a pályázati rendszert ki kell építeni, az együtt pályázokat jobban kell támogatni, akár csak a spalettacserét is! A WTE minden fórumon, formában és eszközzel ezen dolgozik. Kevés még az eredmény, lassú a folyamat, de azért ez a munka, lobbizás elindult! Az idei, önkormányzat által sebtiben összedobott ablakpályázat nem mindenben tükrözi elképzeléseinket, kicsit kiforratlan is, de a semminél több.
  A konferencián résztvevők azt is világosan látják és elfogadják, hogy gyors eredményre nem lehet számítani, de ez nem jelenthet felmentést az alól, hogy tudatosan elkezdjünk lépkedni végre egy közös irányba! Wekerle épített örökségén a heti bér helyetti havi bér bevezetése jelentette az első változást (több termék ritkábban – nagyobb helyigény – sufnik). De az igazi sebeket a II. világháború kárai, az azt követő gyenge minőségű felíjítások, majd a szocialista IKV korszak, a mindenkié – senkié állapot, a gáz bevezetése, az autók megszaporodása, a barkács Magyarország – sufni tuning “össznépi társasjáték”, stb., majd mindezen negatív beavatkozásokat felgyorsítva és atomizálva a rendszerváltás után a lelakott, lepusztult ingatlanok magánkézbe adása okozta. A 65-70 évnyi anyagi romlás mellett, a morális, szellemi változások is éreztetik hatásukat. Ezzel kell szembenéznünk és tenni valamit. Apránként, kis lépésekkel haladva – pont ezért nem elsősorban a politikára, politikusokra számítva, hanem a helyi közösség erejében bízva!
  Köszönöm ha elolvasták ezt a hosszúra nyúlt reakciót. Sajnos az a helyzet, hogy ez az apró téma is olyan mélyen összefügg más kérdésekkel is, hogy azokról nem gondolkodva, beszélve könnyen felszínesen ítélhetünk.

 • Boros János azt mondja:

  Azt bátorkodtam érzékeltetni, hogy ez egy fura megoldás. A Mészáros
  Lőrinc u. ban valahol a Szondy tér környékén van egy ilyen megoldás (kívűl a régi, belül egy korszerű)Elég furcsán néz ki.

  Számomra van még egy furcsaság. Nem vagyok építész, de a járdák korszerűsitése is elég sok kárt okoz wekerlén. Valamikor a járdák nem voltak a falig beendedve, hanem hagytak egy kb. 20-30 cm-es földsávot. Egyesek szerint ezzel meg lehet akadályozni a falak vizesedését. Ráadásul a legtöbb helyen a járdák rosszul vannak megcsinálva, és vagy befele lejtenek, vagy egy nagyobb eső után napokig áll rajtuk a víz. Persze lehet, hogy rosszul gondolom.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Ez persze egyértelmű. 12 lakásos társasházban lakunk. Mi több okból választottuk Wekerlét (kert, sok zöld, jó közlekedés, az én nosztalgiám), de persze a hangulat, amit az épületek, utcák keltenek is nagyban befolyásoltak bennünket. Ezt csak azért írtam meg, hogy nekünk sem utolsó szempont a külső megjelenés. De, mint ahogy már szinte mindenhol a kamrák fürdőszobákká alakultak, úgy hiszem, hogy a használhatóságot is komolyan figyelembe kellene venni. Illetve azt, hogy minek van reális esélye, hogy megvalósuljon. A dupla ablak szerintem tökre nem praktikus (akkor, amikor beépítették felteszem a nagyobb hőszigetelés miatt tették ezt, amit ma máshogyan is meg tudunk oldani). A kis szellőzőablak megoldás dettó (alacsony háziasszony szemmel nézve)nem tűnik praktikusnak. Úgy vélem, hogy az egységes képhez sokkal inkább hozzájárulnak a fa ablakkeretek, az egyszínű és mintájú spaletták (amik tényleg szépek!), a normális házszínek,kertek és kerítések, mint maguk az ablakok. Az új típusú műanyag vagy fa ablakokat is lehet már úgy díszlécezni, hogy erősen hasonlítson a régihez. Én azt találnám járható útnak, ha a házankénti egységes külsőt szorgalmaznák. Ha lenne jó támogatási rendszer néhány tényleg jó árú kivitelezővel (ugyanis amíg 100 ezres nagyságrendű ablak és ablak között az árkülönbség addig nem kérdéses merre hajlik az egyszerű és kevés pénzű tulajdonosok döntése. Ez pedig szabályhágást eredményez).
  A hőszigetelés duplán is pénztárcába vágó kérdés. Egyrészt a fűtés számlánál, másrészt a lakáseladásánál. /Milyen jó lenne, ha külső hőszigetelésre is lennének használható pályázatok, mert össze lehetne kapcsolni a homlokzatfelújítással és ablakcserével. Most eltűnődtem, hogy lehet, hogy vannak is újak, mert két éve még használhatatlan volt a támogatási rendszer. Tud erről valaki valamit?/
  Bocsánat. Én is hosszúra nyúltam. És lehet, hogy galád vagyok, amiért nem értek egyet, de ez csak egy magánvélemény…

 • eperlevel azt mondja:

  olvasom a hozzászólásokat és szívesen feléleszteném egy kicsit ezt a topikot.
  Nemrég költöztünk Wekerlére egy olyan lakásba, ahol egy korábbi felújítás eredményeként van 3 új (udvarra néző) és 2 régi (utcára néző) ablakunk. Az újak fából vannak, hővédő üvegesek (egyrétegűek) és most kellene spalettákat szerelni rájuk, a régiek meg olyanok, mint máshol.
  A fentiekből azt a következtetést vontam le, hogy a két régi ablakot olyanokra már nem tudjuk lecserélni, amilyeneket az előző tulajdonos rakatott be az udvar felőli oldalra. Vagy mégis? Ha megszabják, milyenre lehet lecserélni, akkor ehhez támogatás is lesz?
  Kihez forduljunk? Hol érdemes ezeket az ablakokat, spalettákat megvenni? A spaletták kinézetére is van szabály?
  Azt tudom, hogy a kispesti önkormányzat ad támogatást az ablakcseréhez, de az idei pályázatot egyelőre nem találjuk.

  Kívülről nézve elég átláthatatlannak tűnik, hogy mit kellene most csinálnunk. Ha valakinek több az információja, akkor légyszi írjon.

 • Sági Zenina azt mondja:

  Kedves Eperlevél!

  Teljesen megértem a zavarodottságod. Kértem a helyi építészeket, hogy válaszoljanak Neked, hamarosan meg is teszik.

  A pályázatról annyit tudok, hogy minden éveben tervezik kiírni. A kispesti önkörmányzatnál a főépítészi irodában tudnak róla bővebbet. Áprilisban fogadják el a költségvetést, utána várható. (A kispest.hu oldalon is meg fog jelenni, de majd mi is résen leszünk!)

  Üdv,
  Zenina

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  Kedves Eperlevél,

  én is azt mondom, mint tulajdonos, hogy teljesen éthető a zavarodottságod. Jószándékú tulajdonosként szeretnéd fejleszteni, javítani a lakásod állapotát, a helyi törvényeket, jogszabályokat betartva – és nem tudod, merre, hogyan indulj el. Én személy szerint nagyon örülök, hogy a drágalátos szomszédom miatt egyelőre sajnos nem is álmodhatok az ablakaim cseréjéről, – vagy bármilyen külső átalakításról – mert ha most akarnék belevágni, én is ugyanígy topognék – pedig benne vagyok a Ház szeme projektben.
  Erről azt kell tudni, hogy szeretnénk az Önkormányzattal együttműködve megkönnyíteni az itt élők dolgát, és biztosítani, hogy aki szeretne foglalkozni az ablakával, az a legjobban és a legjobbat tehesse, ami az ő és a telep szempontjából tehető. Az újsületű műemléki védettség ismét azt szorgamazza leginkább, hogy lehetőség szerint az eredeti ablakot tartsák meg és újítsák fel a lakók, de persze tudjuk, hogy ez sokszor már az ablak állapota miatt sem lehetséges. Ha a ház szigetelhető – nincs rajta olyan rajzolat, dísz, stb, amit a szigetelés eltakarna – akkor pláne muszáj cserélni, hiszen különben beljebb kerülne az ablaktok, mint a fal síkja.
  Tehát a legsűrűbben előforduló ablaktípusokra próbálunk kidolgoztatni gyártmánytervet, és keresni olyan asztalosokat, akik vállalják is ezen gyártmánytervek szerinti munkát. Természetesen az Önkormányzattal együtt pedig kidolgozás alatt van az ablakok idei támogatásrendszere. A projekt elindult, javában zajlik a munka, de bizonyos döntések szükségesek még mindezek elfogadásához, stb. Legkésőbb nyár elejéig be fog fejeződni a Ház szeme projekt, addigra mindennek le kellene zajlania úgy, hogy a lakossági tájékoztatás is lezajlódjék…
  Addig kérjük a türelmeteket! Mivel minden képlékeny, nem tudok és nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hiszen semmi sem konkrét még. Jelenleg a gyártmányterv készülőben, a mintadarabok készülőben, a javaslat első formája döntés előtt…
  Reméljük, ezzel el tudjuk érni majd, hogy egyrészt megkönnyítsük a házukat szebbé tenni akaró tulajdonosok életét, másrészt pedig az új vagy a felújított ablakok beilleszkedjenek majd a wekerlei látképbe és mindenki megelégedésére szolgáljék az ügy.
  Debreceni Zsuzsa

 • eperlevel azt mondja:

  akkor várunk még egy kicsit és lessük az információkat 🙂

 • Emese azt mondja:

  Elnézést, hosszú leszek. Elsősorban azokhoz szeretnék szólni, mint Wekerlén élő, akik a döntéshozatalhoz közel vannak, vagy részt vesznek a Ház szeme projektben.

  Keresem a szavakat. Elkeseredett vagyok? Csalódott? Nem tudom. Csak úgy érzem, Wekerle koporsójába épp a jószándékú hivatalos Wekerle-őrzők verik be az újabbnál újabb szögeket.

  Nemrég költöztünk Wekerlére, egy közepes állapotú lakásba, és mint sokhelyütt, nálunk is elég vacakok az ablakok, így erősen gondolkodunk az ablakcserén. El is képzeltük, hogy szép faablakokra kicseréljük a régieket, ahogy a nagykönyvben meg van írva, eredeti osztásközzel, eredeti méretben, végigjárva az engedélyezési procedúrát. Tény, kevés helyen találtunk szépen kicserélt ablakot, pedig most már keresztbe-hosszába bejártuk Wekerlét, és betegesen lessük mindenki ablakát, de majd a mienk jó lesz, olyan, hogy kívülről csak az veszi észre a cserét, aki nagyítóval nézi.

  Hogy miért gondoljuk úgy, cserélni kellene? Maga a fa belülről nincs nagyon rossz állapotban, de kívülről évek óta lemállhatott már róla a festék, és az eső rendesen szétette a fát. A “kilincsek” viszont rettentő rossz állapotúak, és emiatt van olyan ablakunk, amelyiket csak kalapáccsal lehet kinyitni. Nekem székre kell állnom minden alkalommal, mert nem érem fel a fölső riglit. A konvektor miatt meg székről is alig. A konyhai felső kisablakot úgyszintén. A rés helyenként akkora az ablaktábla és a keret közt, hogy kilátni alatta az utcára. Ezen még az ősszel beleragasztott szigetelő D-profil sem sokat segített. Az ablakpárkány alatt húz be a hideg. És ami a legnagyobb gond: alapos utánajárás után sem nagyon találtunk eddig olyan céget, aki nyílászárók rendbehozásával, felújításával foglalkozna. (Pontosabban aki így hirdeti magát, az általában a cserét érti a felújítás alatt. Van, aki tényleg felújítást és utólagos hőszigetelést csinál – pl. olyan módszerrel, hogy az új ablaküveget műanyag befogóléccel rögzíti a régi keretbe. No, az aztán igazán autentikus lesz…)

  Mi alapvetően értéknek tartjuk, ami értékes, így nekiláttunk a beltéri ajtók leégetésének, újrafestésének is, több hétig dolgozunk rajta, de még így is csak a felével vagyunk meg. Magyarán egy alapos felújítás irtó nagy meló, és ezt valószínűleg csak az tudja igazán, aki maga is próbálta. (A régi festék megcsiszolását, és egy huszadik réteg felkenését én nem gondolom tisztességes felújításnak.) Mielőtt nekifogtunk volna az ajtóknak, próbáltunk utánajárni, de csak horror árért találtunk olyan szakembert, aki az ilyen alapos szintű rendbehozatalt elvállalta volna. Ráadásul a festés problémája a kallantyúk, nyitás-csukás gondját nem igazán orvosolná. Ezek után érthető, ha egy felemás sikerrel kecsegtető ablakfelújítás helyett egy jobb eredményt ígérő ablakcsere mellett döntöttünk.

  Csak a gerébtokos verzióra nem gondoltunk, és leesett az állam, hogy ezt komolyan gondolják. Rendben, tudom, hogy az az igazi, az eredeti, stb, de azért a pottyantós wc-t sem írjuk elő csak azért, mert 100 évvel ezelőtt még az volt, és nem követeljük meg, hogy csak lovaskocsival lehessen a telepre behajtani, a korhűség szellemében… És ezen a ponton értünk el oda, hogy megmagyarázzam, miért gondolom, hogy a jóindulatú Wekerle-megőrzők okozzák Wekerle halálát. Számoljunk egy rövidet. Egy rendesebb faablak beépítése kb. kétszer annyiba kerül, mint egy egyszerű műanyagé. Ha az még középen felnyíló és osztásos is, akkor még kicsit drágább. Ugyanez gerébtokosban: kb. kétszer ennyi. Vagyis egy autentikus wekerlei ablak visszaépítése kb. 4x annyiba kerül, mint egy egyszerű műanyagé. Nézzük meg más oldalról. Egy egyszerű műanyag ablak ronda. Egy osztás nélküli faablak már nem ronda, csak épp nem illik a képbe. Egy jól megcsinált, eredeti osztásközű és színű ablak, amit esetleg a régi ablak külső falsíkba eső keretének meghagyásával építenek be – szép, és utóbbi esetben gyakorlatilag észrevehetetlen. Egy gerébtokos ablak is szép, de az előzőhöz képest kívülről semmi újat nem hoz. (A bent lakóknak viszont megnehezíti az életét, ahogy Zenina is utalt rá.) No, ha ezt az ember végiggondolja, akkor elég értetlenül áll azelőtt, hogy miért kellene kétszer annyit fizetnie egy szabályos ablakcseréért. Ráadásul minél nagyobb anyagi megterheléssel jár egy szabály betartása, annál inkább szabálykerülővé válik a társadalom. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyenek anyagi megterheléssel járó szabályok, de végig kell gondolni, mivel ártunk többet, hol van az optimum, ami sokba kerül, de mégis rá lehet bírni az embereket. Vagyis úgy gondolom, hogy akik Wekerle megőrzésén dolgoznak (amit én igen becsülendőnek tartok), azoknak az _optimum_, és nem a maximum keresésére és lakossági elfogadtatására kellene törekedniük, nehogy az legyen, hogy a végén a minimum szintjén rekedünk.

  Wekerlén eddig a koncepciótlanság és következetlenség okozta a maradandó károkat (becslésem szerint kb. az ablakok 30-40 százaléka ki van cserélve, és a cserék kb. fele műanyag, de eredeti vagy ahhoz hasonlító osztásközű alig-alig van – mégse volt ennek eddig semmi következménye, legfeljebb, ha a szomszédok feljelentették a lakótársat). A most készülő, szerintem rossz koncepció, az itt lakók által többnyire teljesíthetetlen feltételrendszer nem fogja előmozdítani a telep hangulatának megőrzését.

  Tudom, hogy a gerébtokos az igazi, de kompromisszumok nélkül nincs megoldás. Kompromisszum meg általában úgy szokott születni, hogy mindkét fél meghallgatja a másikat – és amiben tud, enged. Az itt lakóknak elég nagy kompromisszum az a kettes-kettő és feles szorzó, ami a lakótelepi műanyagablak és az eredeti osztásos faablak ára közt van, de szerintem elfogadható (illetve elfogadtatható), mert tényleg van értelme. Ellenben a gerébtokos kettes szorzóját már nehéz megmagyarázni úgy, hogy azt az ember lenyelje. Ráadásul a gerébtokos ablak kezelése is elég kényelmetlen, és bár tudom, hogy a kényelmi szempontok mellett a műemlékvédelmet is figyelembe kell venni, de azért Wekerle mégiscsak elsősorban egy lakóhely, és csak másodsorban “múzeum”.

  Köszönöm annak, aki végigolvasta…

  Emese

 • wob974 azt mondja:

  Egyetértek a leirtakkal.

  Évek óta megy a harc de még egy ablakos céget se mutattak aki megcsinálná a az ablakokat abban a formában ahogy a felettünk gondolkodók szertnék. Természetesen az elnyert eus pénz is elfolyik tanulmányokra.

 • wob974 azt mondja:

  Hát lehet, hogy van némi támogatás de ne füzzünk hozzá reményeket és annak az összege nem hiszem, hogy ösztönöz.
  Mert számla kell az ablakoról és mint tudjuk a számla legalább 20% drágit de vissza csak jóval kevesebbet kapsz.

 • Boros János azt mondja:

  Jónéhány fontos döntés született az év második testületi ülésén. Többek között egy óra alatt elfogadtuk Kispest ezévi költségvetését.

  Lehet várni a pályázatok kiírását.

 • Boros János azt mondja:

  Jónéhány fontos döntés született az év második testületi ülésén. Többek között egy óra alatt elfogadtuk Kispest ezévi költségvetését.

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  kedves wob974

  az alábbi idézet ezen site egyik oldaláról való
  erről:
  http://wekerletelep.eu/node/726

  és az idézet:

  “A WTE a Wekerlei Építész Klub segítségével elkészíttette azokat a nyílászáró-gyártmánydokumentációkat, amelyek egyszerre felelnek meg az értékőrzés és a modern kor építészeti követelményeinek. A WTE olyan hozzáértő és előminősített asztalos cégeket is ajánl az építtetőknek, akik képesek a gyártmánydokumentációkat követő nyílászárók elkészítésére.”

  Remélem, most sikerül is ezt megvalósítabi és segít a fenti problémádon. Talán ebben az esetbe jó helyre folyik az eus pénz…

 • wob974 azt mondja:

  Olvasom, olvastam. Már tavaly is.
  Tehát idén április aztán esetleg ősz aztán megint egy év.
  Megvagyok nyugodva, hogy jó helyre kerül az eus pénz. 🙂

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  nem értem, miért várja el a tájékoztatást bárki, amikor pedig tájékoztatják, akkor nem hisz a tájékoztatást adónak.
  Sokszor úgy érzem, hogy hiábavaló az a munka, amit sokan önkéntesként beleteszünk a Wekerlébe, hisz utána az itt élők még az orrunk alá is dörgölik a tevékenységünket, vagy hogy valamit esetleg nem az ő szájízük szerint csináltunk. Nehéz ám minden egyes kívánságnak eleget tenni, pedig higgye el, igyekszünk… És sokszor ár ellen úszunk…
  Bocsánat, hogy kifakadtam.

  A ház szeme projektben a WTE részéről magam is benne vagyok, és tudom, látom, hogy milyen egyeztetések folynak, milyen lépések történnek/történek az ügyben. Ezért mertem a fenti tájékoztatást adni. Ez a WTE részéről így lesz. Az Önkormányzattal természetesen együttműködünk, de nem mi vagyunk a Hivatal. Ami at ő részük, az ő feladatuk, azért nem tudunk kezeskedni.

 • MolnarMoni azt mondja:

  Emese hozzászólására miért nem reagál valaki illetékes? Miután a neten sikerült megtudnom, mi az a gerébtokos ablak (én se hozzáértő, se illetékes nem vagyok, csak egy új wekerlei lakos), teljesen logikusnak és elfogadhatónak tartottam a felvetését és javaslatát a gerébtokos ablak “ellen”.

 • MolnarMoni azt mondja:

  Más: nekünk a legrosszabbak a 20-25 éves tetőtéri ablakaink, konkrétan az egyiken havazáskor szeles időben behullott a hó, akkora rések vannak.
  Ugye ennek a cseréjével kapcsolatban nincs semmi korlátozó szabály? Úgy értem, hogy csak fogom magam (ha meglesz hozzá a pénzünk, miután az utolsó petákunk is ráment a lakás vételárára), és kicseréltetem egy ugyanakkorára, mint ami be van építve, ugye?

 • Nagy Attila azt mondja:

  Tisztelt levelezők!

  Elnézést kérek a magam és a többi wekerlei építész nevében is, amiért nem reagáltunk azonnal a felvetésekre. (Mindannyian szeretetből, szabadidőben foglalkozunk telepünkkel.) De természetesen Zeninának köszönhetően tudjuk, ha valaki ír és komoly kérdést feszeget. Most próbálok az utolsó pár érdemi hozzászólásra válaszolni, egyben megköszönni Debreceni Zsuzsa segítségét.
  Először is tisztázni kell egy alapvető kérdést. Egyetértünk-e abban, hogy Wekerle érték? Miben áll ez az érték? Építészet (épületek, részletek, közterület), zöld környezet, közösség, életforma, vagy mindez együttvéve? Ha fentieket értéknek tekintjük akkor ezekre hogyan lehet és kell vigyáznunk? Én magam és az Építészklub aktív tagjai meg vagyunk győződve arról, hogy mindez együtt érték, és ezek közül az építészet az egyik legfontosabb, mivel ez adja keretét, terét mindennapjainknak. Ebből sugárzik az a különleges szellemiség, amit a telep létrehozásában közreműködő emberek annak idején beletettek. Ez az elsősorban érzelmekre, lélekre ható erő a védendő. A leglényegesebb nyilván, a már saját korában is nagyon emberléptékű telep tervezésekor és kivitelezésekor megvalósult egységes gondolatiság, az együttműködési képesség, céltudatosság. De mik ennek az erőnek a konkrét hordozói az épületeken? Múltkor már írtam: az arányok, felhasznált anyagok, szerkezeti megoldások, tömegformák.
  Az egyik leglátványosabb elem ezek közül a nyílászáró. Ennek az eredeti rajzolata, anyaga, szerkezeti megoldása, felületkezelése összességében a védendő. Éppen ezért elsősorban a még meglévő szerkezetek felújítása és egyben korszerűsítése a cél. Egy épületszerkezet használata során természetes, hogy bizonyos időközönként fel kell újítani, sőt bizonyos részeit kompletten ki kell cserélni, attól az a szerkezet még ugyanaz marad. Sőt azt lehet a mai kor hő- és hang-szigetelési követelményeinek megfelelővé tenni (belső hőszigetelő üvegezésű szárny). Ha azonban egy másfajta szerkezettel pótoljuk az egészet az már egy más minőség lesz és elveszik az eredetiség. Nem saját felmentésünkre írom (mert magunk is egyetértünk vele), de az hogy a védendő összességet egy nyílászárócsere esetén csak a gerébtokos ablakszerkezet visszaépítésével lehet biztosítani – egy műemlékvédelmi alapelv mindenütt a világban. Mégpedig azért, mert a pótlást egy azonos szerkezeti megoldással lehet csak hitelesen elkészíteni, mással csak egy “olyan mintha” állapot érhető el. Ezért fontos, hogy a már régebben kicserélt ablakok helyére is előbb utóbb kapcsolt gerébtokos szerkezetek kerüljenek vissza.

  Legalább a közterületről látszó homlokzatokon! És akkor most a kompromisszum keresésről:

  Az elmúlt hónapokban velünk együtt nemcsak rajzban, hanem mintadarabokon is közösen vizsgálta a kerületi főépítészi tervtanács, műemlékvédelmi szakértőkkel kiegészülve a problémát. A próbadarabokon a saját szemünkkel is láthattuk, (amit rajzok alapján korábban is tudtunk), hogy az ún. korszerű, egyrétegű, europrofilból készített faablak – még ha az eredetivel megegyező osztású is, – nem tud olyan lenni – még kívülről sem, mint az eredeti kapcsolt gerébtokos szerkezet. Mégis kompromisszumos javaslatként elfogadtuk, hogy a közterületről nem látható oldalakon, elsősorban a hátsó homlokzatokon lehessen engedélyezni az egyrétegű ablak beépítését is csere esetén.

  A 2010-re vonatkozó önkormányzati támogatási rendszer pályázati kiírásának szerdán lesz a bizottsági vitája. Az előterjesztést mi is véleményeztük, reméljük javaslatainkat támogatni is fogja a bizottság. Ennek lényege, hogy az eredeti szerkezetek felújítása és egyben korszerűsítése élvezzen prioritást, és az eredetinek megfelelő csere kapjon nominálisan nagyobb, de arányaiban kisebb támogatást. Csak spaletta és hozzátartozó tokborítás cserére is lehessen támogatást kapni, és végül azon tulajdonosok akik a társasház többi tulajdonostársával közösen pályáznak kapjanak kiegészítő támogatást.

  A WTE Építészklubja az elnyert pénzből nem a fióknak, hanem minden wekerleinek készíti (készítette) el a gyártmánytervet, melyet mindenki ingyen megkaphat, csak a konkrét, saját épületére, lakására vonatkozó tervadaptálást kell elkészíttetnie. Március 20-án tartunk egy találkozót több asztalos – ablakgyártó cég képviselőjével, mely találkozó nyomán reményeink szerint konkrét árajánlatok birtokába is kerülhetünk.

  Engedjenek meg még néhány megjegyzést.
  1. Az hogy koncepciótlanság és főleg gyenge ellenőrzés és szinte semmilyen szankcionálás nem volt Wekerlén mi is látjuk és tudjuk. Amit egy civil szervezet tehet azt megtesszük, de a hatóság helyett nem léphetünk fel. Sajnos a sok negatív példa nagymértékben rontja szándékaink esélyét, mert mindig lehet a szomszédra mutogatni. Mégis úgy gondoljuk érdemes tenni amiben hiszünk.
  2. Senki nem akarja a pottyantós wc-t és a lovaskocsit vissza. Nem is ez volt a jellemző Wekerlére (de tudom, hogy csak kissé túlzó példaként írta Emese). Hiszen ha ez lenne a cél akkor a tetőtérbeépítés is tiltott lenne. Bizonyos épületeknél a bővítés is, az utólagos hőszigetelés is lehetséges, természetesen építészeti alapelvek betartása mellett.
  3. Wekerle és mondjuk a lakótelep vagy a kertváros összehasonlítása csak a beépíthető ablak ára szerint nem lehetséges. Vagy akkor azt is tegyük hozzá, hogy a lakások m2 ára is majdnem 2-szeres.
  4. Az hogy az önkormányzati támogatás csak az Áfára elegendő, – tehát semmivel sincs beljebb anyagilag a pályázó – magyar sajátosság. Tudom hogy igaz, de erről sem mi tehetünk.
  5. Felvilágosítást építési ügyekkel kapcsolatban elsődlegesen az önkormányzattól lehet kérni (Építési Iroda, Főépítészi Iroda), de természetesen az Építészklub tagjai is szívesen válaszolnak konkrét kérdésekre.
  6. Ezért rögtön jelzem is Molnár Móninak, hogy attól függ tetőtéri ablakainak cseréje, hogy ezek milyenek, tetősík ablakok, vagy tetőkiemelésben álló ablakok? Építési engedélyt biztos kell kérni. Ha esetleg olyan ablakkiemelésekről van szó, amelyek az érvényben lévő SSZT szerint nem engedélyezhetőek, akkor esetleg mondhatja azt az építési hatóság, hogy a csere kapcsán tegye szabályossá a beépítést. De ismerni kell a konkrét helyzetet.

  Üdvözlettel: Nagy Attila építész

 • Sági Zenina azt mondja:

  a részletes tájékoztatást. Nagyon kíváncsi vagyok az árakra…

 • MolnarMoni azt mondja:

  Köszönöm szépen Nagy Attila válaszát, elgondolkodtató…

 • gaaanita azt mondja:

  Jó lenne, ha a valós árajánlatok után mérlegelnék az adható támogatás mértékét. Hiszen mintha azt írták volna az önkormányzat honlapján, hogy a tavaly adható 5 millióból is csak kb. a fele került felhasználásra. Vagy ezt rosszul értelmezem, és valójában arról van szó, hogy a támogatást végül elnyert pályázók közül a fele nem használta fel a pénzt végül, azaz mégsem cserélt, vagy mégis inkább számla nélkül végeztette el a munkát? Ha legalább annyi támogatást adnának, mint amennyi fedezi az “olyan mintha állapotot idéző” faablakok és az eredeti gerébtokos elkészítési árainak a különbségét, akkor a lakosok is jobban hajlanának a gerébtokos felé.
  Nekem is van tetőtéri ablakkal kapcsolatos kérdésem. A mi Kós károly térre néző ablakunk az 1992-es ráépítéskor készült, nem gerébtokos. Ehhez nyerhető támogatás?
  Köszönöm.

 • sz_kata azt mondja:

  Én szeretném megőrizni eredeti ablakainkat. Látom és értem az okait,hogy miért jobb a felújítás,mint a csere. Idén március óta futom a köröket,hogy sikerüljön……
  Először is, a wekerle társaskörnél érdeklődtem. sokadik noszogatásra végre kaptam két telefonszámot,azzal, hogy igazából ők sem tudják, hogy a szakik, akiknek a számát megkaptam, milyen munkát végeznek,milyen módszerrel dolgoznak. az első versenyző a belső ablakszárnyakat cserélte volna egy jóval vastagabb profilba helyezett thermo üveges szárnyra. a második versenyző pedig egy europrofilos ablakot tett volna a belső szárnyak helyére.
  Nekem ez így nem okés. hogy miért nem? egyrészt, mert nekem,mint tulajdonosnak és a házban lakónak,nem csak az a fontos, hogy a külső szárnyak érintetlenek és ezáltal szépek. az is fontos, hogy én bent,a szobában mit látok, és én ugyanazt szeretném látni belülről, amit kívülről is látok. Tehát, ne legyen bent nekem még egy ablak. Ne legyen vastagabb a belső profil, mint a külső. Második okom pedig a nemere az volt, hogy nem vagyok hajlandó új ablakot venni,amikor a régi,több szakember szerint is, tökéletes állapotban van. Tehát nem akarok europrofilos új ablakot sem belülre,sem kívülre.
  Találtam egy céget, akik megcsinálták volna nekem egy vékony profil megerősítéssel a thermo üveg belső szárnyba helyezését, de ők viszont nem tudják pótolni a hiányzó osztásokat.
  Beszéltem több, önkéntes építésszel, bementem a főépítészi irodába, sehol sem tudtak segíteni…..
  Írtam annak az építész hölgynek, akiről legutóbb Wekerle ablakainak megmentése kapcsán olvastam egy cikket a wekerle újságban. Ő is csak olyat tudott ajánlani,aki nem felújít, hanem betesz egy europrofilos,megjegyzem,iszonyat drága ablakot belülre.
  Értem én,hogy felújítani macerás és aprólékos munka,nem éri meg a szakinak. Inkább rábeszélnek,hogy vegyek újat. De nem akarok újat,a régi ablakaimat akarom felújítani, az osztásokat pótolni.
  És úgy tűnik,itt mindenki csak a száját tépi,de konkrét példákkal,technikákkal, árakkal,pláne nem mesteremberrel senki sem tud előrukkolni. Vicc!!!

 • Cili azt mondja:

  Kedves Kata!

  Teljesen megértem a problémádat, ugyanis én is végigfutottam hasonló köröket az elmúlt bő fél évben.
  Mivel elég kilátástalannak éreztem a helyzetet, indítottam is egy topicot itt a fórumban, kifejezetten ablakfelújítás témában, itt találod:
  http://www.wekerletelep.hu/node/991

  Az utóbbi időben nem szóltam hozzá, de közben nálunk előrehaladtak az események. Találtam egy olyan asztalost, aki épp úgy csinálja meg a felújítást, ahogy te is szeretnéd, ráadásul szerintem megfizethető, korrekt áron. Azért nem írtam a fórumba, mert nálunk épp a munka közepén tart (vagyis már elvitte a belső szárnyat és a spalettát felújítani, de még nem hozta vissza), így előbb letesztelem a végeredményt, de utána mindenképp megírom a tapasztalatokat. Ez kb. másfél-két hét múlva várható. Addig ráér neked?

  Remélem, tudtam segíteni.
  A témát szerintem esetleg érdemes átvinni a fent említett másik topicba, ott van a többi hasonló hozzászólás.

  Üdv,
  Cili

 • sz_kata azt mondja:

  Kedves Cili,

  Nagyon köszönöm, hogy írtál. Két hét múlva is aktuális lesz várom a jelentkezésed!

  Üdv,
  Kata

  És továbbra sem értem, hogyan lehetséges, hogy összefogásért kiálltunk, gyártmányterv készül meg pályázat, kimutatások arról, hogy mennyivel jobb ha felújítunk, csak éppen az sikkad el, hogy talán össze kéne gyűjteni azokat a mestereket, akik hajlandóak pepecselni egy régi ablak felújításával.

 • Cili azt mondja:

  Kedves Kata!

  Mindenképp fogok majd jelentkezni, valószínűleg a másik (“Ablakfelújítás” című) topicban.

  A megfelelő mesteremberek összegyűjtésével kapcsolatban: nekem is nagyon hiányzott egy ilyen lista, és sokszor úgy éreztem, hogy ha már azt erőltetik, hogy újíttassuk fel, akkor körül kellett volna nézni a piacon, hogy van-e, aki megcsinálja. De a másik oldalról azt is látom, hogy akik ebben (legalábbis a WTE oldaláról) benne vannak, azok abszolút önkéntes alapon, a saját szabadidejükből dolgoznak az ügyön. Ha mi, akik érintettek vagyunk, hónapokig szenvedünk a megfelelő mesterember megtalálásával, akkor ez nekik is hónapokba került volna. Én ezt nem érzem elvárhatónak tőlük. Persze, ettől még mi nem vagyunk kisegítve 🙂

  Az önkormányzat persze más téma, de belőlük meg nem nézem ki ezt a fajta alaposságot – sajnos. (Főleg azok után, hogy mi pályáztunk, kint járt az egyik hölgy, és egész véletlenül kiderült, hogy hát ők nem úgy gondolták, mint mi, hogy a belső szárnyat felújíttatjuk, hanem hogy leflexeljük a zsanérokat, és egy teljesen új, mindegy-hogy-milyen ablakot beteszünk a belső szárny helyére. Nem akartam hinni a fülemnek. Aztán azt mondta, hogy ha jó nekünk így, akkor megcsinálhatjuk, de ő nem tudja, erre is jár-e a támogatás, meg kell beszélnie a főépítésszel. Aztán az lett a vége, hogy na jó, kaphatunk rá pénzt…)

 • MolnarMoni azt mondja:

  Kedves Cili!

  Ne haragudj, hogy türelmetlenkedem, de légy szíves, add meg az elérhetőségét az asztalosnak, aki MEGCSINÁLJA nektek az ablakot. Egy csomó telefonunkba került, és képzeld, 3 (a honlapon talált) emberből csak egynél sikerült elérni, hogy egyáltalán kijöjjön, de az se jelentkezett a konkrét ajánlattal azóta sem. Én nem tudom, nekünk nincs-e szerencsénk vagy a pesti “szakemberek” ilyenek (kisvárosi lány vagyok), de elképesztőnek találom, hogy megbeszélünk egy időpontot, hogy kijönnek, és várjuk őket, és nem jönnek, nem telefonálnak, és eltűnnek… Szóval mondom, nekünk még ajánlatokat se sikerült szereznünk, és hamar itt lesz a tél, nagyon rossz az egyik ablakunk, sürgősen kellene valaki, aki megcsinálja.

  Előre is köszönöm a segítséget,
  Móni

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  … mesélhetnék neked… Nekem a kertem egész nyáron szanaszét van egy kb 3 hetes javítási munka miatt. (A tavaly épült garázsom beázott pincéjét kéne javítani, magyarul újra szigetelni az egészet, mert azt vhogy elsőre nem sikerült nekik…)
  Siralmas, én sírni tudnék a mesterek hozzáállása miatt! Amikor a szemembe hazudnak, szemrebbenés nélkül…
  Valószínűleg, minél becsületesebb és naívabb vagy, annál jobban átvágnak! Magadból kiindulni, és azt hinni, hogy amit megígérnek, az úgy lesz, felesleges!
  Ha valakinek van rá ötlete, hogyan lehet rászorítani őket, hogy a munka hamar és jól elkészüljön, szeretettel várom a javaslatát!!!
  Bocsánat a panaszért, csak éppen ma tapasztaltam a legújabb húzásukat, és kivagyok tőle…

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  Kedves Kata, Cili és Többiek, akik ablakot szeretnétek felújítatni!

  A Társaskör nevében továbbítottuk az Általatok jelzett problémákat az Építészklubnak ill. A Ház szeme projektben résztvevő és Wekerle ügyét szívén viselő építészeknek. Több vonalon indult el a keresés, próbálnak az ügy végére járni, és találni olyan kivitelezőt, aki valóban képes és hajlandó az elvárások szerinti ablakfelújításra.
  Kicsi türelmeteket kérjük még. Amint sikerül megoldást találni a problémára, itt jelentkezünk és megosztjuk Veletek a dolgot!

  üdvözlettel,
  Debreceni Zsuzsa

 • Debreceni Zsuzsa azt mondja:

  Kedves Ablak felújításra vágyók!

  Az építészek nyomozása során az egyik iparosként felmerült Nádasy neve, akiről fentebb már volt szó, illetve eleve meg volt adva lehetséges kivitelezőként.

  A következő nevet és elérhetőséget pedig ma kaptam:
  Csurgai László
  tel.: 06 20/383-9025

  Remélem, sikerrel jártok vele, kíváncsian várom a tapasztalatokat.

  Üdv,
  Debreceni Zsuzsa

Vélemény, hozzászólás?