Adventi gondolatnaptár 2011.

2011. december 1.

„Félszárnyú angyalok vagyunk mindannyian; ezért csak akkor tudunk repülni, ha a másikat átöleljük.” (Luciano De Crescenzo)

december 2.

„Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek Angyalok, elég, ha szüksége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak, mint a hajnal első fényei.” (Paulo Coelho)

december 3.

„Soha nem vagyunk annyira elveszve, hogy az Angyalaink ne találnának ránk.” (Stephanie Powers)

december 4.

“A mai kapcsolatok attól üresek, hogy nincs ott az angyal. Vagy, mivel üresek, nem jön az angyal. Nem igazi barátság, nem igazi szerelem, pedig azzá tudna válni egy pillanat alatt.” ( Müller Péter)

december 5.

„Minden nagy teljesítmény egy álommal kezdődik. A tölgyfa alszik a makkban, a madárka vár a tojásban, és a lélek látomásában egy ébredező angyal mozdul. Az álmok a valóság magjai.” ( James Allen)

december 6.

„A magány az az állapot, amikor valakiben háború zajlik, belső háború; az egyedüllét meg az az állapot, amikor valakiben nincs harc, benne az angyal és az ördög békét kötött.” (Csernus Imre)

december 7.

“A “szerencse” valójában nem más, mint hogy az ember körülnéz, hogy meglássa, hol vannak a barátai: mert az angyalok az ő szavaikon keresztül hallatják a hangjukat.” ( Paulo Coelho)

december 8.

“Több embert ismerek, akinek szárnya van – igenis szárnya. Csak nem szoktak erről beszélni, nem is lenne helyénvaló. Még viselni is csak rejtve szokták, zakó, kabát vagy blúz alatt. Elvégre nem lehet fedetlen szárnyakkal villamosra szállni, még akkor se, ha nincsen tábla, amely kimondaná: “Szárnyakkal felszállni tilos!” (Ancsel Éva)

december 9.

“Mintha igaz volna, hogy vannak szerencsétlen napok az esztendőben, amikor csövestől szakad a nyakunkba a bosszúság és keserűség, éppúgy vannak néha örömnapjaink is, amikor mintha angyalok hágnának egymás sarkába, hogy nekünk örömet szerezzenek.” (Gárdonyi Géza)

december 10.

“Mindannyiunk lelkében megállás nélkül folyik a harc a Jó és a Rossz között. Lehet, hogy minden pillanatban összecsapnak egymással az angyalok és az ördögök. Talán évezredek óta tart a háborújuk, és egyre nagyobb területeket hódítanak el egymástól, míg végül egyikük megsemmisíti a másikat.” (Paulo Coelho)

december 11.

„A bent didergő éjszakát sejlő fényremény fűti át szív öröme feldereng benső béke csöndje cseng nyugalom derűje száll s angyalok ideje jár.” (Ara Rauch)

december 12.

“Ha hallgatsz, hallgass szeretetből; ha beszélsz, beszélj szeretetből; ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből; ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből!” (Szent Ágoston)

december 13.

“Betlehemi csillag Szelíd fénye mellett Ma az égen és a földön Angyalok lebegnek. Isten hírvivői Könnyezve dalolnak Békességet, boldogságot Földi vándoroknak” (Juhász Gyula)

december 14.

“Egy angyal nem egyedül jön a születéshez, vele jön az öröm is. Egy angyal nem egyedül jön a halálhoz, vele jön a béke is.” (ismeretlen szerző)

december 15.

“Amikor egy angyalra hallgatok, meggyorsítom Istenhez való megérkezésemet.”(ismeretlen szerző)

december 16.

“Minden ember meghatározott feladatokat kap, amelyeket feltétlenül meg kell oldania, és a felsőbb hatalmak, az angyalok és egyebek, meg egyidejűleg az itteni, földi mesterek is segítenek e feladatok megoldásában.” (Ljudmila Ulickaja)

december 17.

“A barátok angyalok, akik felemelnek bennünket, ha a szárnyaink elfelejtenek repülni.” (ismeretlen szerző)

december 18.

“Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.” (Arany János)

december 19.

“Ha a mondat közepén csönd keletkezik, egy kicsinyke, félre nem érthető csönd, az olyan, mintha megnyílna halkan egy ajtó, s az ember betekintést nyer oda, ahol fontos dolgok éppen most születnek.” (Ancsel Éva)

december 20.

“Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.” ( Márai Sándor)

december 21.

“Kiválasztottam a három, számomra legjelentősebb igét: “szeretni, szenvedni, tudni”. Vajon léteznek-e egymás nélkül?”(Ancsel Éva )

december 22.

“A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, Elkíséri az embert, amíg él.” (József Attila)

december 23.

“De jó volna mindent, mindent Elfeledni, De jó volna játszadozó Gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel A világgal Kibékülni, Szeretetben üdvözülni.” (Ady Endre)

december 24.

“Örvendjetek hát vígan emberek, Megváltóról örömhír érkezett. Az Égből Úrangyala érkezett, Betlehembe Jézuska született.” (Dombi László)

Vélemény, hozzászólás?